Coaching

Coaching

life coaching, business coaching, coaching zawodowy, coaching menedżerski, coaching indywidualny, coaching zespołowy, coaching grupowy, coaching online, coaching Warszawa

Business Coaching

Business Coaching

Czym jest Business Coaching?

Business Coaching, znany pod nazwą coaching w biznesie, coaching biznesowy, coaching dla biznesu, to partnerska relacja w której Coach towarzyszy Coachee, czyli klientowi coachingu, w rozwoju biznesu - od kompetencji liderskich przez potencjał pracowników po efektywność zespołów.

Rozwój biznesu to skrupulatnie zaplanowany proces Business Coachingu. Ważne, by zadbać o każdego z Interesariuszy tego procesu - o Firmę, Sponsora - Klienta, Coachee i ich cele. Potrzeba przeprowadzenia procesu Business Coachingu wypływa z inicjatywy Klienta (Sponsora procesu rozwojowego) bądź z inicjatywy Coachee (pracownika firmy). Dla powodzenia całego procesu cele Firmy, Klienta i Coachee powinny być spójne i akceptowane przez każdego z Interesariuszy.


W jakich obszarach wspieramy w Business Coachingu?

ROZWÓJ FIRMY

 • struktura firmy, kompetencje i zakresy obowiązków, systemy motywacyjne
 • jakość obsługi i współpracy z klientami, efektywne działy sprzedaży
 • komunikacja, motywacja i odpowiedzialność menedżerów

 ROZWÓJ MENEDŻERÓW

 • komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej w zarządzaniu
 • rozwój naturalnego potencjału menedżera
 • wyzwania zarządzania zespołem

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

 • rozwój naturalnego potencjału i kompetencji pracownika
 • motywacja i zaangażowanie pracownika
 • coaching w miejscu pracy - on the job coaching

ROZWÓJ ZESPOŁÓW 

 • komunikacja i współpraca w zespole
 • budowanie różnorodnych zespołów
 • od spójności do efektywności zespołowej


Jakie narzędzia mogą wzmocnić proces Business Coachingu?

TEST FRIS®, TEST MINDSONAR®, TEST DISC D3™, MODEL SERCE™ - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online 

Szczegółowe
informacje

 

Jak pracujemy w Business Coachingu?

1) COACHING ONLINE - GOTOWE PAKIETY ROZWOJU LIDERÓW I ZESPOŁÓW - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Szczegółowe
informacje

 
2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE - przykładowy opis procesu w firmie

SESJE KONTRAKTOWE:

 • omówienie potrzeb biznesowych z Klientem - właściciele, liderzy, HR
 • spotkania z Klientem i Coachee - nawiązanie relacji, poznanie potrzeb Klienta oraz potrzeb Coachee
 • określenie celu dla Coachee – współpraca Klient - Coachee - Coach
 • omówienie procesu
 • ustalenie zasad i warunków współpracy
 • podpisanie umowy

SESJE PROJEKTOWE:

 • 6-12 sesji z jednym Coachee (coaching w firmie, coaching online, coaching Warszawa w pracowni ARS FUTURA)
 • szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy spotkań są do ustalenia