Inspiracje

Inspiracje

karty coachingowe online, karty coachingowe pytania Model SERCE™, obrazy i słowa, muzyka Model SERCE™, artykuły rozwoju zawodowego, artykuły rozwoju osobistego

Spełnienie zawodowe

Spełnienie zawodowe

Jak docenić naturalny potencjał zawodowy?

Małgorzata Omilian

Co to jest naturalny potencjał?

Tak jak pisałam w artykule Jak wydobyć naturalny potencjał w dużym uproszczeniu: naturalny potencjał zazwyczaj objawia się w sytuacjach kryzysowych bądź nowych, w których nie mamy wypracowanego rozwiązania. Wtedy korzystamy z naturalnych predyspozycji, na które składa się zarówno styl poznawczy (inaczej styl myślenia) jak i temperament, który jest składową naszej osobowości. Doświadczenia, wartości i przekonania mogą wpływać na rozwój potencjału i tym samym na wybierane strategie działania.

Już u dzieci w wieku przedszkolnym można zauważyć nie tylko temperament, ale również predyspozycje płynące z rozwijającego się stylu myślenia, który według psychologii poznawczej kształtuje się właśnie w wieku przedszkolnym i jest niezmienny. Na przykład są dzieci, które:

 • sklejają klocki, bo, np. eksperymentują z jak najwyższą wieżą
 • zadają dużo pytań, bo, np. chcą zrozumieć i czuć się bezpiecznie
 • mają swoje zdanie, bo, np. skupiają się na tym, co dla nich użyteczne
 • pytają o zdanie, jakie mają inni, bo, np. mają naturalne poczucie wspólnoty

Przypomnij sobie, jak to było u Ciebie?

Słownikowa definicja (Słownik Jęz. Polskiego, PWN) określa potencjał jako „czyjeś możliwości w jakiejś dziedzinie”. Idąc za tą definicją warto zwrócić uwagę, że naturalne predyspozycje (możliwości) pojawiają się zanim wybierzemy dziedzinę (zawód, studia, pracę). Pytanie tylko, na ile jesteśmy świadomi swoich możliwości? Czy słuchamy swojej intuicji? Czy podążamy za głosem serca?

Zatrzymaj się teraz i sprawdź:

 1. Kto Cię wspierał przy wyborze kierunku szkoły / studiów?
 2. Czym się kierowałaś/eś przy wyborze drogi zawodowej?
 3. W jakim procencie wykorzystujesz teraz swój potencjał w pracy?

Jak poznać i docenić swój potencjał?

Czy wiesz, że według teorii przepływu (flow z ang.), której autorem jest psycholog Mihaly Csikszentmihalyi, ludzie mają pełną koncentrację na zadaniu lub czynności, gdy aktywnie wykorzystują swoje mocne strony – wtedy doświadczają stanu uskrzydlenia, uniesienia. Zatem, jeśli wykorzystujesz w pełni swój potencjał, masz większą wewnętrzną motywację, bardziej się angażujesz i  koncentrujesz na działaniu przy jednoczesnym poczuciu szczęścia i spełnienia.

W jakich sytuacjach odczuwasz stan flow? Jaki stoi za tym potencjał?

Pierwszy krok, do którego osobiście zachęcam, to zapytanie siebie o swój potencjał. Po co?

 • Bo kto, jak nie Ty znasz siebie najlepiej.
 • Bo to ważny krok na drodze do docenienia swojej wartości i wyjątkowości.
 • Bo to ważny krok w uznaniu różnorodnych potencjałów i pracy nad postawą Ja jestem OK – Ty jesteś OK.

Więcej o docenianiu i wdzięczności możesz przeczytać w artykule Jak doceniać siebie i po co?

Drugi krok, to zapytanie innych (przyjaciół, współpracowników), jaki widzą w Tobie potencjał. Te dwie perspektywy, tj. własna (Ja) i otoczenia (Ty), tworzą obraz Twojego potencjału (perspektywa My) – tego, który widzisz sama / sam, oraz tego, który widzą inni.

W jaki sposób to możesz sprawdzić?

Możesz zapytać wprost o swoje mocne strony. Możesz następnie spojrzeć głębiej...

Poniżej krótka lista pytań, które warto sobie i innym zadać, aby zobrazować swój potencjał.

Potencjał z 3 perspektyw - akademia.arsfutura.pl

 

Trzeci krok, to szczegółowa analiza badania swojego potencjału - tego naturalnego jak i tego budowanego przez doświadczenia – po to, aby lepiej poznać i zrozumieć siebie i docenić to, jak jesteś wyjątkowa/y.

Jednym z badań, które obrazuje w jaki sposób myślisz (naturalne preferencje poznawcze, tj. mocne strony) oraz w jaki sposób działasz (preferencje zbudowane przez doświadczenia, tj. skuteczność) jest badanie FRIS® Style Myślenia. Więcej o badaniu FRIS® przeczytasz tutaj.

Czwarty krok, to docenienie swojego potencjału. To czas, w którym możesz uznać i zaplanować wykorzystanie swojego potencjału w taki sposób, aby dążyć do stanu flow. To czas na spojrzenie w głąb jak i na zewnątrz siebie, samodzielnie bądź w pracy rozwojowej z coachem, mentorem, trenerem, by nazwać m.in.:

 • Jakie są mocne strony Twojego potencjału?
 • W czym Cię Twój potencjał wspiera?
 • Z jakimi wyzwaniami możesz się mierzyć?
 • Jak wykorzystujesz swój potencjał teraz?
 • Jak chcesz zacząć korzystać ze swojego potencjału?
 • Za co jesteś wdzięczna/y sobie teraz?

„Każdy jest geniuszem. Ale jeśli zaczniesz oceniać rybę po jej zdolności wspinania się na drzewa, przez całe życie będzie myślała, że jest głupia.”
Albert Einstein

Jak wykorzystać swój potencjał w rozwoju zawodowym?

Świadomość własnego potencjału, to nie tylko zrozumienie swoich mocnych stron. To też rozumienie swoich ograniczeń czyli tego, do czego jest bardzo daleko. To ważne, nie tylko z powodu dążenia do poczucia satysfakcji i spełnienia, lecz również z powodu dążenia do zwiększenia zaangażowania, produktywności i finalnie efektywności.

Poznanie i zrozumienie swoich mocnych stron uświadamia, że nie jesteśmy omnibusami – nie możemy od siebie oczekiwać, że będziemy najbardziej efektywnymi specjalistami od wszystkiego. To ważny krok w budowaniu własnej drogi zawodowej jak i w planowaniu współpracy zespołowej.

Poznając potencjał własny możesz sprawdzić, w jakie role będziesz angażować się chętnie, a w jakich będziesz potrzebować wsparcia. Wykonując badanie FRIS® Style Myślenia, o którym wspominałam powyżej, wykorzystanie potencjału jest zobrazowane przez model pn. Proces FRIS®, analizujący zaangażowanie w poszczególne etapy - od startu do wdrożenia przedsięwzięcia (opracowano na podstawie metodologii FRIS® - www.firs.pl). Są to:

 • Inicjowanie: ten etap, to kreowanie pomysłów, burza mózgów, wizja i strategia działania
 • Przygotowanie: ten etap wiąże się z analizowaniem i dopasowaniem pomysłów do projektu oraz planowaniem działania krok po kroku
 • Działanie - zadania: na tym etapie działania następuje wybór priorytetów i podział na zadania i cele
 • Działanie – ludzie: ten etap działania ma ścisły związek z zapalaniem ludzi, wsparciem i współdziałaniem

Do jakiego etapu jest Ci najbliżej? Z jakiego potencjału będziesz w nim korzystać?

W zależności od tego, jakie preferencje wynikają z Twojego stylu poznawczego (naturalne predyspozycje), oraz w jaki sposób uzupełniasz je swoim stylem działania (doświadczenia), w mniejszym lub większym stopniu będziesz z nich korzystać na poszczególnych etapach przedsięwzięcia.

Czy wiesz, że o potencjale zespołu decyduje synergia, jaką można uzyskać z połączenia różnorodnego potencjału jego członków, angażując ich w zadania, w których mają szansę czuć się jak ryba w wodzie?

Realizując badanie FRIS® wśród członków zespołu, można sprawdzić, jaki jest potencjał zespołu, jak ten potencjał wpływa na realizację celów zespołu i zaplanować sposoby zwiększenia efektywności bazując na mocnych stronach, naturalnej skuteczności, motywacji i kluczach komunikacji, dbając nawzajem o flow...

Chcesz poznać i rozwijać swój potencjał zawodowy?

Zapraszam na badanie FRIS® Style Myślenia oraz na sesje coachingowo-mentoringowe rozwoju zawodowego Od wypalenia do spełnienia na platformie szkoleniowej Akademia Ars Futura, dzięki którym zrozumiesz moc swojego potencjału i opracujesz plan jego wykorzystania.

Sesje indywidualne, to czas, by zatrzymać się, podsumować gdzie jesteś, jak jest a jak chcesz, żeby było i określić, co jest potrzebne (bądź co jest niepotrzebne) aby zmienić stan obecny.

Interesują Cię warsztaty grupowe? Zapraszam do zgłoszenia na TOP Listę tutaj. Wpiszemy Cię na listę osób oczekujących na informację i specjalne warunki programu pn. Spełnienie w życiu osobistym i zawodowym. Liczba miejsc ograniczona! Jeśli zabrakło miejsca na TOP Liście, napisz do nas tutaj.

Interesują Cię warsztaty budowania potencjału zespołu? Napisz do nas tutaj.

Dziękujęże czytasz to, co piszę, niech służy.


Zapraszam do kontaktu!

Małgorzata Omilian - coach, trener FRIS Style Myślenia

 

Małgorzata Omilian - Professional Certified Coach (PCC ICF), trenerka FRIS®, konsultantka MindSonar®, autorka idei i modelu SERCE™ w biznesie, trenerka kompetencji przywódczych, zespołowych i zawodowych, praktyk zarządzania sprzedażą.