Mentoring

Mentoring

mentoring biznesowy, mentoring menedżerski, mentoring zespołowy, mentoring grupowy

Mentoring Menedżerski

Mentoring Menedżerski

Czym jest Mentoring Menedżerski?

Mentoring menedżerski to partnerska relacja, w której mentor dzieli się swoim doświadczeniem z menedżerem zespołu. Wsparcie mentoringowe dotyczy rozwoju i wzmacniania kompetencji liderskich oraz korzystania z potencjału zawodowego lidera i jego zespołu.

Rozwój kompetencji liderskich w budowaniu efektywnych zespołów, oznacza umiejętność zarządzania sytuacyjnego komunikacją w zespole, kulturą udzielania informacji zwrotnej, doceniania i motywowania oraz planowania ścieżki rozwoju pracowników - od onboardingu przez wewnętrznych mentorów po sukcesję włącznie.

Mentoring Menedżerski w Ars Futura może odbywać się z inicjatywy Mentee bądź na zlecenie Firmy, w której pracuje.

Jeśli potrzeba Mentoringu Menedżerskiego wypływa z inicjatywy Mentee, oznacza to, że Mentee samodzielnie zamawia proces mentoringu, ustala jego cele i za niego płaci.

Jeśli Mentoring Menedżerski realizowany na zlecenie Firmy, to potrzeba mentoringu wypływa z inicjatywy Klienta (Sponsora procesu) bądź Mentee - w takiej sytuacji za mentoring płaci Sponsor procesu, reprezentujący Firmę. Ważne jest, by zadbać o każdego z Interesariuszy tego procesu - o Firmę, Sponsora - Klienta, Mentee i ich cele, które powinny być spójne i akceptowane przez każdego z Interesariuszy.

Mentoring Menedżerski znany jest również pod nazwą Mentoring dla Menedżerów, Mentoring dla Liderów, Leadership Mentoring.  


W jakich obszarach wspieramy w Mentoringu Menedżerskim?

WYZWANIA ZARZĄDZANIA

 • zaangażowanie i motywacja
 • komunikacja i współpraca
 • organizacja i efektywność

OD MENEDŻERA DO LIDER

 • coaching i mentoring w zarządzaniu
 • osobiste przywództwo
 • naturalny styl przywództwa

 

Jakie narzędzia mogą wzmocnić proces Mentoringu Menedżerskiego?

TEST FRIS®, TEST MINDSONAR®, TEST DISC D3™, MODEL SERCE™ - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Szczegółowe
informacje

 

Jak pracujemy w Mentoringu Menedżerskim?

1) GOTOWE PROGRAMY ROZWOJU ZAWODOWEGO  - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Platforma
szkoleniowa

 

2) DEDYKOWANE PROGRAMY ROZWOJOWE - przykładowy opis procesu w firmie

SESJE KONTRAKTOWE

 • omówienie potrzeb biznesowych z Klientem - właściciele, liderzy, HR
 • spotkania z Klientem i Mentee - nawiązanie relacji, poznanie potrzeb Klienta oraz potrzeb Mentee
 • określenie celu dla Mentee - współpraca Klient - Mentee - Mentor
 • omówienie procesu
 • ustalenie zasad i warunków współpracy
 • podpisanie umowy

SESJE PROJEKTOWE:

 • 6-12 sesji z jednym Mentee (u Klienta lub online)
 • szczegółowe zasady i warunki współpracy oraz terminy spotkań są do ustalenia