Coaching

Coaching

life coaching, business coaching, coaching zawodowy, coaching menedżerski, coaching indywidualny, coaching zespołowy, coaching grupowy, coaching online, coaching Warszawa

Coaching Menedżerski

Coaching Menedżerski

Czym jest Coaching Menedżerski?

Coaching Menedżerski, znany pod nazwą leadership coaching, coaching przywództwa, coaching dla liderów, coaching dla menedżerów, to partnerska relacja w której Coach towarzyszy Coachee, czyli klientowi coachingu, w rozwoju kompetencji liderskich - stylu zarządzania, komunikacji, motywacji i efektywności, drogi od menedżera do lidera. 

Coaching Menedżerski w Ars Futura może odbywać się z inicjatywy Coachee bądź na zlecenie Firmy, w której pracuje.

Jeśli potrzeba Coachingu Menedżerskiego wypływa z inicjatywy Coachee, oznacza to, że Coachee samodzielnie zamawia proces coachingu, ustala jego cele i za niego płaci.

Jeśli Coaching Menedżerski realizowany jest na zlecenie Firmy, to potrzeba coachingu wypływa z inicjatywy Klienta (Sponsora procesu) bądź Coachee - w takiej sytuacji za coaching płaci Sponsor procesu, reprezentujacy Firmę. Ważne jest, by analogicznie jak w procesie Business Coachingu, zadbać o każdego z Interesariuszy tego procesu - o Firmę, Sponsora - Klienta, Coachee i ich cele, które powinny być spójne i akceptowane przez każdego z Interesariuszy.

 

W jakich obszarach wspieramy w Coachingu Menedżerskim?

WYZWANIA ZARZĄDZANIA 

 • zaangażowanie i motywacja
 • komunikacja i współpraca
 • organizacja i efektywność
 • kondycja psychiczna

OD MENEDŻERA DO LIDERA

 • coaching w zarządzaniu
 • mentoring w zarządzaniu
 • osobiste przywództwo
 • naturalny styl przywództwa


Jakie narzędzia mogą wzmocnić proces Coachingu Menedżerskiego?

TEST FRIS®, TEST MINDSONAR®, TEST DISC D3™, MODEL SERCE™ zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online 

Szczegółowe
informacje

 

Jak pracujemy w Coachingu Menedżerskim?

1) COACHING ONLINE - GOTOWE PAKIETY ROZWOJU LIDERÓW I ZESPOŁÓW - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Platforma
szkoleniowa


2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE
 
- przykładowy opis procesu w firmie

SESJE KONTRAKTOWE:

 • omówienie potrzeb biznesowych z Klientem - właściciele, liderzy, HR
 • spotkania z Klientem i Coachee - nawiązanie relacji, poznanie potrzeb Klienta oraz potrzeb Coachee
 • określenie celu dla Coachee – współpraca Klient - Coachee - Coach
 • omówienie procesu
 • ustalenie zasad i warunków współpracy
 • podpisanie umowy

SESJE PROJEKTOWE:

 • 6-12 sesji z jednym Coachee (coaching w firimie, coaching online, coaching Warszawa w pracowni ARS FUTURA)
 • szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy spotkań są do ustalenia