Mentoring

Mentoring

mentoring biznesowy, mentoring menedżerski, mentoring zespołowy, mentoring grupowy, mentoring online, mentoring Warszawa

Mentoring

Mentoring

Czym jest mentoring?

Mentoring to partnerska relacja w której Mentor dzieli się swoim doświadczeniem z Mentee, czyli klientem indywidualnym, zespołem czy też menedżerami, liderami organizacji. 

 

Wsparcie metoringowe daje możliwość spojrzenia z innej perspektywy na wybrany temat, na zespół i role zespołowe, na firmę i jej strukturę czy też na styl i model przywództwa.

Mentoring jest procesem na który składa się od kilku do kilkudziesięciu spotkań, których ilość, cykliczność oraz czas realizacji zależy od od celu, zakontraktowanego rezultatu i liczby osób zaangażowanych w proces.

Relacja między Mentorem a Mentee jest partnerska - to znaczy, że Mentor i Mentee kontraktują zasady i metodę współpracy, pełnione role, cel i kryteria jego osiągnięcia oraz podział odpowiedzialności za powodzenie procesu.

Relacja między Mentorem a Mentee jest jednocześnie niesymetryczna - co jest charakterystyczne dla metody mentoringowej, w której Mentor występuje w roli nauczyciela a Mentee w roli ucznia. Mentoring w Ars Futura daje jednocześnie przestrzeń Mentee na samodzielne poszukiwanie rozwiązań i wybieranie najlepszego rozwiązania, omawiając różne scenariusze z Mentorem.

Warunkiem powodzenia całego procesu mentoringowego jest uznanie niesymetrycznej relacj wynikającej z doświadczenia Mentora, wzajemne zaufanie, prawda, ustalenie odpowiedzialności i partnerstwa we współpracy. 

Kto jest Klientem mentoringu?

Proces Mentoringu może odbywać się indywidulnie, z zespołem bądź grupą.

MENTORING INDYWIDUALNY

  • W Mentoringu Indywidualnym klientem jest Mentee, która/y współnie z Mentorem projektuje swoją przyszłość i drogę dojścia do celu, korzystając z własnych zasobów oraz z doświadczenia Mentora

MENTORING ZESPOŁOWY

  • W Mentoringu Zespołowym klientem jest Zespół, który wspólnie z Mentorem projektuje swoją przyszłość i drogę dojścia do celu, korzystając z zasobów Zespołu i jego członków oraz z doświadczenia Mentora

MENTORING GRUPOWY

  • W Mentoringu Grupowym klientem jest każda/y Mentee w Grupie, która/y projektuje swoją przyszłość i drogę dojścia do celu, korzystając ze swoich zasobów, zasobów Grupy oraz z doświadczenia Mentora

 

Więcej o Mentoringu Indywidualnym dla Menedżerów:

Szczegółowe
informacje

 

Więcej o Mentoringu Grupowym i Zespołowym:

Szczegółowe
informacje

Metoda mentoringowa, zarówno w Mentoringu Indywidualnym, Mentoringu Zespołowym czy też Mentoringu Grupowym zaprasza do odkrywania potrzeb, kluczowych wartości i potencjału oraz korzystania z doświadczenia i rad Mentora po to, by wzmacniać spójność i efektywność osobistą i zawodową, liderską i zespołową w drodze do wyznaczonego celu.


Jaka jest rola Mentora?

Mentor ma przywilej towarzyszyć uczestnikowi mentoringu - w mentoringu indywidualnym, jak i uczestnikom mentoringu - w Mentoringu Zespołowym i Mentoringu Grupowym, w podróży do realizacji celu, korzystając zasobów i potencjału uczestnika oraz dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, analizując różnorodne scenariusze i kierunki działania.

Zadaniem Mentora jest wspieranie Mentee czy też Mentees w procesie zmiany poprzez dzielenie się doświadczeniem oraz zapraszaniem do wspólnego poszukiwania rozwiązań przy jednoczesnym pogłębianiu świadomosci i korzystaniu z zasobów klienta/ów mentoringu.

W Mentoringu Zespołowym oraz w Mentoringu Grupowym dodatkowo rolę Mentora wzmacnia łączenie postawy mentora z elementami coachingowymi i technikami szkoleniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości procesu grupowego.

Mentoring to drugi z czterech filarów Sztuki Projektowania Przyszłości™ biznesowej i osobistej.

 

Jakie narzędzia mogą wzmocnić proces mentoringu?

TEST FRIS®, TEST MINDSONAR®, TEST DISC D3™, MODEL SERCE™ - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Szczegółowe
informacje

 

Mentoring w Ars Futura to drugi z czterech filarów Projektowania Przyszłości w Biznesie i Życiu™. 


Kop studnię, zanim będziesz miał pragnienie.”
Przysłowie chińskie

Jin i Jang

 

 

Chcesz budować efektywność osobistą i zawodową, liderską i zespołową?

Polecamy skorzystanie z gotowych programów coachingowo-mentoringowych.

Zachęcamy również do zaplanowania i wdrożenia programów mentoringowych w firmie
po to, by wzmacniać liderów i ich zespoły, rozwijać naturalny potencjał i talenty oraz kulturę wzajemnego wspierania się.

Zapraszamy do współpracy!


MENTORING W ARS FUTURA

  • mentoring online (telefon, audio-video) - zakup i realizacja usług na platformie szkoleniowej online
Szczegółowe
informacje

 

  • mentoring dla firm - zapraszamy do kontaktu
Szczegółowe
informacje

 

 

PROGRAMY MENTORINGOWE W ARS FUTURA

Szczegółowe
informacje

Mentoring Menedżerski                     
Mentoring Biznesowy                

 

INNE OPCJE ROZWOJU W ARS FUTURA