Coaching

Coaching

life coaching, business coaching, coaching zawodowy, coaching menedżerski, coaching indywidualny, coaching zespołowy, coaching grupowy, coaching online, coaching Warszawa

Coaching

Coaching

Czym jest coaching?

Coaching to partnerska relacja w której Coach towarzyszy Coachee, czyli klientowi coachingu, w coachingu idnywiudalnym, coachingu grupowym, coachingu zespołowym, w odkrywaniu i maksymalizacji potencjału oraz realizacji celów osobistych i zawodowych, biznesowych i zespołowych.

Life Coaching

Life Coaching

Czym jest Life Coaching?

Life Coaching, znany pod nazwą coaching rozwoju osobistego, coaching życiowy, coaching osobisty, to partnerska relacja w której Coach towarzyszy Coachee, czyli klientowi coachingu, w rozwoju osobistym - w obszarze relacji, komunikacji oraz korzystania z naturalnego potencjału.

Business Coaching

Business Coaching

Czym jest Business Coaching?

Business Coaching, znany pod nazwą coaching w biznesie, coaching biznesowy, coaching dla biznesu, to partnerska relacja w której Coach towarzyszy Coachee, czyli klientowi coachingu, w rozwoju biznesu - od kompetencji liderskich przez potencjał pracowników po efektywność zespołów.

Coaching Zawodowy

Coaching Zawodowy

Czym jest Coaching Zawodowy?

Coaching Zawodowy, znany pod nazwą coaching kariery, coaching rozwoju zawodowego, to partnerska relacja w której Coach towarzyszy Coachee, czyli kientowi coachingu, w rozwoju drogi zawodowej - w odkrywaniu potrzeb, wartości, potencjału, predyspozycji zawodowych aż po plan działania.

Coaching Menedżerski

Coaching Menedżerski

Czym jest Coaching Menedżerski?

Coaching Menedżerski, znany pod nazwą leadership coaching, coaching przywództwa, coaching dla liderów, to partnerska relacja w której Coach towarzyszy Coachee, czyli klientowi coachingu, w rozwoju kompetencji liderskich - stylu zarządzania, komunikacji, motywacji i efektywności, drogi od menedżera do lidera. 

Coaching Zespołowy i Grupowy

Coaching Zespołowy i Grupowy

Czym jest Coaching Zespołowy i Grupowy?

Coaching Zespołowy - team coaching, to metoda wspierająca Zespół w realizacji wspólnego celu. 

Coaching Grupowy - group coaching, znany pod nazwą group coaching, to metoda wspierająca każdego członka grupy w realizacji celu indywiualnego.