Testy

Testy

style myślenia i style działania, strategie działania i motywacje

Testy

Testy

informacje ogólne

Specjalizujemy się w testach wyłaniających zasoby ludzi i organizacji, bez oceniania i etykietowania… Dotyczą one analizy stylów myślenia, działania jak i strategii myślenia i motywacji.

Testy to czwarty filar Sztuki Projektowania Przyszłości™ osobistej i biznesowej. To narzędzia wspierające rozwój osobisty, rozwój zespołu, budowanie relacji, komunikację, odkrywanie potencjału, silnych stron i wyzwań w drodze do celu, jaki wyznacza klient lub organizacja.  To Ty decydujesz o projekcie swojej przyszłości - poznając lepiej siebie i innych, planując i realizując to, co jest dla Ciebie korzystne, właściwe i wspierające, możesz efektywniej działać. Możesz też się przyjżeć obszarowi work-life balance tj. równowadze miedzy życiem zawodowym i prywatnym, potrzebą rozumu a serca, przestrzeni dla siebie i innych. Coach ma przywilej towarzyszyć Tobie w tej podróży… podróży do wartości, stylu myślenia i motywacji działania, udzielając informacji zwrotnej w ramach podsumowania wyników testu.

„Człowieka należy oceniać tak, jak ocenia się człowieka. Rodzinę – jak ocenia się rodzinę. Społeczeństwo – jak ocenia się społeczeństwo. Państwo – jak ocenia się państwo. Świat – jak ocenia się Świat. Skąd wiem o Świecie? Z tego, co jest we mnie.”
Tao Te Ching

 

 

Projekty do zamówienia:

  • Analiza Osobista - profil indywidualny
  • Analiza Partnerska - profile dwuosobowe
  • Analiza Zespołu / Coaching Zespołowy / Coaching Grupowy - profil zespołowy + praca warsztatowa, szkolenie

Jaki wybrać test?


Chcesz sprawdzić styl myślenia i styl działania jaki Ci towarzyszy w biznesie i życiu, odkryć swoje zasoby i sposób ich wykorzystania?

Dzięki badaniu FRIS® dowiesz się w jaki sposób myślisz oraz jaki masz styl działania wypracowany przez doświadczenia. Kwestionariusz wypełnia się jeden raz. Powtarzanie badania częściej nie wniesie istotnych zmian, chyba, że zajdą znaczące zmiany życiowe czy też zawodowe, wtedy można wypełnić kwestionariusz ponownie w okresie co najmniej jednego roku, licząc od badania poprzedniego – zmiana ta może mieć odzwierciedlenie jedynie w stylu działania.

Szczegółowe
informacje

 

Chcesz sprawdzić, jaką przyjmujesz strategię w określonej sytuacji i jakie motywacje za tym stoją, oraz odkryć co Cię wzmacnia a co chcesz wzmocnić?

Dzięki badaniu MindSonar®  dowiesz się co jest motywatorem w podejmowaniu decyzji w określonej sytuacji i jakie strategie myślenia rysuje podświadomość. Kwestionariusz można wypełniać wiele razy, w odniesieniu do różnych kontekstów i kryteriów określonych przez klienta czy tez wypełnić przed i na zakończenie procesu, dla zobrazowania zmiany.

Szczegółowe
informacje
  • Zapraszam do testu
    MindSonar®