Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

relacje, rozwój, zarządzanie, potencjał

Coaching

Coaching

informacje ogólne


 

 

Czym jest coaching? 

 

Coaching to partnerska relacja w której coach towarzyszy uczestnikowi coachingu w odkrywaniu i maksymalizacji potencjału, realizacji celów zawodowych jak i osobistych.

Zmiana jakości w jednym obszarze zmienia drugi wpływając na poczucie wartości, lepszą komunikację, współpracę i motywację, aż po osiągane wyniki, realizowane cele, marzenia.

 

Coaching to pierwszy z czterech filarów Sztuki Projektowania Przyszłości™ biznesowej i osobistej. To inspiracja do odkrywania własnego potencjału, potrzeb, wartości, poczucia sensu. 

To Ty decydujesz o projekcie swojej przyszłości zauważając, planując i realizując to, co jest dla Ciebie korzystne, właściwe i wspierające. 

Coach ma przywilej towarzyszyć w tej podróży.

 

„Gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni budują wiatraki.”
Przysłowie chińskie

 

 

 

Chcesz budować efektywność osobistą i zawodową, liderską i zespołową?

To już połowa sukcesu! Druga połowa, to zaangażowanie się w proces - wtedy wszystko jest możliwe! 

Zapraszam do współpracy!

 

Otrzymasz

  • Wsparcie w określeniu i planowaniu celu
  • Uwagę, słuchanie i wsparcie w zmianie jakiej oczekujesz lub poszukujesz Ty lub Organizacja
  • Inspirację do poszukiwania własnego potencjału, kreatywnych rozwiązań i odkrywania zasobów własnych możliwości
  • Poufność, szczerość i wybór w relacji

 

Stworzysz

  • Czas i przestrzeń dla siebie
  • Obraz tego, co jest dla CIebie ważne teraz
  • Plan działania prowadzący Cię do Twojego celu
  • Poufność i szczerość w relacji

 

Współpraca

  • sesje online (telefon, audio-video) - zakup i realizacja usług na platformie Akademia Ars Futura
  • sesje w firmie

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe
informacje

 

Inne opcje rozwoju 

Szczegółowe
informacje