Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

komunikacja i relacje, rozwój i kariera, zarządzanie i potencjał

Mentoring Menedżerski

Mentoring Menedżerski

programy dla firm

 

Czym jest Mentoring Menedżerski?

Mentoring menedżerski to partnerska relacja, w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z menedżerem. To forma wsparcia menedżerów w rozwoju i wzmacnianiu ich umiejętności jako liderów. To również współpraca nad efektywnym wykorzystaniem potencjału ich zespołu, planowaniem ścieżki kariery, czy też rozwoju projektu, za który odpowiadają.

 


W jakich obszarach specjalizujemy się?

 • RELACJE: 
  Komunikacja / arkusze kompetencji.
 • ROZWÓJ: 
  Planowanie strategii rozwoju działu, pionu jak i strategii sprzedaży.
 • ZARZĄDZANIE: 
  Budowanie zespołu - działu, zmiana struktury działu, systemy motywacyjne.
 • POTENCJAŁ:
  Analiza i wsparcie zasobów ludzkich działu, segmentu.

 

Jak pracujemy nad projektem mentoringu menedżerskiego?

Spotkanie kontraktowe

 • Nawiązanie relacji.
 • Poznanie potrzeb
 • Omówienie zasad współpracy.
 • Przedstawienie i omówienie oferty.
 • Podpisanie umowy.


Spotkania projektowe

 • Mentoring w Warszawie i na terenie całej Polski.
 • Projekt trwa od 12 do 24 miesięcy.
 • Istotne dla współpracy informacje zostaną przedstawione w ofercie.
 • Szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy i częstotliwość spotkań są do ustalenia.
 • Badanie potrzeb nastąpi przed spotkaniami projektowymi, po zatwierdzeniu zasad i warunków współpracy podpisaną umową.

 

Wzmocnieniem projektu mentoringowego mogą być indywidualne bądź grupowe sesje coachingowe, warsztaty czy też testy.

Szczegółowe
informacje