Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring

komunikacja i relacje, rozwój i kariera, zarządzanie i potencjał

Life Coaching

Life Coaching

programy indywidualne

 

 Czym jest Life Coaching?

Life Coaching znany jest również pod nazwą Coaching Osobisty czy też Coaching Życiowy. To partnerska relacja między coachem a uczestnikiem coachingu dotycząca tematyki z obszarów życia prywatnego - od relacji po rozwój osobisty i kariery włącznie. Coaching wypływa z potrzeb i inicjatywy Uczestnika coachingu, który jednocześnie jest jego Zleceniodawcą. Dla powodzenia całego procesu Uczestnik powinien identyfikować się z potrzebą pracy coachingowej, co oznacza, że sam płaci za proces i wyraża na niego zgodę.

 

 W jakich obszarach specjalizujemy się?

 • KOMUNIKACJA:
  Coaching Relacji
  - budowanie relacji ze sobą i z ludźmi.

 • ROZWÓJ:
  Coaching Kariery
  - planowanie ścieżki zawodowej, życie z pasji, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 • ZARZĄDZANIE:
  Work-Life Balance Coaching
  - zarządzanie sobą w czasie - życie w równowadze.

 • POTENCJAŁ:
  FRIS® Coaching - odkrywanie potencjału, predyspozycji zawodowych, mocnych stron i wyzwań w działaniu jak i budowaniu relacji poprzez poznanie własnego stylu myslenia i działania wg metodologii FRIS®. 
  MindSonar® Coaching -
  badanie kontekstowe odkrywanie potencjału, sprawczości działania i motywacji poprzez poznanie własnej strategii działania jak i wartości jakie towarzyszą realizacji danego celu wg metodologii MindSonar® - opcja pre-test i post-test.

 Jak pracujemy nad projektem osobistym?

Sesja kontraktowa*

 • Pierwsze spotkanie.
 • Nawiązanie relacji.
 • Poznanie potrzeb.
 • Omówienie projektu sesji.
 • Ustalenie zasad współpracy.
 • Decyzja o dalszej współpracy Coacha z Klientem i Klienta z Coachem.*
 • Podpisanie umowy.

* Brak decyzji o dalszej współpracy nie obciąża Klienta kosztami spotkania kontraktowego.


Sesje projektowe

 • Coaching w Warszawie.
 • Szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy spotkań są omawiane na sesji kontraktowej.
 • Realizacja jednej z opcji Projektowania Przyszłości Osobistej™projekt dedykowany.


Jakie są opcje sesji coachingowych? 

Projektowanie Przyszłości Osobistej™ - Life Coaching

 • sesja kontraktowa.
 • 5 do 10 sesji projektowych.
 • 10 do 15 godzin w projekcie.
 • Szybka konsultacja pomiędzy sesjami (telefon, Skype).
 • Termin realizacji od 3 do 12 miesięcy - to zależy od Twoich potrzeb.
 • Opcje płatności: za sesję lub za pakiet 5 sesji do wykorzystania w 6msc. lub za pakiet 8 lub 10 sesji do wykorzystania w 12 msc.
   

Projektowanie Przyszłości Osobistej ™ - FRIS® Life Coaching

 • 1 sesja kontraktowa.
 • 1 sesja analizująca styl myślenia i działania  kwestionariuszem FRIS® - poznanie stylu myślenia jako silnej strony umysłu obrazującej sposób reagowania, podejmowania decyzji i komunikacji oraz stylu działania opisującego potencjał w tym zawodowy, postawę i czynniki wpływające na skuteczność w realizacji celów. 
 • 4 do 9 sesji projektowych.
 • 10 do 15 godzin w projekcie.
 • Szybka konsultacja pomiędzy sesjami (telefon, Skype).
 • Termin realizacji od 3 do 12 miesięcy - to zależy od Twoich potrzeb.
 • Opcje płatności: za sesję lub za pakiet 5 sesji do wykorzystania w 6msc. lub za pakiet 8 lub 10 sesji do wykorzystania w 12 msc.

 Projektowanie Przyszłości Osobistej™ - MindSonar® Life Coaching

 • 1 sesja kontraktowa.
 • 1 sesja analizująca strategię myślenia i motywacje kwestionariuszem MindSonar® w kontekście danej sytuacji (pre-test) - wsparcie w pracy nad celem poprzez poznanie strategii działania i motywacji oraz ustalenie w jakich obszarach zmiana strategii sprawi, że realizacja celu będzie skuteczna.
 • 4 do 9 sesji projektowych zakończonych kwestionariuszem MindSonar®, celem zobrazowania zmiany (post-test).
 • 10 do 15 godzin w projekcie.
 • Szybka konsultacja pomiędzy sesjami (telefon, Skype).
 • Termin realizacji od 3 do 12 miesięcy - to zależy od Twoich potrzeb.
 • Opcje płatności: za sesję lub za pakiet 5 sesji do wykorzystania w 6msc. lub za pakiet 8 lub 10 sesji do wykorzystania w 12 msc.

 

Więcej o kwestionariuszu FRIS® oraz kwestionariuszu MindSonar® 

Szczegółowe
informacje