Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

relacje, rozwój, zarządzanie, potencjał

Business Coaching

Business Coaching

programy dla firm
programy online

 

 

Czym jest Business Coaching?


Business 
Coaching, znany jest również pod nazwą Coaching Biznesowy. 

To partnerska relacja w której coach towarzyszy uczestnikowi coachingu w rozwoju kompetencji liderskich, potencjału pracowników i efektywności zespołów. 

Potrzeba wypływa z inicjatywy Klienta (Sponsora procesu rozwojowego) bądź z inicjatywy Uczestnika (pracownika firmy).

Dla powodzenia całego procesu cel Klienta i Uczestnika powinien być spójny a Uczestnik powinien identyfikować się z potrzebą pracy coachingowej i wyrazić na nią zgodę.

 

W jakich obszarach wspieramy?

 

RELACJE

 • komunikacja - w zespole, w firmie, z klientami
 • współpraca - zespołowa, miedzydziałowa
 • partnerstwo - relacje wewnętrzne i zewnętrzne

ROZWÓJ

 • zawodowy - planowanie ściezki rozwoju, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • kompetencji - obserwacja w miejscu pracy - sesje on the job
 • onboarding - wzmocnienie na nowym stanowisku / w nowym miejscu pracy

ZARZĄDZANIE

 • procesami - planowanie i realizacja strategii, motywacja pracowników, zarządzanie procesami, work-life balance
 • emocjami - spójność wewnętrzna i zewnętrzna lidera
 • różnorodnością - docenianie i korzystanie z różnorodności w zespole

POTENCJAŁ

 • naturalne predyspozycje - zawodowe, liderskie, zespołowe
 • sposób myślenia i funkcjonowania - mocne strony i wyzwania
 • doświadczenia - self coaching, mentoring w zespole, w organizacji

 

 

Z jakich narzędzi korzystamy?

 

Szczegółowe
informacje

 

 

Jak pracujemy nad projektem biznesowym?


Opcja 1) GOTOWE PAKIETY ROZWOJU ZAWODOWEGO - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Platforma
szkoleniowa

 

Opcja 2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE  - przykładowy opis procesu

SESJE KONTRAKTOWE:

 • Omówienie potrzeb z Klientem - właściciele, liderzy, HR
 • Spotkania z Klientem i Uczestnikiem - nawiązanie relacji, poznanie potrzeb Klienta, potrzeb Uczestnika
 • Określenie celu dla Uczestnika – współpraca Klient - Uczestnik - Coach
 • Omówienie procesu
 • Ustalenie zasad i warunków współpracy
 • Decyzja o dalszej współpracy Coacha z Klientem i Uczestnikiem oraz Klienta i Uczestnika z Coachem
 • Podpisanie umowy

SESJE PROJEKTOWE:

 • 6-12 sesji (u Klienta lub online)
 • Szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy spotkań są do ustalenia

 

Opcja 3) WARSZTATY, SZKOLENIA I COACHING ZESPOŁOWY

Szczegółowe
informacje