Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

komunikacja i relacje, rozwój i kariera, zarządzanie i potencjał

Business Coaching

Business Coaching

programy dla firm


Czym jest Business Coaching?

Business czy też Biznes Coaching, znany jest również pod nazwą Coaching Biznesowy. To partnerska relacja między coachem i uczestnikiem coachingu dotycząca tematyki z obszarów życia firmy i rozwoju jej pracowników z uwzględnieniem zachodzących w niej procesów. Potrzeba wypływa z inicjatywy Klienta czyli firmy na rzecz Uczestnika lub z inicjatywy samego Uczestnika. Klient jest Zleceniodawcą, choć może jednocześnie być Uczestnikiem. Dla powodzenia całego procesu Uczestnik powinien identyfikować się z potrzebą pracy coachingowej i wyrazić na nią zgodę.

 

W jakich obszarach specjalizujemy się?

 • KOMUNIKACJA:
  Coaching Relacji -
  komunikacja w zespole, budowanie relacji z klientami
  Team Coaching - budowanie zespołów i integracja

 • ROZWÓJ:
  Coaching Kariery -
  planowanie ściezki rozwoju pracowników, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
  Coaching Sprzedażowy
  - aktywizacja sprzedaży. 
  Coaching on the Job - obserwacja w miejscu pracy.
  On-board Coaching - wzmocnienie na nowym stanowisku / w nowym miejscu pracy.

 • ZARZĄDZANIE:
  Coaching Menedżerski -
  planowanie i realizacja strategii, motywacja pracowników, zarządzanie procesami.
  Coaching Motywacji
  - wewnętrznej motywacja, motywacja w zespole.
  Work-Life Balance Coaching - zarządzanie sobą w czasie vs. równowaga życiowa.

 • POTENCJAŁ:
  FRIS® Coaching
  - odkrywanie potencjału, predyspozycji zawodowych, mocnych stron i wyzwań w działaniu jak i budowaniu relacji poprzez poznanie własnego stylu myslenia i działania wg metodologii FRIS®. 
  MindSonar® Coaching -
  badanie kontekstowe odkrywania potencjału, sprawczości działania i motywacji poprzez poznanie własnej strategii działania jak i wartości jakie towarzyszą realizacji danego celu wg metodologii MindSonar® - opcja pre-test i post-test.


Jak pracujemy nad projektem biznesowym?

Sesje kontraktowe*

 • Spotkanie z Klientem - nawiązanie relacji, poznanie potrzeb Klienta.
 • Spotkanie z Uczestnikiem - nawiązanie relacji, poznanie potrzeb Uczestnika.
 • Określenie celu dla Uczestnika – współpraca Klient :: Uczestnik :: Coach.
 • Omówienie projektu sesji.
 • Ustalenie zasad współpracy.
 • Decyzja o dalszej współpracy Coacha z Klientem i Uczestnikiem oraz Klienta i Uczestnika z Coachem.
 • Podpisanie umowy.

* W przypadku omawiania sesji dla więcej niż jednego Uczestnika, sesje kontraktowe z Uczestnikami objęte są wyceną indywidualną.


Sesje projektowe

 • Coaching w Warszawie i na terenie całej Polski.
 • Szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy spotkań są do ustalenia.
 • Realizacja jednej z opcji Projektowania Przyszłości Biznesowej™  projekt dedykowany, który oprócz sesji coachingowych może uwzględniać pracę warsztatową w formie coachingu grupowego lub zespołowego. 

 

 Więcej o coachingu grupowym i zespołowym:

Szczegółowe
informacje

 

Jakie są opcje sesji coachingowych?

Projektowanie Przyszłości Biznesowej - Business Coaching

 • Sesje kontraktowe.
 • Sesje projektowe- oferta dedykowana, dostosowana do potrzeb: coaching, coaching & mentoring.
 • Termin realizacji od 6 do 12 miesięcy - to zależy od potrzeb, etapów wprowadzanych rozwiązań, wybranego pakietu.
 • Pakiety: 6 lub 8 sesji do wykorzystania w 6msc. lub pakiet 10 lub 12 lub 14 sesji do wykorzystania w 12 msc.
   

Projektowanie Przyszłości Biznesowej - FRIS® Business Coaching

 • Sesje kontraktowe.
 • Sesje analizujące styl myślenia i działania kwestionariuszem FRIS® - poznanie stylu myślenia jako niezmiennej silnej strony umysłu obrazującej sposób reagowania, podejmowania decyzji i komunikacji oraz stylu działania opisującego potencjał w tym zawodowy, postawę i czynniki wpływające na skuteczność w realizacji celów, który można rozwijać. 
 • Sesje projektowe - oferta dedykowana, dostosowana do potrzeb: coaching, coaching & mentoring.
 • Termin realizacji od 6 do 12 miesięcy - to zależy od potrzeb, etapów wprowadzanych rozwiązań, wybranego pakietu.
 • Pakiety: 6 lub 8 sesji do wykorzystania w 6msc. lub pakiet 10 lub 12 lub 14 sesji do wykorzystania w 12 msc.
   

Projektowanie Przyszłości Biznesowej - MindSonar® Business Coaching

 • Sesje kontraktowe.
 • Sesje analizujące strategie myślenia i motywacje kwestionariuszem MindSonar® w kontekście danej sytuacji (pre-test) - wsparcie w pracy nad celem poprzez poznanie strategii działania i motywacji oraz ustalenie w jakich obszarach zmiana strategii sprawi, że realizacja celu będzie skuteczna.
 • Sesje projektowe - oferta dedykowana, dostosowana do potrzeb: coaching, coaching & mentoring zakończone analizą strategii myślenia i motywacji kwestionariuszem MindSonar® celem zobrazowania zmiany (post-test).
 • Termin realizacji od 6 do 12 miesięcy - to zależy od potrzeb, etapów wprowadzanych rozwiązań, wybranego pakietu.
 • Pakiety: 6 lub 8 sesji do wykorzystania w 6msc. lub pakiet 10 lub 12 lub 14 sesji do wykorzystania w 12 msc.

 

 Więcej o kwestionariuszu FRIS® oraz kwestionariuszu MindSonar® 

Szczegółowe
informacje