Poznaj Ars Futura

Poznaj Ars Futura

Ars Futura to przestrzeń projektowania przyszłości w biznesie i życiu.

Stworzyłam ją, by wspierać ludzi w rozwoju osobistym i zawodowym, liderskim i zespołowym korzystając z wieloletniego doświadczenia biznesowego jak i narzędzi, tj. coaching, mentoring, szkolenia, testy rozwojowe, m.in. FRIS®, MindSonar® oraz autorski Model SERCE w biznesie.

Zapraszam do współpracy,
Małgorzata Omilian

Misja
Wspieranie ludzi, zespołów i organizacji w procesie zmiany, twórczym rozwoju, realizacji celów i marzeń.

Wizja
Tworzenie projektów podnoszących jakość życia biznesowego i osobistego w obszarach efektywności, relacji oraz pasji.

Wartości
Sens działania, Energia zaangażowania, wzajemna Relacja, osiąganie Celu, dbałość o Emocje - więcej o wartościach


 

Małgorzata Omilian

Małgorzata Omilian

coach PCC ICF, trenerka FRIS®, MidnSonar®
trenerka budowania spójności i efektywności
autorka idei i modelu SERCE w biznesie
praktyk zarządzania procesami sprzedaży

Pomagam ludziom w zwiększaniu spójności i efektywności osobistej i zawodowej, liderskiej i zespołowej w oparciu o naturalny potencjał, lepszą komunikację i współpracę dbając o poczucie sensu jako fundament osiągania celów jak i dobrego Życia!

Specjalizuję się w obszarze organizacji i zarządzania, budowania skutecznych zespołów, kompetencji liderskich, komunikacji interpersonalnej, spełnienia zawodowego i osobistego. Realizuję programy online w Akademii Ars Futura.

Zuzanna Mazurek

Zuzanna Mazurek

trenerka biznesu i coach PCC ICF
konsultantka DISC D3™, storyteller
praktyk budowania marki i komunikacji

Pomagam liderom, menedżerom i członkom zespołów efektywnie się komunikować, zarówno w zespole, w ramach organizacji, jak i na zewnątrz (np. z klientami).

Specjalizuję się w budowaniu marki osobistej lidera i przedsiębiorcy, storytellingu, wystąpieniach publicznych, skutecznej komunikacji lider/menedżer – członkowie zespołu. Realizuję programy online w Akademii Ars Futura.

Referencje ARS FUTURA

(...) Pragniemy podziękować pani Małgorzacie za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, które miało na celu wsparcie zmian wprowadzanych w organizacji, zintegrowanie zespołu redakcyjnego oraz stworzenie narzędzia do dalszego rozwijania i jeszcze efektywniejszego zarządzania redakcjami czasopism. Szkolenie spełniło nasze wszelkie oczekiwania.

Piotr - Wydawca

Sesje z Panią Małgorzatą miały konstruktywny wpływ na mój sposób myślenia i działania, przyspieszając kolejne decyzje związane z budową własnej praktyki - proces wspólnej pracy zakończył się decyzją o wyborze niszy i opracowaniem nowych usług, które obecnie testuję i przygotowuję do sprzedaży. W każdej chwili wspólnej pracy czułem wiarę w moje możliwości i akceptację sposobu, w jaki patrzę na rzeczywistość, co jestt kwintesencją stylu pracy Pani Małgorzaty. Z efektów użytych podczas sesji narzędzi i wypracowanych rozwiązań nadal korzystam. (...)

Jacek - trener biznesu

Budowanie skutecznego zespołu w oparciu o style myślenia FRIS, to ciekawa forma na ,,rozpoznanie" siebie i innych. Warsztaty pozwoliły mi na wnikliwszą analizę mojego zespołu, na dostrzeżenie istotnych cech, których dotąd trudno mi było zdiagnozować. Brawo dla prowadzącej za zainteresowanie tematem. Pracowałyśmy metodą coachingu grupowego.

Jolanta - Dyrektor

Bardzo profesjonalny skierowany na konkretne cele coaching. Dzięki spotkaniom mogłem inaczej spojrzeć na problem i go rozwiązać.

Janusz - Główny Technolog, Menedżer

(...) Pani Małgorzata daje przestrzeń do swobodnego poszukiwania własnych rozwiązań i osiągania celów. Posiadana przez nią wiedza i doświadczenie daje poczucie komfortu oraz bezpieczeństwa. Fakt, że jako praktyk biznesu nie narzuca rozwiązań, ale czuwa nad zauważaniem zarówno szans jak i zagrożeń, stanowi ogromną wartość dodaną w sesji. Różnorodność narzędzi, z których korzysta (m.in testy stylu myślenia i działania FRIS oraz analiza strategii działania i motywacji MindSonar), wspiera rozwój świadomości osobistej i zawodowej, wzmacniając realizację celu. (...)

Eliza

(...) Pani Małgorzata wykazała się profesjonalizmem i zaangażowaniem, pomogła zrozumieć różne zachowania ludzkie. Dzięki warsztatowi prowadzonemu przez Panią Małgorzatę patrzę na ludzi inaczej wiedząc, że ich myślenie może być spowodowane ich stylem myślenia. Polecam usługi Pani Małgorzaty jako wsparcie w rozwoju firmy i jej pracowników.

Katarzyna - Specjalista Działu Ofert i Zamówień

(...) Pani Małgorzata wykazała się profesjonalnym podejściem nastawionym na potrzeby i rozwiązania, dzięki którym mozna było skutecznie zmienić podejście do problematycznych sytaucji i rozwiązać je. Usługi Pani Małgorzaty zasługują na polecenie. Z przyjemnościa będziemy kontynuować współpracę.

Krystyna - Prezes Zarządu

Z Panią Małgosią pracowałem już drugi raz. (...) Dzięki tym spotkaniom udało mi się osiągnąć lepsze efekty w pracy zawodowej. Polecam :-)

Janusz - Główny Technolog, Menedżer

(...) We współpracy z Panią Małgorzatą szczególnie ceniłam kreatywność oraz zaangażowanie w zakresie rozwijania kompetencji pracowników. Poświęcała im wiele uwagi, dostosowywała metody coachingowe i szkoleniowe do ich oczekiwań i potrzeb, uprzednio trafnie i precyzyjnie je definiując. Motywowała pracowników do rozwijania kreatywności, samodzielności i wspierała ich w podejmowanych działaniach. Sądzę, ze wiedza zawodowa, doświadczenie oraz kompetencje będą istotnym wkładem w realizacji podjętych przez Panią Małgorzatę przedsięwzięć.

Małgorzata - Wiceprezes Zarządu

Mieliśmy przyjemność kontynuować współprace z Panią Małgorzatą Omilian, reprezentującą firmę ARS FUTURA (...). Profesjonalne podjeście i efektywny coaching realizowany pod konkretne cele i spodziewane efekty, zaowocował lepszymi osiągnięciami w pracy zawodowej naszego menedżera. Bardzo polecam współpracę z Panią Małgorzatą.

Krystyna - Prezes Zarządu

(...) Praca z Panią Małgorzatą Omilian zaowocowała zbudowaniem precyzyjnego krótko- oraz długoterminowego indywidualnego planu działania. Efekty tej współpracy przerosły moje oczekiwania i wprowadziły znaczące pozytywne zmiany w życiu zawodowym. Polecam Panią Omilian ze względu na jej połączenie wieloletniego doświadczenia biznesowego z wysokimi kompetencjami coachingowymi. Z jednej strony Pani Omilian doskonale rozumie wyzwania zawodowe i perspektywę biznesową, z drugiej strony cechuje ją niezwykła uważność na Klienta i umiejętność przeprowadzenia go przy pomocy głębokich ćwiczeń przez trudny proces transformacji. Praca z Panią Omilian to doświadczenie na najwyższym poziomie.

Dorota - Strategic Design

Realizacja projektu przyczyniła się do łatwiejszej komunikacji i otwartego zgłaszania potrzeb oraz pracy nad relacjami i integracją. Zauważamy więcej inicjatyw oddolnych. Polecamy Panią Małgorzatę Omilian do współpracy w obszarach wzmacniania liderów i budowaia efektywnych zespołów.

Magdalena - Wiceprezes Zarządu

(...) Pani Małgorzata to doświadczony coach, pełen otwartości i uważności na człowieka jak i jego potrzeby. To równnież praktyk biznesu, z którego doświadczenia warto korzystać.

Eliza - Coach & Trener Rozwoju Osobistego

Miła atmosfera, niewielkie grupy, fachowość prowadzącego. Na pewno jeszcze nie raz skorzystam. :) Polecam każdemu.

Brygida

(...) Pani Małgorzata jak zawsze wykazała się doskonałym przygotowaniem, punktualnością i bardzo dobrym kontaktem z grupą, podnosząc jej energię, podążając za pytaniami i potrzebami uczestników, jednocześnie trzymając się ustaleń programowych.

Dominika - Coach & Trener Biznesu

(...) Na szczególną uwagę zasługują: komunikacja i współpraca z trenerami i uczestnikami, uważność na proces grupowy i potrzeby uczestników, zapraszanie do poszukiwania rozwiązań korzystając z siły grupy jak i dzielenie się doświadczeniem. Polecam Panią Małgorzatę jako profesjonalnego coacha i trenera.

Michał - Prezes Zarządu