Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

komunikacja i relacje, rozwój i kariera, zarządzanie i potencjał

Sukces Zawodowy

Sukces Zawodowy

program indywidualny
12 sesji :: 24 godziny

 


OD WYPALENIA DO SPEŁNIENIA - PROGRAM SUKCESU ZAWODOWEGO - SESJE INDYWIDUALNE

 

Dla kogo jest ten program:

Dla osób wypalonych zawodowo jak i poszukujących spełnienia, efektywności i partnerstwa w biznesie. Dla osób ciekawych odkrywania i budowania spójności, potencjału, wartości i doświadczenia na drodze do sukcesu. Dla osób, które chcą pracować indywidualnym trybem.


Dla kogo nie jest ten program:

Dla osób spełnionych, które uważają, że już osiągnęły wszystko czy też dla osób, którym jest dobrze tak, jak jest.

 

Cele programu:

Plan drogi do spełnienia zawodowego wg własnej definicji sukcesu.


Korzyści z aktywnego uczestnictwa:

  • Zbudowanie spójności zawodowej
  • Odkrycie potencjału i predyspozycji zawodowych
  • Określenie własnych wartości w biznesie
  • Identyfikacja zasobów w oparciu o różnorodne doświadczenia
  • Zaplanowanie własnej drogi do sukcesu

 

Opis programu w 5 krokach:

Program Sukcesu Zawodowego zbudowany jest w oparciu o autorski model pięciu kroków odkrywania i budowania swojej drogi.

 

 

 

SesjaCelu  BUDOWANIE PARTNERSTWA - OKREŚLENIE CELU 

Termin: do ustalenia - 2 sesje po 2 godziny

Cel: Kontraktowanie pracy na 12 sesji, badanie potrzeb i określenie celu na cały proces

Korzyści: podążanie za Klientem w kontekście celu, bieżących potrzeb i odkryć, indywidualne, zwinne podejście

 


  CZĘŚĆ 1.  MOJA SPÓJNOŚĆ – ŹRÓDŁO SENSU

Termin: do ustalenia - 2 sesje po 2 godziny

Cel: Analiza spójności zawodowej wg autorskiego Modelu Serce w Biznesie™ w obszarach tj. Sens, Energia, Relacja, Cel, Emocja

Korzyści: Zrozumienie jak jest teraz a jak chcę, żeby było i zaplanowanie działania; stworzenie własnej definicji sukcesu

 

CZĘŚĆ 2. MÓJ POTENCJAŁ – ŹRÓDŁO MOCY

Termin: do ustalenia - 2 sesje po 2 godziny

Cel: Analiza mocnych stron i określenie indywidualnych preferencji zawodowych m.in na przykładzie stylu myślenia i działania FRIS®

Korzyści: poznanie mocnych stron i wyzwań oraz naturalnych preferencji zawodowych, zaplanowanie działania

 

 CZĘŚĆ 3. MOJE WARTOŚCI – ŹRÓDŁO MOTYWACJI

Termin: do ustalenia - 2 sesje po 2 godziny

Cel: Analiza wartości osobistych, zawodowych i biznesu vs. napęd i motywacja do działania na przykładzie modelu MindSonar®

Korzyści: zbudowanie karty wartości i odkrycie obszarów motywacji i demotywacji w działaniu, wnioski – odniesienie do definicji sukcesu

 

 CZĘŚĆ 4. MOJE DOŚWIADCZENIE – ŹRÓŁO ZASOBÓW

Termin: do ustalenia - 2 sesje po 2 godziny

Cel: Analiza doświadczenia i grup zasobów – przekonania a możliwe scenariusze

Korzyści: zbudowanie mapy doświadczenia, pogrupowanie zasobów i analiza scenariuszy działania – odniesienie do definicji sukcesu

 

 CZĘŚĆ 5. MOJA DROGA – ŹRÓDŁO SUKCESU

Termin: do ustalenia - 2 sesje po 2 godziny

Cel: Plan drogi do spełnienia zawodowego wg własnej definicji sukcesu

Korzyści: Podsumowanie potencjału, spójności, wartości, doświadczenia i wyznaczenie kierunku, planu, działania i nagrody – odniesienie do sukcesu

 

Zapraszam do uczestnictwa w programie - to czas tylko i wyłącznie dla siebie, zaproszenie do zatrzymania i analizy, do refleksji i planowania. Pracujemy metodą coachingu i mentoringu. 

  

Skontaktu się już dziś!