Mentoring

Mentoring

mentoring biznesowy, mentoring menedżerski, mentoring zespołowy, mentoring grupowy, mentoring online, mentoring Warszawa

Mentoring Menedżerski

Mentoring Menedżerski

Czym jest Mentoring Menedżerski?

Mentoring menedżerski, znany pod nazwą mentoring dla liderów, to partnerska relacja, w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z menedżerem, liderem zespołu. Wsparcie mentoringowe dotyczy rozwoju i wzmacniania kompetencji liderskich oraz korzystania z potencjału zawodowego lidera i jego zespołu.

Rozwój kompetencji liderskich w budowaniu efektywnych zespołów, oznacza umiejętność zarządzania sytuacyjnego komunikacją w zespole, kulturą udzielania informacji zwrotnej, doceniania i motywowania oraz planowania ścieżki rozwoju pracowników - od onboardingu przez wewnętrznych mentorów po sukcesję włącznie.

Mentoring Menedżerski w Ars Futura może odbywać się z inicjatywy Mentee bądź na zlecenie Firmy, w której pracuje.

Jeśli potrzeba Mentoringu Menedżerskiego wypływa z inicjatywy Mentee, oznacza to, że Mentee samodzielnie zamawia proces mentoringu, ustala jego cele i za niego płaci.

Jeśli Mentoring Menedżerski realizowany na zlecenie Firmy, to potrzeba mentoringu wypływa z inicjatywy Klienta (Sponsora procesu) bądź Mentee - w takiej sytuacji za mentoring płaci Sponsor procesu, reprezentujący Firmę. Ważne jest, by zadbać o każdego z Interesariuszy tego procesu - o Firmę, Sponsora - Klienta, Mentee i ich cele, które powinny być spójne i akceptowane przez każdego z Interesariuszy.

Mentoring Menedżerski znany jest również pod nazwą Mentoring dla Menedżerów, Mentoring dla Liderów, Leadership Mentoring.  


W jakich obszarach wspieramy w Mentoringu Menedżerskim?

WYZWANIA ZARZĄDZANIA

 • zaangażowanie i motywacja
 • komunikacja i współpraca
 • organizacja i efektywność

OD MENEDŻERA DO LIDERA

 • coaching i mentoring w zarządzaniu
 • osobiste przywództwo
 • naturalny styl przywództwa

 

Jakie narzędzia mogą wzmocnić proces Mentoringu Menedżerskiego?

TEST FRIS®, TEST MINDSONAR®, TEST DISC D3™, MODEL SERCE™ - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Szczegółowe
informacje

 

Jak pracujemy w Mentoringu Menedżerskim?

1) GOTOWE PROGRAMY ROZWOJU ZAWODOWEGO  - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Platforma
szkoleniowa

 

2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE - przykładowy opis procesu w firmie

SESJE KONTRAKTOWE

 • omówienie potrzeb biznesowych z Klientem - właściciele, liderzy, HR
 • spotkania z Klientem i Mentee - nawiązanie relacji, poznanie potrzeb Klienta oraz potrzeb Mentee
 • określenie celu dla Mentee - współpraca Klient - Mentee - Mentor
 • omówienie procesu
 • ustalenie zasad i warunków współpracy
 • podpisanie umowy

SESJE PROJEKTOWE:

 • 6-12 sesji z jednym Mentee (u Klienta lub online)
 • szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy spotkań są do ustalenia