Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

relacje, rozwój, zarządzanie, potencjał

Life Coaching

Life Coaching

programy indywidualne
programy online

 

 

 

Czym jest Life Coaching?

Life Coaching znany jest również pod nazwą Coaching Osobisty czy też Coaching Życiowy. To partnerska relacja w której coach towarzyszy uczestnikowi coachingu rozwoju osobitym i zawodowym - w obszarze relacji, komunikacji oraz korzystania z naturalnego potencjału. 

Coaching wypływa z potrzeb i inicjatywy Uczestnika coachingu, który jednocześnie jest jego Zleceniodawcą. 

Dla powodzenia całego procesu Uczestnik powinien identyfikować się z potrzebą pracy coachingowej, co oznacza, że sam płaci za proces i wybiera tę metodę pracy.

 

W jakich obszarach wspieramy?

 

RELACJE

 • komunikacja - ze sobą i między ludźmi
 • współpraca - w życiu osobitym i zawodowym
 • partnerstwo - równość w relacjach

ROZWÓJ

 • osobisty - budowanie świadomości osobistej
 • zawodowy - budowanie drogi zawodowej
 • pasji - odkrywanie i samorealizacja

ZARZĄDZANIE

 • emocjami - co czuję i jaka informacja za tym stoi
 • przekonaniami - słuszności i ich wpływ na podejmowane decyzje
 • spójnością - integracja myślenia i czucia z mówieniem i działaniem

POTENCJAŁ

 • naturalne predyspozycje - osobiste i zawodowe
 • sposób myślenia i funkcjonowania - mocne strony i wyzwania
 • doświadczenia - self coaching

 

 

Z jakich narzędzi korzystamy? 

 

Szczegółowe
informacje

 

 

Jak pracujemy nad projektem osobistym?


Opcja 1) GOTOWE PAKIETY ROZWOJU OSOBISTEGO 
- zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Platforma
szkoleniowa

 

Opcja 2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE przykładowy opis pocesu, wycena indywidualna


SESJA KONTRAKTOWA

 • Poznanie potrzeb i celu sesji 
 • Omówienie projektu sesji 
 • Ustalenie zasad współpracy
 • Decyzja o dalszej współpracy Coacha z Klientem i Klienta z Coachem
 • Podpisanie umowy online

SESJE PROJEKTOWE

 • 3-12 sesji online 
 • Szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy spotkań są omawiane na sesji kontraktowej


Opcja 3) WARSZTATY GRUPOWE

Szczegółowe
informacje