Regulamin oraz Ogólne Warunki Rezerwacji

Regulamin oraz Ogólne Warunki Rezerwacji

Regulamin oraz Ogólne Warunki Rezerwacji

Regulamin oraz Ogólne Warunki Rezerwacji Pracowni ARS FUTURA

 

Definicje

 1. ROWR – niniejszy Regulamin i Ogólne Warunki Rezerwacji.
 2. ARS FUTURA – Małgorzata Omilian prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ARS FUTURA” Małgorzata Omilian, z siedzibą ul. Licealną 48, 04-424 Warszawa, posiadająca NIP 522-11-85-963, REGON 360-599819.
 3. Serwis - serwis internetowy www.arsfutura.pl.
 4. Pracownie ARS FUTURA - usługi znajdujące się w Ofercie ARS FUTURA dotyczące wynajmu sal. Oferta znajduje się w Serwisie: www.arsfutura.pl/pracownie
 5. Oferta Rezerwacji – specyfikacja zawierająca zakres i opis Usług oferowanych przez ARS FUTURA. Niniejsza Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca upoważnienie do reprezentowania firmy w imieniu której dokonuje rezerwacji Pracowni ARS FUTURA.
 7. Formularz Zapytania o Rezerwację – znajduje się w Serwisie www.arsfutura.pl/pracownie . Zapytanie o rezerwację nie jest jednoznaczne z jej potwierdzeniem.
 8. Zamówienie rezerwacji – Klient otrzymuje z ARS FUTURA Zamówienie zgodne z potwierdzoną rezerwacją. Odesłanie podpisanego zamówienia rezerwacji na mail malgorzata.omilian@arsfutura.pl  i wpłata 100% opłaty tytułem rezerwacji na 7 dni przed jej realizacją, jest jednoznaczna z jej potwierdzeniem.
 9. Rezygnacja z rezerwacji -  bez kosztowa rezygnacja jest możliwa na 7 dni przed realizacją Zamówienia Rezerwacji. Do 2 dni przed realizacją Usługi możliwa jest rezygnacja gwarantująca zwrot 50% wartości Zamówienia Rezerwacji. Na jeden dzień przed realizacją Zamówienia Rezerwacji gwarantujemy zwrot 20% wartości rezerwacji. Rezygnacja w dniu realizacji Zamówienia Rezerwacji obciąża Klienta 100% płatnością. W przypadku zamówienia cateringu bez kosztowa rezygnacja możliwa jest na 3 dni przed realizacja Zamówienia Rezerwacji.

 

Regulamin i Warunki Rezerwacji

 1. Klient wysyła zapytania za pomocą Formularza Zapytania o Rezerwację zamieszczonego w Serwisie arsfutura.pl/pracownie
 2. Na podstawie wysłanego zapytania Klient i ARS FUTURA uzgadniają termin i warunki rezerwacji. ARS FUTURA na tej podstawie przygotowuje Zamówienie Rezerwacji.
 3. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną w momencie przesłania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia Rezerwacji, o którym mowa w pkt. 8.
 4. Klient zobowiązuje się do zachowania wszelkiej dbałości tytułem przestrzeni Pracowni ARS FUTURA i znajdujących się w niej przedmiotów oświadczając tym samym, że pozostawi wynajmowaną przestrzeń w stanie zastałym w momencie rozpoczęcia planowanych zajęć a w razie zaistnienia szkody, naprawi ją.

 

Dane osobowe

14. Klient zawierający Umowę lub przystępujący do korzystania z Usług wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ARS FUTURA w zakresie realizacji Usług świadczonych przez ARS FUTURA.

15. ARS FUTURA oświadcza, że dane Klienta są bezpieczne. Więcej informacji o bezpieczeństwie danych osobowych znajduje się w dokumencie Polityka Prywatności i Plików Cookies.

16. Klient może w każdym czasie żądać uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania jego danych osobowych. Klient może też w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Uniemożliwi to jednak realizację usługi związanej z przesyłaniem faktur drogą elektroniczną.

 

Faktury elektroniczne

 1. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 2. Adres e-mail, na który mają być wysyłane faktury, zostanie potwierdzony przez klienta w Zamówieniu.

 

Postanowienia końcowe

 1. ROWR wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 08.06.2018r.