Mentoring

Mentoring

mentoring biznesowy, mentoring menedżerski, mentoring zespołowy, mentoring grupowy, mentoring online, mentoring Warszawa

Mentoring Biznesowy

Mentoring Biznesowy

Czym jest Mentoring Biznesowy?

Mentoring biznesowy, znany pod nazwą mentoring w biznesie, to partnerska relacja w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z liderami i ekspertami organizacji. Wsparcie mentoringowe dotyczy rozwoju potencjału ludzi, kultury i struktury orgaznizacji oraz budowania i rozwijania wewnętrznej sieci mentorów.

Znajomość i docenianie potencjału pracowników, umiejętne korzystanie z ich know-how i różnorodnych kompetencji w zestawieniu z analizą gdzie jesteśmy, w jakim otoczeniu konkurencyjnym, dokąd zmierzamy, to solidne podstawy rozwoju firmy, jej produktów i usług, struktury i pracowników.

Rozwój biznesu to skrupulatnie zaplanowany proces Mentoringu Biznesowego. Ważne, by zadbać o każdego z Interesariuszy tego procesu - o Firmę, Sponsora - Klienta, Mentee i ich cele. Potrzeba przeprowadzenia procesu mentoringu w biznesie wypływa z inicjatywy Klienta (Sponsora procesu rozwojowego) bądź z inicjatywy Mentee, Mentees (pracownika bądź pracowników firmy). Dla powodzenia całego procesu cele Firmy, Klienta i Mentees powinny być spójne i akceptowane przez każdego z Interesariuszy. 

Mentoring Biznesowy znany jest rówież pod nazwą Mentoring w Biznesie, Mentoring dla Biznesu, Business Mentoring.

 

W jakich obszarach wspieramy w Mentoringu Biznesowym?

ROZWÓJ FIRMY

 • struktura firmy, kompetencje i zakresy obowiązków, systemy motywacyjne
 • jakość obsługi i współpracy z klientami, efektywne działy sprzedaży
 • komunikacja, motywacja i odpowiedzialność menedżerów

ROZWÓJ MENEDŻERÓW

 • komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej w zarządzaniu
 • rozwój naturalnego potencjału menedżera
 • wyzwania zarządzania zespołem

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW 

 • rozwój naturalnego potencjału i kompetencji pracownika
 • motywacja i zaangażowanie pracownika
 • mentoring w miejscu pracy - on the job mentoring

MENTORING WEWNĘTRZNY

 • budowanie wewnętrznej sieci mentorów w kluczowych obszarach firmy

 

Jakie narzędzia mogą wzmocnić proces Mentoringu Biznesowego?

TEST FRIS®, TEST MINDSONAR®, TEST DISC D3™, MODEL SERCE™ - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Szczegółowe
informacje

 

Jak pracujemy w Mentoringu Biznesowym?

1) GOTOWE PROGRAMY ROZWOJU ZAWODOWEGO  - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Platforma
szkoleniowa

 

2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE - projekt i wycena indywidualna


MENTORING INDYWIDUALNY W BIZNESIE

 • Mentee wspólnie z Mentorem projektuje swoją przyszłość i drogę dojścia do celu, korzystając z własnych zasobów i doświadczenia Mentora

MENTORING ZESPOŁOWY W BIZNESIE

 • Zespół wspólnie z Mentorem projektuje swoją przyszłość, ustala wewnętrznych Mentorów, cele i strategię ich realizacji, korzystając dodatkowo z doświadczenia Mentora zewnętrznego

MENTORING GRUPOWY W BIZNESIE

 • Grupa (liderów, ekspertów firmy) projektuje w jaki sposób wykorzystać swoją eksperckość, by rozwijać pracowników oraz tworzyć programy sukcesji wewnętrznej

 

SESJE KONTRAKTOWE W BIZNESIE:

 • omówienie potrzeb biznesowych z Klientem - właściciele, liderzy, HR
 • badanie potrzeb Mentees - nawiązanie relacji, poznanie potrzeb Klienta oraz potrzeb Mentees
 • określenie celów procesu mentoringowego - współpraca Klient - Mentees - Mentor
 • omówienie procesu
 • ustalenie warunków współpracy
 • podpisanie umowy

SESJE PROJEKTOWE W BIZNESIE:

 • 6-12 sesji z jednym Mentee (u Klienta lub online)
 • 3-6 sesji mentoringu grupowego, 3-6 sesji mentoringu zespołowego - również jako opcja wspierająca proces mentoringu indywidualnego
 • 3-6 sesji grupowych z mentoringu wewnętrznego - jako opcja dla przyszłych mentorów wewnętrznych
 • szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy spotkań są do ustalenia