Testy

Testy

badanie FRIS® Style Myślenia, badanie MindSonar®, badanie DISC D3™, Model SERCE™ 

Testy

Testy

Czym są testy rozwojowe?

Testy, badania czy też analizy rozwojowe służą lepszemu zrozumieniu siebie i innych. Testy, badania i analizy wspierają w obszarach, tj.: komunikacja interpersonalna i trudne rozmowy, budowanie relacji osobistych i zawodowych, motywacja i podejmowanie decyzji, rozwój potencjału i drogi zawodowej, autentyczne przywództwo i efektywne zespoły, budowanie spójności wewnętrznej, zrozumienie i docenienie różnorodności.

Badanie FRIS®

Badanie FRIS®

Czym jest badanie FRIS®?

Badanie FRIS® służy poznaniu i zrozumieniu różnic indywidualnych w sposobie myślenia oraz działania w życiu zawodowym, osobistym, w roli lidera czy też członka zespołu. 

Analiza wyników testu FRIS® wspiera w obszarach, tj.:
 styl podejmowania decyzji i działanie w sytuacjach trudnych, komunikacja, współpraca i budowanie relacji, poznanie i korzystanie z naturalnego potencjału.
Badanie MindSonar®

Badanie MindSonar®

Czym jest badanie MindSonar®?

Badanie MidnSonar® obrazuje strategię myślenia i motywację napędzającą działanie w określonej sytuacji czy też roli osobistej, zawodowej, liderskiej, zespołowej.

Analiza wyników testu MidnSonar® obrazuje, m.in.: jaką masz strategię myślenia, jaka motywacja stoi za przyjętą strategią, co należy wzmocnić, by osiągnąć określony cel.

Badanie DISC D3™

Badanie DISC D3™

Czym jest badanie DISC D3™?

Badanie DISC D3™ analizuje zachowania i kompetencje wzmacniające efektywność.

Chcesz dowiedzieć się, jakim jesteś menedżerem, liderem?
A może chcesz sprawdzić, czego potrzebujesz, żeby szybciej awansować?
A może chcesz budować efektywne zespoły i rekrutować właściwe osoby na odpowiednie miejsca.Model SERCE™ w biznesie

Model SERCE™ w biznesie

Czym jest Model SERCE™ w biznesie?

Model SERCE™ w biznesie analizuje spójność i efektywność zawodową w obszarach, tj. Sens działania, Energia zaangażowania, budowanie Relacji, osiąganie Celu, odczuwanie Emocji. 
 
Wzmacnia świadomość potrzeb zawodowych w stosunku do osobistych, wpływając na poziom motywacji, autentyczności oraz satysfakcji biznesowej.