Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

relacje, rozwój, zarządzanie, potencjał

Coaching

Coaching

informacje ogólne


Coaching to partnerska relacja w której coach towarzyszy uczestnikowi coachingu w odkrywaniu i maksymalizacji potencjału, realizacji celów zawodowych jak i osobistych. 

Business Coaching

Business Coaching

programy dla firm
programy online

Business Coaching, tpartnerska relacja w której coach towarzyszy uczestnikowi coachingu w rozwoju kompetencji liderskich, potencjału pracowników i efektywności zespołów. 

Life Coaching

Life Coaching

programy indywidualne
programy online

Life Coaching, to partnerska relacja w której coach towarzyszy uczestnikowi coachingu rozwoju osobitym i zawodowym - w obszarze relacji, komunikacji oraz korzystania z naturalnego potencjału. 

Mentoring

Mentoring

informacje ogólne


Mentoring, to partnerska relacja w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z uczestnikiem mentoringu, zespołem czy też organizacją.

Wsparcie metoringowe daje możliwość spojrzenia z innej perspektywy na wybrany temat, na zespół i jego role, firmę i jej strukturę czy też na model przywództwa.

Mentoring Biznesowy

Mentoring Biznesowy

programy dla firm
programy online

Mentoring biznesowy, to partnerska relacja w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z liderami organizacji.

Wsparcie mentoringowe dotyczy rozwoju potencjału ludzi, kultury i struktury orgaznizacji oraz budowania wewnętrznej sieci mentorów.

Mentoring Menedżerski

Mentoring Menedżerski

programy dla firm
programy online

Mentoring menedżerski to partnerska relacja, w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z menedżerem zespołu.

Wsparcie mentoringowe dotyczy rozwoju i wzmacniania kompetencji liderskich oraz korzystania z potencjału zawodowego lidera i jego zespołu.

 

  

O współpracy