Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

komunikacja i relacje :: rozwój i kariera :: zarządzanie i potencjał

Mentoring Menedżerski

Mentoring Menedżerski

programy dla firm
programy online

 

Czym jest Mentoring Menedżerski?

Mentoring menedżerski to partnerska relacja, w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z menedżerem. To forma wsparcia menedżerów w rozwoju i wzmacnianiu ich umiejętności jako liderów. To również współpraca nad efektywnym wykorzystaniem potencjału ich zespołu, planowaniem ścieżki kariery, czy też rozwoju projektu, za który odpowiadają.

 


W jakich obszarach wspieramy?

 • RELACJE: 
  Komunikacja / arkusze kompetencji
 • ROZWÓJ: 
  Planowanie strategii rozwoju działu, pionu jak i strategii sprzedaży
 • ZARZĄDZANIE: 
  Budowanie zespołu - działu, zmiana struktury działu, systemy motywacyjne
 • POTENCJAŁ:
  Analiza i wsparcie zasobów ludzkich działu, segmentu

 

Jak pracujemy nad projektem mentoringu menedżerskiego?

 

OPCJA 1) GOTOWE PROGRAMY ROZWOJU ZAWODOWEGO  - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Platforma
szkoleniowa

 

OPCJA 2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE - projekt i wycena indywidualna

Spotkanie kontraktowe

 • Spotkanie online
 • Nawiązanie relacji
 • Poznanie potrzeb
 • Omówienie zasad współpracy
 • Przedstawienie i omówienie oferty
 • Podpisanie umowy


Spotkania projektowe

 • Mentoring online, w Warszawie i na terenie całej Polski
 • Projekt trwa od 12 do 24 miesięcy
 • Istotne dla współpracy informacje zostaną przedstawione w ofercie
 • Szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy i częstotliwość spotkań są do ustalenia
 • Badanie potrzeb nastąpi przed spotkaniami projektowymi, po zatwierdzeniu zasad i warunków współpracy podpisaną umową

 

Dodatkowe rozwiązania w programie mentoringowym