Testy

Testy

badanie FRIS® Style Myślenia, badanie MindSonar®, badanie DISC D3™, Model SERCE™ 

Testy

Testy

Czym są testy rozwojowe?

Testy, badania czy też analizy rozwojowe służą lepszemu zrozumieniu siebie i innych. Testy, badania i analizy wspierają w obszarach, tj.: komunikacja interpersonalna i trudne rozmowy, budowanie relacji osobistych i zawodowych, motywacja i podejmowanie decyzji, rozwój potencjału i drogi zawodowej, autentyczne przywództwo i efektywne zespoły, budowanie spójności wewnętrznej, zrozumienie i docenienie różnorodności.

Testy rozwojowe w Ars Futura to czwarty filar Projektowania Przyszłości w Biznesie i Życiu™. To narzędzia wspierające rozwój osobisty, rozwój lidera i jego zespołu, budowanie relacji i lepszej komunikacji, odkrywanie potencjału, silnych stron i wyzwań w drodze do celu.

To Ty decydujesz o projekcie swojej przyszłości. Poznając lepiej siebie i innych, planując i realizując to, co jest dla Ciebie korzystne, właściwe i wspierające, możesz efektywniej działać. Możesz też przyjżeć się obszarowi work-life balance tj. równowadze miedzy życiem zawodowym i prywatnym, potrzebie rozumu i potrzebie serca, przestrzeni dla siebie i dla innych.

Coach, trener, konsultant ma przywilej towarzyszyć Tobie w tej podróży. Jest to droga do zrozumienia siebie i innych w obszarze stylu myślenia i funkcjonowania, motywacji działania, wartości czy też efektywnosci i spójności. 

„Zanim zaczniesz poprawiać świat, przejdź się trzy razy przez swój własny dom.”
Przysłowie chińskie

 

 

Jakie projekty realizujemy w ramach testów, badań i analiz rozwojowych?

  • Analiza Osobista - profil indywidualny
  • Analiza Partnerska - profile dwóch współpracowników, partnerów biznesowych
  • Analiza Zespołu / Coaching Zespołowy / Coaching Grupowy - profil zespołowy + praca warsztatowa, szkolenie

 

Jake testy, badania bądź analizy rozwojowe wybrać?

 

FRIS® Style Myślenia

Chcesz sprawdzić w jaki sposób myślisz i działasz oraz co ma na to wpływ?
Chcesz odkryć naturalny potencjał osobisty, zawodowy, liderski bądź zespołowy?
Chcesz zrozumieć swój styl komunikacji i budowania relacji z innymi?

Zamów badanie FRIS® a dowiesz się w jaki sposób myślisz w nowej sytuacji oraz jaki masz styl działania wypracowany przez doświadczenia. Kwestionariusz wypełnia się jeden raz. Powtarzanie badania nie wniesie istotnych zmian, chyba, że zajdą znaczące zmiany życiowe czy też zawodowe – zmiana ta może mieć odzwierciedlenie jedynie w stylu działania.

Szczegółowe
informacje

 

MidnSonar® Strategie i Motywacje 

Chcesz sprawdzić, jaką przyjmujesz strategię działania w określonej sytuacji?
Chcesz dowiedzieć się, jaka motywacja stoi za Twoją strategią działania?
Chcesz zaplanować, co należy wzmocnić, by osiągnąć określony cel?

Zamów badanie MindSonar® a dowiesz się, co jest Twoim motywatorem do działania w określonej sytuacji oraz do jakich strategii działania jest Ci blisko a do jakich daleko. Kwestionariusz można wypełniać wiele razy, w odniesieniu do różnych kontekstów i kryteriów określonych przez klienta. Kwestionariusz można też wypełnić przed i na zakończenie procesu rozwojowego (coaching, mentoring, warsztaty, itp.) dla zobrazowania zmiany.

Szczegółowe
informacje

 

DISC D3™ Zachowania i Kompetencje

Chcesz dowiedzieć się, jakim jesteś menedżerem, liderem?
Chcesz sprawdzić, czego potrzebujesz, by szybciej awansować?
Chcesz budować efektywne zespoły, rekrutować właściwe osoby?

Zamów badanie DISC D3™ a dowiesz się o swoim zachowaniu i komunikacji w warunkach komfortowych i stresujących, o preferowanych rolach zespołowych oraz wartościach i motywacjach jakie wpływają na zaangażowanie. Kwestionariusz wspiera w diagnozie potencjału zawodowego i skuteczności na danym stanowisku.

Szczegółowe
informacje

  

Model SERCE™ Spójność i Efektywność 

Chcesz sprawdzić, jak się ma Twoja spójność między tym, co czujesz i myślisz a tym, co mówisz i robisz?
Chcesz dowiedzieć sie, w jaki sposób spójność wpływa na Twoją efektywność?
Chcesz zaplanować, co należy wzmocnić, by czuć satysfakcję w obszarze osobistym badź zawodowym?

Zamów analizę wg Modelu SERCE™ a dowiesz się, na ile jesteś spójna / spójny w tym co robisz, jak to wpływa na Twoją efektywność i jakie emocje Ci towarzyszą. W pracy nad spójnością i efektywnością analizowane bedą obszary, takie jak: Sens działania, Energia zaangażowania, budowane Relacje, osiągany Cel oraz Emocje - w wybranym kontekście osobistym bądź zawodowym. 

Szczegółowe
informacje