Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

relacje, rozwój, zarządzanie, potencjał

Mentoring

Mentoring

informacje ogólne


 

 

Czym jest mentoring?

Mentoring, to partnerska relacja w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z uczestnikiem mentoringu, zespołem czy też organizacją.

Wsparcie metoringowe daje możliwość spojrzenia z innej perspektywy na wybrany temat, na zespół i jego role, firmę i jej strukturę czy też na model przywództwa.

 

Mentoring to drugi z czterech filarów Sztuki Projektowania Przyszłości™ biznesowej i osobistej.

To proces odkrywania i korzystania z potencjału i doświadczenia ludzi, zespołu, firmy. 

Uczestnicy mentoringu samodzielnie decydują o założeniach projektu, zauważając, planując i realizując to, co jest dla nich korzystne, właściwe i wspierające. 

Mentor ma przywilej towarzyszyć w tej podróży, wzmacniając i dzieląc się doświadczeniem.

 

Kop studnię, zanim będziesz miał pragnienie.”
Przysłowie chińskie

Jin i Jang

 

 

Chcesz budować efektywność osobistą i zawodową, liderską i zespołową?

Chcesz wdrożyc program mentoringowy w firmie i rozwijać kulturę wzajemnego wspierania sie? 

Zapraszamy do współpracy!

 

Otrzymasz

 • Wsparcie w określeniu i planowaniu celu
 • Motywację wzbogaconą doświadczeniem mentora
 • Uwagę, słuchanie i wsparcie na drodze do rozwoju bądź zmiany - zgodnie z ustalonymi założeniami
 • Inspirację do poszukiwania własnego potencjału, kreatywnych rozwiązań i odkrywania zasobów
 • Poufność, szczerość i wybór w relacji

 

Stworzysz

 • Czas i przestrzeń dla siebie i firmy
 • Obraz tego, co jest ważne teraz - uzupełniony o informację zwrotną mentora
 • Plan działania prowadzący do celu - uzupełniony o informację zwrotną mentora
 • Poufność i szczerość w relacji

 

 Współpraca

 • sesje online (telefon, audio-video) - zakup i realizacja usług na platformie Akademia Ars Futura
 • sesje bezpośrednie u Klienta w firmie

 

Więcej o mentoringu

Szczegółowe
informacje

 

Inne opcje rozwoju 

Szczegółowe
informacje