Coaching

Coaching

life coaching, business coaching, coaching zawodowy, coaching menedżerski, coaching indywidualny, coaching zespołowy, coaching grupowy, coaching online, coaching Warszawa

Coaching Zespołowy i Grupowy

Coaching Zespołowy i Grupowy

Czym jest Coaching Zespołowy i Grupowy?

Coaching Zespołowy - team coaching, to metoda wspierająca Zespół w realizacji wspólnego celu. Coaching Grupowy - group coaching, znany pod nazwą group coaching, to metoda wspierająca każdego członka grupy w realizacji celu indywiualnego.


Zespół w pracy metodą Coachingu Zespołowego to mała grupa, zazwyczaj od 2 do 8 osób, którą łączą nie tylko podobne doświadczenia ale przede wszystkim wspólne cele i decyzje, odpowiedzialność za wyniki i jakość współpracy. Zespół tworzy zarówno Dział Sprzedaży, Biuro Obsługi Klineta jak i Zarząd firmy. Duże Zespoły o zasięgu ogólnopolskim składają się z mniejszych Zespołów o zasięgu lokalnym bądź sa pogrupowane w mniejsze Zespoły według specjalizacji, branż Klientów. 

Grupa w pracy metodą Coachingu Grupowego składa się od 2 do 8 osób. Jej członkowie pracują nad celami indywidualnymi w wybranym obszarze tematycznym, samodzielnie podejmują decyzje jednocześnie wspierajac się i kibicując sobie nawzajem. Grupę w Coachingu Grupowym łączy podobne doświadczenie, obszar rozwoju, np. grupę mogą tworzyć zarówno kierownicy firmy, którzy rozwijają swoje kompetencje liderskie, jak i kobiety poszukujące nowej drogi zawodowej czy też matki z dziećmi pracujące nad work-life balance.


W jakich obszarach wspieramy w Coachingu Zespołowym - Team Coachingu?

WZMACNIANIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU

 • wyzwania zespołu
 • komunikacja w zespole
 • zmiany w zespole
 • zmiany w organizacji


W jakich obszarach wspieramy w Coachingu Grupowym - Group Coachingu?

WZMACNIANIE PRZYWÓDZTWA

 • wyzwania firmy i jej liderów
 • zmiany w firmie i jej strukturach
 • nowa jakość zarządzania
 • misja, wizja, wartości firmy

SPÓJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I ZAWODOWA

 • droga osobista
 • droga zawodowa
 • komunikacja i budowanie relacji
 • od wypalenia do spełnienia


Jakie narzędzia mogą wzmocnić proces Coachingu Zespołowego i Coachingu Grupowego?

TEST FRIS®, TEST MINDSONAR®, TEST DISC D3™, MODEL SERCE™ - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online 

Szczegółowe
informacje

 

Jak pracujemy w Coachingu Zespołowym i Coachingu Grupowym?

DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE - przykładowy opis procesu w firmie

SESJE KONTRAKTOWE:

 • omówienie potrzeb biznesowych z Klientem - właściciele, liderzy, HR
 • określenie celu dla zespołu, grupy – współpraca właścicieli, liderów, HR
 • omówienie procesu
 • ustalenie zasad i warunków współpracy
 • podpisanie umowy

SESJE PROJEKTOWE:

 • 4-8 sesji zespołu, grupy (coaching w firmie, coaching online)
 • w Coachingu Zespołowym dodatkowo sesje z Liderem przed rozpoczęciem procesu, pomiędzy sesjami zespołowymi i po zakończeniu procesu
 • szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy spotkań są do ustalenia

 

PROJEKT BUDOWANIA ZESPOŁU Z ELEMENTAMI COACHINGU ZESPOŁOWEGO

Szczegółowe
informacje

 

PROJEKT BUDOWANIA PRZYWÓDZTWA Z ELEMENTAMI COACHINGU GRUPOWEGO

Szczegółowe
informacje