Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

relacje, rozwój, zarządzanie, potencjał

Mentoring Menedżerski

Mentoring Menedżerski

programy dla firm
programy online

 

 

Czym jest Mentoring Menedżerski?

Mentoring menedżerski to partnerska relacja, w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z menedżerem zespołu.

Wsparcie mentoringowe dotyczy rozwoju i wzmacniania kompetencji liderskich oraz korzystania z potencjału zawodowego lidera i jego zespołu.

Rozwój kompetencji liderskich w budowaniu efektywnych zespołów, oznacza umiejętność zarządzania sytuacyjnego komunikacją w zespole, kulturą udzielania informacji zwrotnej, doceniania i motywowania oraz planowania ścieżki rozwoju pracowników - od onboardingu przez wewnętrznych mentorów po sukcesję włącznie.  


W jakich obszarach wspieramy?

 

RELACJE

 • komunikacja i relacje wewnątrz organizacji - z ludźmi, w zespole

ROZWÓJ

 • planowanie strategii - rozwoju sprzedaży produktów i jakości usług

ZARZĄDZANIE 

 • budowanie zespołu -  struktura zespołu i pełnione role, współpraca zespołowa i między działami, docenienie i motywacja, efektywność i zakresy obowiązków

POTENCJAŁ

 • korzystanie z różnorodnego poencjału ludzi - analiza potencjału, wsparcie rozwoju, role zespołowe, awans poziomy i pionowy, mentoring wewnętrzny 

 

 

Jak pracujemy nad projektem mentoringu menedżerskiego?

 

OPCJA 1) GOTOWE PROGRAMY ROZWOJU ZAWODOWEGO  - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Platforma
szkoleniowa

 

OPCJA 2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE - projekt i wycena indywidualna

Spotkanie kontraktowe

 • Spotkanie online
 • Nawiązanie relacji
 • Poznanie potrzeb
 • Omówienie zasad współpracy
 • Przedstawienie i omówienie oferty
 • Podpisanie umowy


Spotkania projektowe

 • Mentoring online, w Warszawie i na terenie całej Polski
 • Projekt trwa od 12 do 24 miesięcy
 • Istotne dla współpracy informacje zostaną przedstawione w ofercie
 • Szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy i częstotliwość spotkań są do ustalenia
 • Badanie potrzeb nastąpi przed spotkaniami projektowymi, po zatwierdzeniu zasad i warunków współpracy podpisaną umową

 

Dodatkowe rozwiązania w programie mentoringowym