Coaching Zespołowy & Coaching Grupowy, Szkolenia dla Biznesu

Coaching Zespołowy & Coaching Grupowy, Szkolenia dla Biznesu

efektywność i różnorodność w zespole :: komunikacja i budowanie relacji :: projektowanie przyszłości w biznesie i życiu

Warsztaty dla firm

Warsztaty dla firm

programy dedykowane
programy online

Sztuka Projektowania Przyszłości w Biznesie™

To odpowiedź na pytanie w jaki sposób:

 • Angażować wartości w podnoszenie efektywności firmy?
 • Rozwijać potencjał pracowników w oparciu o różnorodność? 
 • Budować zaangażowane i spójne zespoły?
 • Dbać o relacje i partnerską komunikację?
 • Tworzyć jakościowe systemy motywacji?
 • Przewodzić by nie szkodzić sobie i innym?

 

Kierujemy się ideą Serce w Biznesie

Bez maski, bez zbroi, zapraszając do budowania zaangażowania i satysfakcji w oparciu o wzajemne relacje, emocje i poczucie sensu.

 

Jak pracujemy nad projektem biznesowym?

 
OPCJA 1) GOTOWE PROGRAMY ROZWÓJ ZAWODOWY ONLINE - zakupy z dostępem do platformy szkoleniowej

Szczegółowe
informacje
 • Już wkrótce :-)

 

 OPCJA 2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE - projekt i wycena indywidualna

 • Patrzymy całościowo na firmę - projekty przygotowywane są w oparciu o analizę potrzeb
 • Pracujemy metodą coachingu zespołowego i grupowego - jako jeden z elementów wsparcia firmy w osiągnięciu wyznaczonego celu.
 • Czas trwania programu to kilkumiesięczny proces, wynikający z przeprowadzonej analizy, potrzeb i budżetu.
 • Sesje prowadzone są metodą aktywizującą uczestników - każdy uczestnik bierze odpowiedzialność za efekt realizacji celu programu.

 

W jakich obszarach wspieramy?  

 • KOMUNIKACJA: 
  relacje w różnorodnym zespole 
 • ROZWÓJ: 
  budowanie efektywnych zespołów
 • ZARZĄDZANIE:
  motywacja przez wartości firmy i jej pracowników

  coachingowy model zarządzania - element coacingu zespołowego
  spójność zawodowa i osobista wg modelu Serce w Biznesie
 • POTENCJAŁ:
  skuteczna organizacja pracy zespołu: odkrywanie potencjału, predyspozycji zawodowych, mocnych stron i wyzwań w działaniu i budowaniu relacji poprzez poznanie własnego stylu myślenia i działania wg metodologii FRIS®
  efektywność w realizacji celów zespołu: badanie kontekstowe odkrywania potencjału, sprawczości działania i motywacji poprzez poznanie strategii działania i wartości jakie towarzyszą realizacji celu zespołowego wg metodologii MindSonar®

 

Jaka jest forma prowadzenia warsztatów? 

 • COACHING GRUPOWY: 
  Osoby z jednej organizacji, reprezentujące różne działy, segmenty, zespoły. Łączą je zbliżone kompetencje, stanowiska oraz wspólny cel firmy
 • COACHING ZESPOŁOWY:
  Osoby z jednej organizacji, które łączy jeden dział, segment, zespół i zazwyczaj wspólny cel. Reprezentują różne stanowiska i kompetencje
 • COACHING INDYWIDUALNY:
  Projekty pracy warsztatowej 3-6 godzin
 • COACHING ON THE JOB / ON-BOARD COACHING:
  Wsparcie w miejscu pracy 2-6 godzin / wsparcie w nowej roli zawodowej 9-16 godzin
 • SZKOLENIA W FORMIE WARSZTATOWEJ:
  Projekty edukacyjne tj. teoria + ćwiczenia + nagrania (opcja)

 

Dodatkowe rozwiązania w programie warsztatowym

Szczegółowe
informacje

 
 

Korzyści dla organizacji i jej pracowników: 

 • PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI
  Zaangażowanie we współtworzenie programu - badanie potrzeb
  Budowanie programu w oparciu o potrzeby firmy i jej pracowników
  Towarzyszenie w procesie zmiany i bieżące wsparcie w realizacji
 • DOŚWIADCZENIE I PRAKTYKA
  Praktycy biznesu i sprzedaży, z wieloletnim doświadczeniem korporacyjnym na stanowiskach menedżerskich
 • PROGRAMY INDYWIDUALNE I GRUPOWE, MAŁE I DUŻE GRUPY:
  Grupy do 15 osób - 1 lub 2 prowadzących
  Grupy powyżej 15 osób - 2 prowadzących
   
 • BOGATA PALETA USŁUG: 
  Uzupełnienie sesji grupowych o indywidualne procesy coachingowe, obserwację w miejscu pracy (coaching on the job), projekty mentoringowe, testy wspierające komunikację, realizację celów,  rozwój potencjału pracowników, wsparcie w rekrutacji menedżerów
 • KOMFORT PRACY POZA BIUREM:
  Dysponujemy własnymi salami szkoleniowymi w Warszawie do 8 osób: Pracownie ARS FUTURA
 • KOMFORT PRACY ONLINE:
  Wirtualne pokoje do realizacji spotkań, coachingu, warsztatów i szkoleń online
  Platforma z dostępem do materiałów edukacyjnych
  Usługa on-line nie wymaga instalacji oprogramowania na komputerze uczestnika

 

Realizujemy projekty online, w Warszawie jak i na terenie całej Polski.