Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

komunikacja i relacje, rozwój i kariera, zarządzanie i potencjał

Life Coaching

Life Coaching

programy indywidualne
programy online

 

 

 

Czym jest Life Coaching?

Life Coaching znany jest również pod nazwą Coaching Osobisty czy też Coaching Życiowy. To partnerska relacja między coachem a uczestnikiem coachingu dotycząca tematyki z obszarów życia prywatnego - od relacji po rozwój osobisty i kariery włącznie. Coaching wypływa z potrzeb i inicjatywy Uczestnika coachingu, który jednocześnie jest jego Zleceniodawcą. Dla powodzenia całego procesu Uczestnik powinien identyfikować się z potrzebą pracy coachingowej, co oznacza, że sam płaci za proces i wyraża na niego zgodę.

 

W jakich obszarach wspieramy?

 • KOMUNIKACJA:
  Coaching Relacji
  - budowanie relacji ze sobą i z ludźmi.

 • ROZWÓJ:
  Coaching Kariery
  - planowanie ścieżki zawodowej, życie z pasji, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 • ZARZĄDZANIE:
  Work-Life Balance Coaching
  - zarządzanie sobą w czasie - życie w równowadze.

 • POTENCJAŁ:
  FRIS® Coaching - odkrywanie potencjału, predyspozycji zawodowych, mocnych stron i wyzwań w działaniu jak i budowaniu relacji poprzez poznanie własnego stylu myslenia i działania wg metodologii FRIS®. 
  MindSonar® Coaching -
  badanie kontekstowe odkrywanie potencjału, sprawczości działania i motywacji poprzez poznanie własnej strategii działania jak i wartości jakie towarzyszą realizacji danego celu wg metodologii MindSonar® - opcja pre-test i post-test.


 Jak pracujemy nad projektem osobistym?


OPCJA 1) GOTOWE PAKIETY ROZWÓJ OSOBISTY ONLINE

Szczegółowe
informacje
 • Już wkrótce :-)

 

OPCJA 2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE projekt i wycena indywidualna


Sesja kontraktowa

 • Pierwsze spotkanie
 • Nawiązanie relacji
 • Poznanie potrzeb
 • Omówienie projektu sesji
 • Ustalenie zasad współpracy
 • Decyzja o dalszej współpracy Coacha z Klientem i Klienta z Coachem
 • Podpisanie umowy

Sesje projektowe

 • Coaching online lub w gabinecie Ars Futura
 • Szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy spotkań są omawiane na sesji kontraktowej
 • Realizacja jednej z opcji Projektowania Przyszłości Osobistej™projekt dedykowany


Jakie są opcje sesji coachingowych? 


Projektowanie Przyszłości Osobistej™ - Life Coaching

 • sesja kontraktowa.
 • 5 do 11 sesji projektowych.
 • Termin realizacji od 3 do 12 miesięcy - to zależy od Twoich potrzeb.
 • Pakiety: 6 lub 9 lub 12 sesji do wykorzystania w 12 msc. 

Projektowanie Przyszłości Osobistej ™ - FRIS® Life Coaching

 • 1 sesja kontraktowa
 • 1 sesja analizująca styl myślenia i działania  kwestionariuszem FRIS® - poznanie stylu myślenia jako silnej strony umysłu obrazującej sposób reagowania, podejmowania decyzji i komunikacji oraz stylu działania opisującego potencjał w tym zawodowy, postawę i czynniki wpływające na skuteczność w realizacji celów
 • 4 do 10 sesji projektowych
 • Termin realizacji od 3 do 12 miesięcy - to zależy od Twoich potrzeb
 • Pakiety: 6 lub 9 lub 12 sesji do wykorzystania w 12 msc.

 Projektowanie Przyszłości Osobistej™ - MindSonar® Life Coaching

 • 1 sesja kontraktowa
 • 1 sesja analizująca strategię myślenia i motywacje kwestionariuszem MindSonar® w kontekście danej sytuacji (pre-test) - wsparcie w pracy nad celem poprzez poznanie strategii działania i motywacji oraz ustalenie w jakich obszarach zmiana strategii sprawi, że realizacja celu będzie skuteczna
 • 4 do 10 sesji projektowych zakończonych kwestionariuszem MindSonar®, celem zobrazowania zmiany (post-test)
 • Termin realizacji od 3 do 12 miesięcy - to zależy od Twoich potrzeb
 • Pakiety: 6 lub 9 lub 12 sesji do wykorzystania w 12 msc.

 

Więcej o kwestionariuszu FRIS® oraz kwestionariuszu MindSonar® 

Szczegółowe
informacje