Mentoring

Mentoring

mentoring biznesowy, mentoring menedżerski, mentoring zespołowy, mentoring grupowy

Mentoring

Mentoring

Czym jest mentoring?

Mentoring to partnerska relacja w której Mentor dzieli się swoim doświadczeniem z Mentee, czyli klientem indywidualnym, zespołem czy też liderami organizacji.

Wsparcie metoringowe daje możliwość spojrzenia z innej perspektywy na wybrany temat, na zespół i role zespołowe, na firmę i jej strukturę czy też na model przywództwa.

Mentoring Menedżerski

Mentoring Menedżerski

Czym jest Mentoring Menedżerski?

Mentoring Menedżerski to partnerska relacja, w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z menedżerem zespołu.

Wsparcie mentoringowe dotyczy rozwoju i wzmacniania kompetencji liderskich oraz korzystania z potencjału zawodowego lidera i jego zespołu.

Mentoring Biznesowy

Mentoring Biznesowy

Czym jest Mentoring Biznesowy?

Mentoring biznesowy, to partnerska relacja w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z liderami i ekspertami organizacji.

Wsparcie mentoringowe dotyczy rozwoju potencjału ludzi, kultury i struktury orgaznizacji oraz budowania i rozwijania wewnętrznej sieci mentorów.