Coaching

Coaching

life coaching, business coaching, coaching zawodowy, coaching menedżerski, coaching indywidualny, coaching zespołowy, coaching grupowy, coaching online, coaching Warszawa

Coaching

Coaching

Czym jest coaching?

Coaching to partnerska relacja w której Coach towarzyszy Coachee, czyli klientowi coachingu, w coachingu idnywiudalnym, coachingu grupowym, coachingu zespołowym, w odkrywaniu i maksymalizacji potencjału oraz realizacji celów osobistych i zawodowych, biznesowych i zespołowych.


Coaching jest procesem na który składa się kilka spotkań - od 3 do 12 sesji
, w zależności od celu i oczekiwanego rezultatu, w ustalonych odstępach czasowych. Coachee doświadcza efektów coachingu zarówno podczas sesji jak i pomiędzy sesjami coachingowymi. 

Relacja między Coachee a Coachem jest partnerska - to znaczy, że Coach i Coachee kontraktują zasady i metodę współpracy, pełnione role, cel i kryteria jego osiągnięcia oraz podział odpowiedzialności za powodzenie procesu. 

Relacja między Coachem a Coachee jest również symetryczna - co jest charakterystyczne dla metody coachingowej, w której rolą Coacha jest podążanie za klientem bez oceniania, doradzania, krytykowania jak i bez wchodzenia w rolę mentora.

Warunkiem powodzenia procesu coachingowego jest wzajemne zaufanie, prawda, ustalenie odpowiedzialności i partnerstwa we współpracy. 

W pocesie coachingu, zmiana jakości w jednym obszarze zmienia drugi wpływając na poczucie wartości, lepszą komunikację, współpracę i motywację, aż po osiągane wyniki, realizowane cele, marzenia.


Kto jest Klientem coachingu?

Proces coachingu może odbywać się indywidualnie, z zespołem bądź grupą.

COACHING INDYWIDUALNY

  • w Coachingu Indywidualnym klientem jest Coachee, która/y samodzielnie projektuje swoją przyszłość i drogę dojścia do celu, zauważając i odczuwając, planując i realizując to, co jest korzystne, właściwe i wspierające

COACHING ZESPOŁOWY

  • w Coachingu Zespołowym klientem jest Zespół, który wspólnie projektuje przyszłość Zespołu i drogę dojścia do celu, dbając nie tylko o efektywność, lecz również o wzajemne relacje i zasady współpracy

COACHING GRUPOWY

  • w Coachingu Grupowym, klientem jest każda/y Coachee w grupie, która/y samodzielnie projektuje swoją przyszłość i drogę dojścia do celu, korzystając nie tylko ze swoich doświadczeń ale i z doświadczenia grupy


Więcej o Coachingu Grupowym i Coachingu Zespołowym:

Szczegółowe
informacje

 

Metoda coachingowa, zarówno w Coachingu Indywidualnym, Coachingu Zespołowym jak i w Coachingu Grupowym zaprasza do odkrywania potrzeb, kluczowych wartości, potencjału oraz wspiera w budowaniu spójności i efektywności osobistej i zawodowej czy też spójności i efektywności liderskiej i zespołowej, zaczynając od poczucia sensu. 


Jaka jest rola Coacha?

Coach ma przywilej towarzyszyć uczestnikowi coachingu - w coachingu indywidualnym, jak i uczestnikom coachingu - w coachingu Zespołowym jak i Coachingu Grupowym, w prodóży do realizacji celu, bez wskazywania kierunku, wybierania drogi, bez oceniania i etykietowania.

Zadaniem Coacha jest wspieranie Coachee czy też Coachees w procesie zmiany poprzez zapraszanie do pogłębiania świadomości, odkrywania i rozwijania potencjału oraz do planowania działań zblizających do realizacji celu. 

W Coachingu Zespołowym oraz w Coachingu Grupowym dodatkowo rolą coacha jest łączenie umiejętności i postawy coachingowej z umiejętnościami i technikami szkoleniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości procesu grupowego. 

 

Jakie narzędzia mogą wzmocnić proces coachingu?

TEST FRIS®, TEST MINDSONAR®, TEST DISC D3™, MODEL SERCE™ - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Szczegółowe
informacjeCoaching w Ars Futura 
to pierwszy z czterech filarów Projektowania Przyszłości w Biznesie i Życiu™


„Gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni budują wiatraki.”
Przysłowie chińskie

 

 

 

Chcesz budować efektywność osobistą i zawodową, liderską i zespołową?

To już połowa sukcesu
Druga połowa, to zaangażowanie się w proces odkrywania, budowania i wzmacniania siebie

Zachęcamy również do zaplanowania i wdrożenia programów coachingowych w firmie po to, by wzmacniać liderów i ich zespoły, rozwijać naturalny potencjał i talenty oraz kulturę wzajemnego wspierania się.

Zapraszamy do współpracy!

COACHING W ARS FUTURA

  • coaching online (telefon, audio-video) - zakup i realizacja usług na platformie szkoleniowej online
  • coaching Warszawa - w pracowni ARS FUTURA - wybierz pakiet i skontaktuj się z nami
Szczegółowe
informacje

 

  • coaching dla firm - zapraszamy do kontaktu
Szczegółowe
informacje

 

PROGRAMY COACHINGOWE W ARS FUTURA

 

INNE OPCJE ROZWOJU W ARS FUTURA