Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

rozwój osobisty :: rozwój zawodowy :: komunikacja i relacje :: spojność i efektywność

When it comes to the best grammar checker online, there are some things that you should keep in mind. First, the best writing services should be affordable. You can click for essay help now so your searching would be over. While you do not want to pay a fortune for a paper, you also want to make sure that you're getting quality work. Therefore, you should check the prices of the writing agencies before placing an order. Second, you should check the website to see how user-friendly it is. This is important if you'll need to contact them on the go.
Mentoring Biznesowy

Mentoring Biznesowy

programy dla firm
programy online

 

 

 


 Czym jest Mentoring Biznesowy?

Mentoring biznesowy to partnerska relacja w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z organizacją. To forma wsparcia organizacji we wzmacnianiu jej struktur celem jej wzrastania. Efektywne wykorzystanie aktywów firmy takich jak zasoby ludzkie, know-how, kompetencje, brand, w zestawieniu z analizą gdzie jesteśmy, w jakim otoczeniu konkurencyjnym, dokąd zmierzamy, to podstawy, by budować solidną strategię i rozwijać się.

 

W jakich obszarach specjalizujemy się?

 • KOMUNIKACJA: 
  Relacje wewnątrz organizacji /zespołu / arkusze kompetencji
 • ROZWÓJ: 
  Planowanie strategii rozwoju organizacji / sprzedaży
 • ZARZĄDZANIE: 
  Budowanie zespołów i struktury oranizacji, zmiana struktury organizacji, systemy motywacyjne
 • POTENCJAŁ:
  Analiza i wsparcie rozwoju potencjału ludzi w organizacji

 

Jak pracujemy nad projektem mentoringu biznesowego?

 

OPCJA 1) GOTOWE PROGRAMY ROZWOJU ZAWODOWEGO  - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Platforma
szkoleniowa

 

 OPCJA 2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE - projekt i wycena indywidualna


Spotkanie kontraktowe

 • Nawiązanie relacji
 • Poznanie potrzeb
 • Omówienie zasad współpracy
 • Przedstawienie i omówienie oferty
 • Podpisanie umowy


Spotkania projektowe

 • Mentoring w Warszawie i na terenie całej Polski
 • Projekt trwa od 12 do 24 miesięcy
 • Istotne dla współpracy informacje zostaną przedstawione w ofercie
 • Szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy i częstotliwość spotkań są do ustalenia
 • Badanie potrzeb nastąpi przed spotkaniami projektowymi, po zatwierdzeniu zasad i warunków współpracy podpisaną umową

 

Dodatkowe rozwiązania w programie mentoringowym