Coaching Zespołowy & Coaching Grupowy

Coaching Zespołowy & Coaching Grupowy

programy w formie warsztatowej, aktywizujące uczestników

Warsztaty dla firm

Warsztaty dla firm

programy dedykowane

Sztuka Projektowania Przyszłości w Biznesie


To odpowiedź na pytanie w jaki sposób:

 • Budować efektywne zespoły?
 • Rozwijać potencjał pracowników? 
 • Tworzyć jakościowe modele komunikacji?
 • Angażować wartości w podnoszenie efektywności firmy?

 

Realizujemy dedykowane programy autorskie podnoszące efektywność firmy:

 • Patrzymy całościowo na firmę - projekty przygotowywane są w oparciu o analizę potrzeb.
 • Pracujemy metodą coachingu zespołowego i grupowego - jako jeden z elementów wsparcia firmy w osiągnięciu wyznaczonego celu.
 • Czas trwania programu to kilkumiesięczny proces, wynikający z przeprowadzonej analizy, potrzeb i budżetu.
 • Sesje prowadzone są metodą aktywizującą uczestników - każdy uczestnik bierze odpowiedzialność za efekt realizacji celu programu.

 

W jakich obszarach specjalizujemy się? 

 • KOMUNIKACJA: 
  - relacje w różnorodnym zespole 
 • ROZWÓJ: 
  - budowanie efektywnych zespołów
 • ZARZĄDZANIE:
  - motywacja przez wartości pracowników

  - coachingowy model zarządzania - element coacingu zespołowego
 • POTENCJAŁ:
  - skuteczna organizacja pracy zespołu: odkrywanie potencjału, predyspozycji zawodowych, mocnych stron i wyzwań w działaniu i budowaniu relacji poprzez poznanie własnego stylu myślenia i działania wg metodologii FRIS®
  - efektywność w realizacji celów zespołu: badanie kontekstowe odkrywania potencjału, sprawczości działania i motywacji poprzez poznanie strategii działania i wartości jakie towarzyszą realizacji celu zespołowego wg metodologii MindSonar®

 

Jaka jest forma prowadzenia warsztatów?

 • COACHING GRUPOWY
  Osoby z jednej organizacji, reprezentujące różne działy, segmenty, zespoły. Łączą je zbliżone kompetencje, stanowiska oraz wspólny cel firmy.
 • COACHING ZESPOŁOWY: 
  Osoby z jednej organizacji, które łączy jeden dział, segment, zespół i zazwyczaj wspólny cel. Reprezentują różne stanowiska i kompetencje.
 • COACHING INDYWIDUALNY:
  Projekty pracy warsztatowej 3-6 godzin. 
 • COACHING ON THE JOB / ON-BOARD COACHING:
  Obserwacja w miejscu pracy 2-6 godzin. 

 

Uzupełnieniem każdego procesu mogą być indywidualne sesje coachingowe, mentoringowe oraz testy.

Szczegółowe
informacje

 
 

Korzyści dla organizacji i jej pracowników:

 • DOŚWIADCZENIE W BIZNESIE
  Praktycy biznesu i sprzedaży, z wieloletnim doświadczeniem korporacyjnym na stanowiskach menedżerskich.
 • PROGRAMY INDYWIDUALNE I GRUPOWE, MAŁE I DUŻE GRUPY:
  Grupy powyżej 15 osób - 2 prowadzących.
 • BOGATA PALETA USŁUG: 
  Uzupełnienie sesji grupowych o indywidualne procesy coachingowe, obserwację w miejscu pracy (coaching on the job), projekty mentoringowe, testy wspierające komunikację, realizację celów,  rozwój potencjału pracowników, wsparcie w rekrutacji menedżerów.
 • KOMFORT PRACY POZA BIUREM:
  Dysponujemy własnymi salami szkoleniowymi w Warszawie: Pracownie ARS FUTURA. Catering organizujemy na zamówienie.

 

Realizujemy projekty w Warszawie oraz na terenie całej Polski.