Inspiracje

Inspiracje

karty coachingowe online, karty coachingowe pytania Model SERCE™, obrazy i słowa, muzyka Model SERCE™, artykuły rozwoju zawodowego, artykuły rozwoju osobistego

WYZWANIA ZARZĄDZANIA

WYZWANIA ZARZĄDZANIA

Jak budować kulturę wdzięczności i o nią dbać?

Małgorzata Omilian

 

Wdzięczność jest jak bumerang - podajesz ją dalej a ona wraca do Ciebie! Jak pielęgnować uczucie wdzięczności? Jak budować i dbać o kulturę wdzięczności? Jak wdzięczność wpływa na sukces w biznesie?

Pisząc wstęp tego artykułu zaczęłam zastanawiać się, czy nie jestem monotematyczna z tą wdzięcznością? Ponieważ jestem przekonana, że mimo wszystko autentycznej wdzięczności nigdy dość - ba, a nawet jej potrzebujemy jak powietrza - tym razem poświęcę jej ponad tysiąc słów... i to nie tylko w obszarze zarządzania, wszak nie da się budować kultury wdzięczności w biznesie, nie pielęgnując wdzięczności na co dzień.

Gotowi na wdzięczność? No to zaczynamy!

Czym tak naprawdę jest wdzięczność?

Słownikowo (wsjp.pl) wdzięczność to „stan psychiczny występujący, gdy chcemy powiedzieć lub zrobić coś miłego komuś, kto wcześniej zrobił coś dobrego dla nas”

Koncepcje psychologiczne patrzą znacznie szerzej na temat wdzięczności, określając wdzięczność jako cechę, stan bądź nastrój i analizując m.in. wdzięczność jako emocję - która jest zazwyczaj krótkotrwała, ale i też wdzięczność jako nastrój - będący stanem długotrwałym czy też wdzięczność jako dyspozycję – która stoi ponad stanem emocjonalnym i nastrojem.

Analizując zatem wdzięczność, która jest ponad emocjami i nastrojem, wyróżnia się sześć koncepcji wdzięczności jako dyspozycji:

 1. Koncepcja wdzięczności dyspozycyjnej (McCullough i Emmons), według której wdzięczność jest cechą afektywną ze skłonnością do rozpoznawania i reagowania emocją wdzięczności na działania innych. Osoby z wdzięcznością dyspozycyjną mają skłonność do odczuwania jej częściej, intensywniej, głębiej i do coraz większej liczby osób – co wpływa na nasilenie pozytywnych emocji, poczucie spełnienia i szczęścia oraz ma związek z osobowością.
 2. Koncepcja cnót i sił charakteru (Seligman, Peterson), która oparta jest na 6 cnotach uniwersalnych oraz 24 znamionach siły charakteru. Cnoty są definiowane przez autorów jako złożony system przekonań, motywacji, myśli i działania, które są pozytywne zarówno dla jednostki jak i społeczności. Są to: odwaga, mądrość i wiedza, umiar, sprawiedliwość, humanitaryzm, transcendencja. Siły charakteru są przedstawiane przez autorów jako psychologiczne procesy, które wyróżniają się sposobami okazywania cnót. Do sił charakteru można zaliczyć przede wszystkim wdzięczność oraz takie moce jak np. wytrwałość, odwaga, entuzjazm, skromność, wielkoduszność czy też zdolności przywódcze.
 3. Koncepcja wdzięczności w trzech wymiarach (Watkins, Woodward, Stone, Kolts), według której wdzięczność można rozpatrywać w trzech wymiarach: docenianie życia, docenianie ludzi, brak poczucia braku. Zaznacza się w tej koncepcji powiązanie poczucia wdzięczności z dobrostanem i umiejętnością skupiania i zapamiętywania pozytywnych wydarzeń, dzięki czemu można oddalać się od poczucia braku.
 4. Koncepcja wdzięczności jako docenienia (Adler, Fagley), według nurtu psychologii pozytywnej ma ścisły związek z nastrojem i poczuciem dobrostanu. Definiuje ona wdzięczność jako przyznanie wartości i znaczenia czemuś lub komuś, wyróżniając osiem aspektów docenienia tj. docenianie chwili, własności, ludzi, uczucie podziwu, wdzięczności, wdrażanie rytuałów, porównanie społeczne i uznanie troski – więcej opisane jest w artykule Jak doceniać siebie i po co?
 5. Koncepcja wdzięczności jako orientacji życiowej (Wood, Froh, Geraghty), to nic innego jak zauważanie, uznanie i docenianie pozytywnych stron życia. Koncepcja ta oparta jest o badanie tzw. czynnika wyższego rzędu, na podstawie czego wyróżniono osiem aspektów wdzięczności, tj.: indywidualne różnice w doświadczaniu wdzięczności; docenianie innych; skupienie na dobrach; skupienie na pozytywach danej chwili; docenienie krótkiego życia; stosowanie pozytywnych porównań.
 6. Koncepcja wdzięczności wyższego rzędu (Chih-Che), która łączy wdzięczność z pełnią satysfakcji przeżywania życia. Koncepcja ta podkreśla cztery wymiary wdzięczności, które prowadzą nas do wdzięczności wyższego rzędu, tj. podziękowanie Bogu, podziękowanie ludziom, uczucie radości danej chwili oraz uczucie radości z doznawanych dobrodziejstw.

Wyrażając wdzięczność, niezależnie od wybranej teorii wdzięczności, możesz wspierać zdolność do kodowania pozytywnych wydarzeń - co ma wpływ na poczucie dostatku, wewnętrznej mocy jak i wzmacnianie kontaktów międzyludzkich czy też doznań duchowych, oraz możesz wspierać budowanie strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach - co ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie stresu, stanów depresyjnych oraz jakości relacji międzyludzkich - zarówno w obszarze osobistym jak i zawodowym, włączając w to obszar przywództwa.

Do której teorii jest Ci najbliżej? Jak często wyrażasz wdzięczność sobie i innym?

Jeśli sama/sam nie wyrażasz wdzięczności, to dlaczego mają ją wyrażać Twoi bliscy, współpracownicy? Tak jak pisałam w artykule Jak zapalić się do życia? warto każdego dnia zatrzymać się i sprawdzić, za co tak naprawdę jestem wieczna/y sobie i innym dziś oraz za co chcę sobie podziękować. Praktykowanie wdzięczności buduje poczucie docenienia każdego dnia. A to pierwszy krok do tego, by okazywać wdzięczność innym ludziom - tę prawdziwą, z SERCA, tę, która nie jest próbą ugrania czegokolwiek, o czym pisałam w artykule Jak docenić siebie i po co?

Jak budować kulturę wdzięczności w biznesie?

Zapewne nie raz słyszałaś/eś o tym, że nie masz wpływu na to, co się wydarzy, co zrobią inni – masz jednak wpływ na to, jak Ty zareagujesz w tej sytuacji i co z tym zrobisz. Tak samo jest z budowaniem kultury wdzięczności.

Gary Vaynerchuk, autor bestsellerowej książki pn. Ekonomia wdzięczności, w dziale Serce i dusza firmy, podkreśla jak ważne jest budowanie relacji opartej na szczerej intencji, rozmowie i wzajemnym słuchaniu siebie, podążając za potrzebami, z dbałością o drugiego człowieka. Jeśli intencje są szczere, odsłaniamy serce i duszę czyli „po pierwsze dbałość” zamiast „po pierwsze sprzedaż”. Taki proces, jaki zachodzi wewnątrz firmy, taki zachodzi również na zewnątrz, w relacjach z klientami. Jak sądzisz, do jakich relacji klienci będą wracać?

Autor zwraca też uwagę na 6 aspektów budowania „kulturowych klocków” wdzięczności. Warunkiem jest jednak to, aby liderzy firmy poświęcili się całkowicie tej idei i konsekwentnie ją wdrażali w życie:

 1. Zaczynanie od siebie. Najpierw wypracuj w sobie naturalną wdzięczność, zanim zaczniesz zachęcać do niej innych.
 2. Angażowanie się w pełni. Bądź zdeterminowany w okazywaniu troski i wdzięczności, jeśli chcesz, by troskę i wdzięczność wyrażali Twoi współpracownicy, wznosząc firmę na wyżyny.
 3. Nadawanie tonu. Komunikuj o swoich zamiarach budowania kultury wdzięczności, badaj potrzeby wsparcia współpracowników, dawaj przykład samym sobą wskazując, że dobrostan i przyszłość pracowników są najważniejsze.
 4. Inwestowanie w pracowników. Nagradzaj i inwestuj w ludzi z pełnym przekonaniem, że zależy Ci na ich przyszłości! To zmniejsza prawdopodobieństwo, że pracownicy odejdą i jednocześnie pracuje na wizerunek firmy, w której ludzie wzrastają na skrzydłach kariery i którym zależy na przyszłości firmy i jej klientów.
 5. Ufanie swoim ludziom. Najpierw zadbaj o jak najlepsze dopasowanie zadań i stylu zarządzania do kompetencji pracowników – wsparcie może stanowić badanie potencjału (np. FRIS Style Myślenia) jak i wdrażanie Przywództwa Sytuacyjnego wg Blanchard`a (o Przywództwie Sytuacyjnym przeczytasz tutaj). Wszystko po to, aby mieć pewność w pełni wykorzystanego potencjału w stosunku do zadań i obowiązków, jakie stoją przed ludźmi i przekazać w ich ręce odpowiedzialność. By tym samym dać ludziom swobodę a klientom dopasowaną do ich potrzeb współpracę.
 6. Bycie autentycznym. Każdy, również i Ty, czuje, jak się mu wciska tzw. kit. Jeśli kultura wdzięczności nie będzie płynęła z Twojego wnętrza, z SERCA - motywowana prawdziwą troską i potrzebą wzmacniania innych... jeśli tylko będzie Ci chodzić o pieniądze – ludzie to wyczują. Nawet jeśli masz szczere intencje, trudno być autentycznym w wyrażaniu wdzięczności innym, jeśli samemu sobie nie jest się wdzięcznym. Przytul zatem wdzięczność do siebie i zobacz, co się zmieni.

Pracując z liderami i zespołami nad budowaniem efektywności - od wartości przez docenienie do wdzięczności - zapraszam uczestników na wstępie do sprawdzenia, jaki widzą Sens rozwijania kultury wdzięczności, jaką wkładają w to Energię zaangażowania i jakie budują Relacje, jaki Cel jest ich napędem w działaniu oraz jakie Emocje temu towarzyszą (wg autorskiego Modelu SERCEw biznesie).

Zapraszam również do spojrzenia na ich kulturę wewnętrzną jak na system, w którym tak, jak w sztafecie, podaje się dalej. W którym tak, jak w sztafecie na sukces pracują wszyscy! Jak sądzisz: Kto w systemie otwiera sztafetę? Kto komu podaje pałeczkę? Kto z pałeczką pojawia się na mecie?

Jak kultura wdzięczności wpływa na sukces w biznesie?

Żeby być autentycznym liderem, trzeba najpierw zacząć od doceniania siebie i innych w życiu. Wtedy dopiero można dawać przykład i budować kulturę wdzięczności jako lider oraz nadawać ton wdzięczności w firmie – zauważając zasługi pracowników, inwestując w nich oraz ufając im. To ważny krok, by tym samym odchodzić od zarządzania ręcznie sterowanego do zarządzania opartego na wartościach, zaufaniu, otwartości, zaangażowaniu, odpowiedzialności i dbałości o wyniki – by przeciwdziałać dysfunkcjom zespołowym, o których pisałam w artykule Jak zapalić zespół do działania?

Wdzięczni pracownicy tworzą wdzięczne zespoły, które doceniają swoich klientów. Zadbani klienci w ramach wdzięczności doceniają ludzi i firmę z którą współpracują i chętniej do niej wracają.

W kulturze wdzięczności wszyscy osiągają sukces, dbając o siebie nawzajem!

Budowanie kultury wdzięczności w biznesie w ujęciu systemowym, przedstawia poniższy graf.

Budowanie Kultury Wdzięczności - akademia.arsfutura.pl

 

Jak wyruszyć w podróż do wdzięczności?

W pierwszym kroku zachęcam do sprawdzenia, czym dla Ciebie jest wdzięczność, na ile praktykujesz wdzięczność oraz na ile otrzymujesz ją od innych - zarówno w obszarze osobistym jak i biznesowym.

W kolejnym kroku zapraszam do współpracy nad budowaniem wdzięcznosci w biznesie i życiu.

Chcesz budować wdzięczność w sobie? Zależy Ci na budowaniu bądź rozwijaniu kultury autentycznej wdzięczności? Stoisz przed procesem zmian, integrowania zespołów i (od)budowania ich efektywności oraz współpracy z klientami?

Zapraszam na indywidualny coaching i mentoring dla liderów Wyzwania Zarządzania w Akademii Ars Futura. Możemy również pracować zespołowo - zapraszam do skorzystania z programu treningu i coachingu zespołowego i grupowego oraz innych metod, które proponujemy w ramach Pakietu Zarządzanie w Zmianie, budowanym w oparciu o potrzeby firmy i jej pracowników. Skontaktuj się z nami!

Dziękujęże czytasz to, co piszę, niech służy.

 
Zapraszam do kontaktu!

Małgorzata Omilian - akademia.arsfutura.pl

 

Małgorzata Omilian - Professional Certified Coach (PCC ICF), trenerka FRIS®, konsultantka MindSonar®, autorka idei i modelu SERCE™ w biznesie, trenerka kompetencji przywódczych, zespołowych i zawodowych, praktyk zarządzania sprzedażą.