Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

relacje, rozwój, zarządzanie, potencjał

Mentoring Biznesowy

Mentoring Biznesowy

programy dla firm
programy online

 

 

 


 Czym jest Mentoring Biznesowy?

Mentoring biznesowy, to partnerska relacja w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z liderami organizacji.

Wsparcie mentoringowe dotyczy rozwoju potencjału ludzi, kultury i struktury orgaznizacji oraz budowania wewnętrznej sieci mentorów.

Znajomość i docenianie potencjału pracowników, umiejętne korzystanie z ich know-how i różnorodnych kompetencji w zestawieniu z analizą gdzie jesteśmy, w jakim otoczeniu konkurencyjnym, dokąd zmierzamy, to solidne podstawy rozwoju firmy, jej produktów i usług, struktury i pracowników.

 

W jakich obszarach specjalizujemy się?

 

RELACJE

 • komunikacja i relacje wewnątrz organizacji - między ludźmi, zespołami

ROZWÓJ

 • planowanie strategii - rozwoju sprzedaży produktów i jakości usług

ZARZĄDZANIE 

 • budowanie zespołów i struktury oranizacji -  struktura organizacji, współpraca zespołowa i między działami, systemy motywacyjne, zakresy obowiązków

POTENCJAŁ

 • korzystanie z różnorodnego poencjału ludzi - analiza potencjału, wsparcie rozwoju, role zespołowe, sukcesja, mentoring wewnętrzny 

 

 

Jak pracujemy nad projektem mentoringu biznesowego?

 

OPCJA 1) GOTOWE PROGRAMY ROZWOJU ZAWODOWEGO  - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Platforma
szkoleniowa

 

 OPCJA 2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE - projekt i wycena indywidualna


Spotkanie kontraktowe

 • Nawiązanie relacji
 • Poznanie potrzeb
 • Omówienie zasad współpracy
 • Przedstawienie i omówienie oferty
 • Podpisanie umowy


Spotkania projektowe

 • Mentoring w Warszawie i na terenie całej Polski
 • Projekt trwa od 6 do 24 miesięcy
 • Szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy i częstotliwość spotkań są do ustalenia
 • Badanie potrzeb nastąpi przed spotkaniami projektowymi, po zatwierdzeniu zasad i warunków współpracy podpisaną umową

 

Dodatkowe rozwiązania w programie mentoringowym