Coaching

Coaching

life coaching, business coaching, coaching zawodowy, coaching menedżerski, coaching indywidualny, coaching zespołowy, coaching grupowy

Coaching Menedżerski

Coaching Menedżerski

Czym jest Coaching Menedżerski?

Coaching Menedżerski to partnerska relacja w której Coach towarzyszy Coachee, czyli klientowi coachingu, w rozwoju kompetencji liderskich - stylu zarządzania, komunikacji, motywacji i efektywności, drogi od menedżera do lidera. 

Coaching Menedżerski w Ars Futura może odbywać się z inicjatywy Coachee bądź na zlecenie Firmy, w której pracuje.

Jeśli potrzeba Coachingu Menedżerskiego wypływa z inicjatywy Coachee, oznacza to, że Coachee samodzielnie zamawia proces coachingu, ustala jego cele i za niego płaci.

Jeśli Coaching Menedżerski realizowany jest na zlecenie Firmy, to potrzeba coachingu wypływa z inicjatywy Klienta (Sponsora procesu) bądź Coachee - w takiej sytuacji za coaching płaci Sponsor procesu, reprezentujacy Firmę. Ważne jest, by analogicznie jak w procesie Business Coachingu, zadbać o każdego z Interesariuszy tego procesu - o Firmę, Sponsora - Klienta, Coachee i ich cele, które powinny być spójne i akceptowane przez każdego z Interesariuszy.

Coaching Menedżerski znany jest również pod nazwą Coaching dla Menedżerów, Coaching dla Liderów, Leadership Coaching.

 

W jakich obszarach wspieramy w Coachingu Menedżerskim?

WYZWANIA ZARZĄDZANIA 

 • zaangażowanie i motywacja
 • komunikacja i współpraca
 • organizacja i efektywność
 • kondycja psychiczna

OD MENEDŻERA DO LIDERA

 • coaching w zarządzaniu
 • mentoring w zarządzaniu
 • osobiste przywództwo
 • naturalny styl przywództwa


Jakie narzędzia mogą wzmocnić proces Coachingu Menedżerskiego?

TEST FRIS®, TEST MINDSONAR®, TEST DISC D3™, MODEL SERCE™ zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online 

Szczegółowe
informacje

 

Jak pracujemy w Coachingu Menedżerskim?

1) GOTOWE PAKIETY ROZWOJU LIDERÓW I ZESPOŁÓW - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Platforma
szkoleniowa


2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE
 
- przykładowy opis procesu w firmie

SESJE KONTRAKTOWE:

 • omówienie potrzeb biznesowych z Klientem - właściciele, liderzy, HR
 • spotkania z Klientem i Coachee - nawiązanie relacji, poznanie potrzeb Klienta oraz potrzeb Coachee
 • określenie celu dla Coachee – współpraca Klient - Coachee - Coach
 • omówienie procesu
 • ustalenie zasad i warunków współpracy
 • podpisanie umowy

SESJE PROJEKTOWE:

 • 6-12 sesji z jednym Coachee (u Klienta lub online)
 • szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy spotkań są do ustalenia