Coaching

Coaching

life coaching, business coaching, coaching zawodowy, coaching menedżerski, coaching indywidualny, coaching zespołowy, coaching grupowy

Coaching

Coaching

Czym jest coaching?

Coaching to partnerska relacja w której Coach towarzyszy Coachee, czyli klientowi coachingu, w odkrywaniu i maksymalizacji potencjału oraz realizacji celów zawodowych, osobistych jak i biznesowych.

Life Coaching

Life Coaching

Czym jest Life Coaching?

Life Coaching to partnerska relacja w której Coach towarzyszy Coachee, czyli klientowi coachingu, w rozwoju osobistym - w obszarze relacji, komunikacji oraz korzystania z naturalnego potencjału.

Business Coaching

Business Coaching

Czym jest Business Coaching?

Business Coaching to partnerska relacja w której Coach towarzyszy Coachee, czyli klientowi coachingu, w rozwoju biznesu - od kompetencji liderskich przez potencjał pracowników po efektywność zespołów.

Coaching Zawodowy

Coaching Zawodowy

Czym jest Coaching Zawodowy?

Coaching Zawodowy to partnerska relacja w której Coach towarzyszy Coachee, czyli kientowi coachingu, w rozwoju drogi zawodowej - w odkrywaniu potrzeb, wartości, potencjału, predyspozycji zawodowych aż po plan działania.

Coaching Menedżerski

Coaching Menedżerski

Czym jest Coaching Menedżerski?

Coaching Menedżerski to partnerska relacja w której Coach towarzyszy Coachee, czyli klientowi coachingu, w rozwoju kompetencji liderskich - stylu zarządzania, komunikacji, motywacji i efektywności, drogi od menedżera do lidera. 

Coaching Zespołowy i Grupowy

Coaching Zespołowy i Grupowy

Czym jest Coaching Zespołowy i Grupowy?

Coaching Zespołowy to metoda wspierająca Zespół w realizacji wspólnego celu. 

Coaching Grupowy
to metoda wspierająca każdego członka grupy w realizacji celu indywiualnego.