Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

komunikacja i relacje :: rozwój i kariera :: zarządzanie i potencjał

Mentoring Biznesowy

Mentoring Biznesowy

programy dla firm
programy online

 

 

 


 Czym jest Mentoring Biznesowy?

Mentoring biznesowy to partnerska relacja w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z organizacją. To forma wsparcia organizacji we wzmacnianiu jej struktur celem jej wzrastania. Efektywne wykorzystanie aktywów firmy takich jak zasoby ludzkie, know-how, kompetencje, brand, w zestawieniu z analizą gdzie jesteśmy, w jakim otoczeniu konkurencyjnym, dokąd zmierzamy, to podstawy, by budować solidną strategię i rozwijać się.

 

W jakich obszarach specjalizujemy się?

 • KOMUNIKACJA: 
  Relacje wewnątrz organizacji /zespołu / arkusze kompetencji
 • ROZWÓJ: 
  Planowanie strategii rozwoju organizacji / sprzedaży
 • ZARZĄDZANIE: 
  Budowanie zespołów i struktury oranizacji, zmiana struktury organizacji, systemy motywacyjne
 • POTENCJAŁ:
  Analiza i wsparcie rozwoju potencjału ludzi w organizacji

 

Jak pracujemy nad projektem mentoringu biznesowego?

 

OPCJA 1) GOTOWE PROGRAMY ROZWOJU ZAWODOWEGO  - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Platforma
szkoleniowa

 

 OPCJA 2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE - projekt i wycena indywidualna


Spotkanie kontraktowe

 • Nawiązanie relacji
 • Poznanie potrzeb
 • Omówienie zasad współpracy
 • Przedstawienie i omówienie oferty
 • Podpisanie umowy


Spotkania projektowe

 • Mentoring w Warszawie i na terenie całej Polski
 • Projekt trwa od 12 do 24 miesięcy
 • Istotne dla współpracy informacje zostaną przedstawione w ofercie
 • Szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy i częstotliwość spotkań są do ustalenia
 • Badanie potrzeb nastąpi przed spotkaniami projektowymi, po zatwierdzeniu zasad i warunków współpracy podpisaną umową

 

Dodatkowe rozwiązania w programie mentoringowym