Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

rozwój osobisty :: rozwój zawodowy :: komunikacja i relacje :: spojność i efektywność

When it comes to the best grammar checker online, there are some things that you should keep in mind. First, the best writing services should be affordable. You can click for essay help now so your searching would be over. While you do not want to pay a fortune for a paper, you also want to make sure that you're getting quality work. Therefore, you should check the prices of the writing agencies before placing an order. Second, you should check the website to see how user-friendly it is. This is important if you'll need to contact them on the go.
Mentoring Menedżerski

Mentoring Menedżerski

programy dla firm
programy online

 

Czym jest Mentoring Menedżerski?

Mentoring menedżerski to partnerska relacja, w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z menedżerem. To forma wsparcia menedżerów w rozwoju i wzmacnianiu ich umiejętności jako liderów. To również współpraca nad efektywnym wykorzystaniem potencjału ich zespołu, planowaniem ścieżki kariery, czy też rozwoju projektu, za który odpowiadają.

 


W jakich obszarach wspieramy?

 • RELACJE: 
  Komunikacja / arkusze kompetencji
 • ROZWÓJ: 
  Planowanie strategii rozwoju działu, pionu jak i strategii sprzedaży
 • ZARZĄDZANIE: 
  Budowanie zespołu - działu, zmiana struktury działu, systemy motywacyjne
 • POTENCJAŁ:
  Analiza i wsparcie zasobów ludzkich działu, segmentu

 

Jak pracujemy nad projektem mentoringu menedżerskiego?

 

OPCJA 1) GOTOWE PROGRAMY ROZWOJU ZAWODOWEGO  - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Platforma
szkoleniowa

 

OPCJA 2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE - projekt i wycena indywidualna

Spotkanie kontraktowe

 • Spotkanie online
 • Nawiązanie relacji
 • Poznanie potrzeb
 • Omówienie zasad współpracy
 • Przedstawienie i omówienie oferty
 • Podpisanie umowy


Spotkania projektowe

 • Mentoring online, w Warszawie i na terenie całej Polski
 • Projekt trwa od 12 do 24 miesięcy
 • Istotne dla współpracy informacje zostaną przedstawione w ofercie
 • Szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy i częstotliwość spotkań są do ustalenia
 • Badanie potrzeb nastąpi przed spotkaniami projektowymi, po zatwierdzeniu zasad i warunków współpracy podpisaną umową

 

Dodatkowe rozwiązania w programie mentoringowym