Mentoring

Mentoring

mentoring biznesowy, mentoring menedżerski, mentoring zespołowy, mentoring grupowy

Mentoring

Mentoring

Czym jest mentoring?

Mentoring to partnerska relacja w której Mentor dzieli się swoim doświadczeniem z Mentee, czyli klientem indywidualnym, zespołem czy też liderami organizacji. 

 

Wsparcie metoringowe daje możliwość spojrzenia z innej perspektywy na wybrany temat, na zespół i role zespołowe, na firmę i jej strukturę czy też na model przywództwa.

Mentoring jest procesem na który składa się od kilku do kilkudziesięciu spotkań, których ilość, cykliczność oraz czas realizacji zależy od od celu, zakontraktowanego rezultatu i liczby osób zaangażowanych w proces.

Relacja między Mentorem a Mentee jest partnerska - to znaczy, że Mentor i Mentee kontraktują zasady i metodę współpracy, pełnione role, cel i kryteria jego osiągnięcia oraz podział odpowiedzialności za powodzenie procesu.

Relacja między Mentorem a Mentee jest jednocześnie niesymetryczna - co jest charakterystyczne dla metody mentoringowej, w której Mentor występuje w roli nauczyciela a Mentee w roli ucznia. Mentoring w Ars Futura daje jednocześnie przestrzeń Mentee na samodzielne poszukiwanie rozwiązań i wybieranie najlepszego rozwiązania, omawiając różne scenariusze z Mentorem.

Warunkiem powodzenia całego procesu mentoringowego jest uznanie niesymetrycznej relacj wynikającej z doświadczenia Mentora, wzajemne zaufanie, prawda, ustalenie odpowiedzialności i partnerstwa we współpracy. 

Kto jest Klientem mentoringu?

Proces Mentoringu może odbywać się indywidulnie, z zespołem bądź grupą.

MENTORING INDYWIDUALNY

  • W Mentoringu Indywidualnym klientem jest Mentee, która/y współnie z Mentorem projektuje swoją przyszłość i drogę dojścia do celu, korzystając z własnych zasobów oraz z doświadczenia Mentora

MENTORING ZESPOŁOWY

  • W Mentoringu Zespołowym klientem jest Zespół, który wspólnie z Mentorem projektuje swoją przyszłość i drogę dojścia do celu, korzystając z zasobów Zespołu i jego członków oraz z doświadczenia Mentora

MENTORING GRUPOWY

  • W Mentoringu Grupowym klientem jest każda/y Mentee w Grupie, która/y projektuje swoją przyszłość i drogę dojścia do celu, korzystając ze swoich zasobów, zasobów Grupy oraz z doświadczenia Mentora

 

Więcej o Mentoringu Indywidualnym dla Menedżerów:

Szczegółowe
informacje

 

Więcej o Mentoringu Grupowym i Zespołowym:

Szczegółowe
informacje

Metoda mentoringowa, zarówno w Mentoringu Indywidualnym, Mentoringu Zespołowym czy też Mentoringu Grupowym zaprasza do odkrywania potrzeb, kluczowych wartości i potencjału oraz korzystania z doświadczenia i rad Mentora po to, by wzmacniać spójność i efektywność osobistą i zawodową, liderską i zespołową w drodze do wyznaczonego celu.


Jaka jest rola Mentora?

Mentor ma przywilej towarzyszyć uczestnikowi mentoringu - w mentoringu indywidualnym, jak i uczestnikom mentoringu - w Mentoringu Zespołowym i Mentoringu Grupowym, w podróży do realizacji celu, korzystając zasobów i potencjału uczestnika oraz dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, analizując różnorodne scenariusze i kierunki działania.

Zadaniem Mentora jest wspieranie Mentee czy też Mentees w procesie zmiany poprzez dzielenie się doświadczeniem oraz zapraszaniem do wspólnego poszukiwania rozwiązań przy jednoczesnym pogłębianiu świadomosci i korzystaniu z zasobów klienta/ów mentoringu.

W Mentoringu Zespołowym oraz w Mentoringu Grupowym dodatkowo rolę Mentora wzmacnia łączenie postawy mentora z elementami coachingowymi i technikami szkoleniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości procesu grupowego.

Mentoring to drugi z czterech filarów Sztuki Projektowania Przyszłości™ biznesowej i osobistej.

 

Jakie narzędzia mogą wzmocnić proces mentoringu?

TEST FRIS®, TEST MINDSONAR®, TEST DISC D3™, MODEL SERCE™ - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Szczegółowe
informacje

 

Mentoring w Ars Futura to drugi z czterech filarów Projektowania Przyszłości w Biznesie i Życiu™. 


Kop studnię, zanim będziesz miał pragnienie.”
Przysłowie chińskie

Jin i Jang

 

 

Chcesz budować efektywność osobistą i zawodową, liderską i zespołową?

Polecamy skorzystanie z gotowych programów coachingowo-mentoringowych.

Zachęcamy również do zaplanowania i wdrożenia programów mentoringowych w firmie
po to, by wzmacniać liderów i ich zespoły, rozwijać naturalny potencjał i talenty oraz kulturę wzajemnego wspierania się.

Zapraszamy do współpracy!


MENTORING W ARS FUTURA

  • mentoring online (telefon, audio-video) - zakup i realizacja usług na platformie szkoleniowej online
Szczegółowe
informacje

 

  • mentoring dla firm - zapraszamy do kontaktu
Szczegółowe
informacje

 

 

PROGRAMY MENTORINGOWE W ARS FUTURA

Szczegółowe
informacje

Mentoring Menedżerski                     
Mentoring Biznesowy                

 

INNE OPCJE ROZWOJU W ARS FUTURA