Coaching

Coaching

life coaching, business coaching, coaching zawodowy, coaching menedżerski, coaching indywidualny, coaching zespołowy, coaching grupowy

Business Coaching

Business Coaching

Czym jest Business Coaching?

Business Coaching to partnerska relacja w której Coach towarzyszy Coachee, czyli klientowi coachingu, w rozwoju biznesu - od kompetencji liderskich przez potencjał pracowników po efektywność zespołów. 

Rozwój biznesu to skrupulatnie zaplanowany proces Business Coachingu. Ważne, by zadbać o każdego z Interesariuszy tego procesu - o Firmę, Sponsora - Klienta, Coachee i ich cele. Potrzeba przeprowadzenia procesu Business Coachingu wypływa z inicjatywy Klienta (Sponsora procesu rozwojowego) bądź z inicjatywy Coachee (pracownika firmy). Dla powodzenia całego procesu cele Firmy, Klienta i Coachee powinny być spójne i akceptowane przez każdego z Interesariuszy.

Business Coaching znany jest również pod nazwą Coaching Biznesowy, Coaching dla Biznesu, Coaching w Biznesie.

W jakich obszarach wspieramy w Business Coachingu?

ROZWÓJ FIRMY

 • struktura firmy, kompetencje i zakresy obowiązków, systemy motywacyjne
 • jakość obsługi i współpracy z klientami, efektywne działy sprzedaży
 • komunikacja, motywacja i odpowiedzialność menedżerów

 ROZWÓJ MENEDŻERÓW

 • komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej w zarządzaniu
 • rozwój naturalnego potencjału menedżera
 • wyzwania zarządzania zespołem

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

 • rozwój naturalnego potencjału i kompetencji pracownika
 • motywacja i zaangażowanie pracownika
 • coaching w miejscu pracy - on the job coaching

ROZWÓJ ZESPOŁÓW 

 • komunikacja i współpraca w zespole
 • budowanie różnorodnych zespołów
 • od spójności do efektywności zespołowej


Jakie narzędzia mogą wzmocnić proces Business Coachingu?

TEST FRIS®, TEST MINDSONAR®, TEST DISC D3™, MODEL SERCE™ - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online 

Szczegółowe
informacje

 

Jak pracujemy w Business Coachingu?

1) GOTOWE PAKIETY ROZWOJU LIDERÓW I ZESPOŁÓW - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Szczegółowe
informacje

 
2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE - przykładowy opis procesu w firmie

SESJE KONTRAKTOWE:

 • omówienie potrzeb biznesowych z Klientem - właściciele, liderzy, HR
 • spotkania z Klientem i Coachee - nawiązanie relacji, poznanie potrzeb Klienta oraz potrzeb Coachee
 • określenie celu dla Coachee – współpraca Klient - Coachee - Coach
 • omówienie procesu
 • ustalenie zasad i warunków współpracy
 • podpisanie umowy

SESJE PROJEKTOWE:

 • 6-12 sesji z jednym Coachee (u Klienta lub online)
 • szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy spotkań są do ustalenia