Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

komunikacja i relacje, rozwój i kariera, zarządzanie i potencjał

Business Coaching

Business Coaching

programy dla firm
programy online

 

 


Czym jest Business Coaching?

Business czy też Biznes Coaching, znany jest również pod nazwą Coaching Biznesowy. To partnerska relacja między coachem i uczestnikiem coachingu dotycząca tematyki z obszarów życia firmy i rozwoju jej pracowników z uwzględnieniem zachodzących w niej procesów. Potrzeba wypływa z inicjatywy Klienta czyli firmy na rzecz Uczestnika lub z inicjatywy samego Uczestnika. Klient jest Zleceniodawcą, choć może jednocześnie być Uczestnikiem. Dla powodzenia całego procesu Uczestnik powinien identyfikować się z potrzebą pracy coachingowej i wyrazić na nią zgodę.

 

W jakich obszarach wspieramy?

 • KOMUNIKACJA:
  Coaching Relacji -
  komunikacja w zespole, budowanie relacji z klientami
  Team Coaching - budowanie zespołów i integracja


 • ROZWÓJ:
  Coaching Kariery -
  planowanie ściezki rozwoju pracowników, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
  Coaching Sprzedażowy
  - aktywizacja sprzedaży. 
  Coaching on the Job - obserwacja w miejscu pracy.
  On-board Coaching - wzmocnienie na nowym stanowisku / w nowym miejscu pracy.

 • ZARZĄDZANIE:
  Coaching Menedżerski -
  planowanie i realizacja strategii, motywacja pracowników, zarządzanie procesami.
  Coaching Motywacji
  - wewnętrznej motywacja, motywacja w zespole.
  Work-Life Balance Coaching - zarządzanie sobą w czasie vs. równowaga życiowa.

 • POTENCJAŁ:
  FRIS® Coaching
  - odkrywanie potencjału, predyspozycji zawodowych, mocnych stron i wyzwań w działaniu jak i budowaniu relacji poprzez poznanie własnego stylu myslenia i działania wg metodologii FRIS®. 
  MindSonar® Coaching -
  badanie kontekstowe odkrywania potencjału, sprawczości działania i motywacji poprzez poznanie własnej strategii działania jak i wartości jakie towarzyszą realizacji danego celu wg metodologii MindSonar® - opcja pre-test i post-test.Jak pracujemy nad projektem biznesowym?


 OPCJA 1) GOTOWE PAKIETY ROZWÓJ ZAWODOWY ONLINE

Szczegółowe
informacje
 • Już wkrótce :-)

 

 OPCJA 2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE - projekt i wycena indywidualna

Sesje kontraktowe*

 • Spotkania z Klientem i Uczestnikiem - nawiązanie relacji, poznanie potrzeb Klienta, potrzeb Uczestnika
 • Określenie celu dla Uczestnika – współpraca Klient :: Uczestnik :: Coach
 • Omówienie projektu sesji 
 • Ustalenie zasad współpracy
 • Decyzja o dalszej współpracy Coacha z Klientem i Uczestnikiem oraz Klienta i Uczestnika z Coachem.
 • Podpisanie umowy.

Sesje projektowe

 • Coaching w Warszawie i na terenie całej Polski.
 • Szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy spotkań są do ustalenia.
 • Realizacja jednej z opcji Projektowania Przyszłości Biznesowej™  projekt dedykowany, który oprócz sesji coachingowych może uwzględniać pracę warsztatową w formie coachingu grupowego lub zespołowego. 

 

 Więcej o coachingu grupowym i zespołowym:

Szczegółowe
informacje

 

Jakie są opcje sesji coachingowych?

 
Projektowanie Przyszłości Biznesowej - Business Coaching

 • Sesje kontraktowe.
 • Sesje projektowe- oferta dedykowana, dostosowana do potrzeb: coaching, coaching & mentoring.
 • Termin realizacji od 6 do 12 miesięcy - to zależy od potrzeb, etapów wprowadzanych rozwiązań, wybranego pakietu.
 • Pakiety: 6 lub 9 lub 12 sesji do wykorzystania w 12 msc.
   

Projektowanie Przyszłości Biznesowej - FRIS® Business Coaching

 • Sesje kontraktowe.
 • Sesje analizujące styl myślenia i działania kwestionariuszem FRIS® - poznanie stylu myślenia jako niezmiennej silnej strony umysłu obrazującej sposób reagowania, podejmowania decyzji i komunikacji oraz stylu działania opisującego potencjał w tym zawodowy, postawę i czynniki wpływające na skuteczność w realizacji celów, który można rozwijać. 
 • Sesje projektowe - oferta dedykowana, dostosowana do potrzeb: coaching, coaching & mentoring.
 • Termin realizacji od 6 do 12 miesięcy - to zależy od potrzeb, etapów wprowadzanych rozwiązań, wybranego pakietu.
 • Pakiety: 6 lub 9 lub 12 sesji do wykorzystania w 12 msc.

Projektowanie Przyszłości Biznesowej - MindSonar® Business Coaching

 • Sesje kontraktowe.
 • Sesje analizujące strategie myślenia i motywacje kwestionariuszem MindSonar® w kontekście danej sytuacji (pre-test) - wsparcie w pracy nad celem poprzez poznanie strategii działania i motywacji oraz ustalenie w jakich obszarach zmiana strategii sprawi, że realizacja celu będzie skuteczna.
 • Sesje projektowe - oferta dedykowana, dostosowana do potrzeb: coaching, coaching & mentoring zakończone analizą strategii myślenia i motywacji kwestionariuszem MindSonar® celem zobrazowania zmiany (post-test).
 • Termin realizacji od 6 do 12 miesięcy - to zależy od potrzeb, etapów wprowadzanych rozwiązań, wybranego pakietu.
 • Pakiety: 6 lub 9 lub 12 sesji do wykorzystania w 12 msc.

 

 Więcej o kwestionariuszu FRIS® oraz kwestionariuszu MindSonar® 

Szczegółowe
informacje