Szkolenia

Szkolenia

szkolenia dla liderów, szkolenia dla zespołów, szkolenia z komunikacji interpersonalnej, szkolenia rozwoju osobistego, szkolenia online, szkolenia w firmie, szkolenia Warszawa

Szkolenia

Szkolenia

Czym są szkolenia?

Szkolenia to proces rozwojowy w którym jest przestrzeń na wiedzę i jej zastosowanie oraz na doświadczanie i refleksję. Celem tego procesu jest rozwijanie kompetencji i potencjału, wzmocnienie motywacji oraz doskonalenie umiejętnosci w obszarze osobistym i zawodowm, liderskim i zespołowym.


W zależnosci od celu, oczekiwanego rezultatu i dyspozycyjności
, w procesie rozwojowym planuje się od 2 do 10 sesji szkoleniowych, w ustalonej długości i odstępach czasowych, z uwzględnieniem działań pomiędzy sesjami jak i działań po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego (tzw. follow-up). 

W przypadku sesji na sali szkoleniowej zazwyczaj planuje się 6-8 godzin pracy na jedną sesję. W przypadku sesji online zazwyczaj planuje się 3-4 godziny pracy na jedną sesję. Natomiast kursy online są podzielone na moduły i lekcje, a każda z lekcji może trwać 15-90 minut, w zależności od specyfiki kursu online.

Szkolenia mają zaplanowane przerwy, których liczba i długość zależy od czasu trwania sesji szkoleniowej. W przypadku kursów online Uczestniczki i Uczestnicy sami planują przerwy decydując ile czasu potrzebują i przeznaczą na dany moduł czy też lekcję kursu. 

Procesy szkoleniowe mogą być dodatkowo wzmacniane przez Coaching i Mentoring.  

Więcej o Coachingu i Mentoringu:

Szczegółowe
informacje

 

Szkolenia w Ars Futura prowadzone są metodą warsztatową, łączącą edukację z praktyką, aktywizując Uczestników do działania, doświadczania i wspierania się.

To miejsce i czas na poszerzanie i rozwijanie kompetencji, umiejętności, pasji, odkrywanie naturalnego potencjału wspierającego w życiu osobistym i zawodowym, przy wsparciu doświadczonego Trenera oraz Zespołu czy też Grupy.

 

Kto jest Klientem szkoleń?

Uczestnikami procesu szkoleniowego może być Zespół, Grupa bądź indywidualni Uczestnicy.

SZKOLENIE ZESPOŁOWE

  • w Szkoleniu Zespołowym klientem jest Zespół, ktory oprócz indywidualnych motywacji Uczestniczek i Uczestników, ma wspólny cel szkolenia, wspólnie ćwiczy i wdraża nowe umiejętności, wspierając się i planując ich zastosowanie i wdrożenie

SZKOLENIE GRUPOWE

  • w Szkoleniu Grupowym klientem jest każda Uczestniczka i każdy Uczestnik w grupie, którzy mogą mieć różne motywacje uczestniczenia w szkoleniu, różne sposoby i plany wdrożenia nowych umiejętności, jednocześnie nabywanie nowych umiejętności odbywa się poprzez wzajemne wsparcie, ćwiczenia indywidualne i grupowe

KURSY ONLINE

  • w Kursach Online klientem jest każda Uczestniczka i każdy Uczestnik indywidualnie, którzy mogą mieć różne motywacje uczestnictwa w kursie, różny czas i sposoby uczenia się oraz różne plany wdrażania nowych umiejętności, posiłkując się programem i ćwiczeniami zawartymi w kursie online indywidualnie, bez udziału  innych uczestników


W Ars Futura realizujemy programy szkoleniowe zamknięte, programy szkoleniowe otwarte oraz programy kursów online.

PROGRAMY SZKOLENIOWE ZAMKNIĘTE

  • Klientem i płatnikiem jest Firma dla której opracowywany jest cały proces szkoleń zespołowych, grupowych jak i innych działań wzmacniających realizację celu Firmy, w tym kursy online

PROGRAMY SZKOLENIOWE OTWARTE

  • Klientem i płatnikiem jest każda Uczestniczka i każdy Uczestnik szkolenia grupowego otwartego, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym i zawodowym w danym obszarze

PROGRAMY KURSÓW ONLINE

  • Klientem i płatnikiem może być zarówno Firma jak i każda Uczestniczka i każdy Uczestnik kursu online, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym i zawodowym w danym obszarze

 

Jaka jest rola Trenera?

Trener ma przywilej towarzyszyć uczestnikom szkolenia w odkrywaniu, poszerzaniu i wzmacnianiu umiejętności, potrzeb, postaw i relacji w życiu osobistym i zawodowym.

Zadaniem Trenera jest zarówno przekazanie wiedzy w danym obszarze jak i realizacja warsztatu z ćwiczeniami i zadaniami pozwalającymi doświadczyć, jak z tej wiedzy skorzystać. Warsztatowy charakter szkoleń zaprasza Uczestników do aktywności, eksperymentowania, tworzenia i współdziałania w obszarze przekazanej przez trenera wiedzy oraz do poszerzania świadomości i rozwijania potencjału uczestników. 

 

Jakie narzędzia mogą wzocnić procesy szkoleniowe?

TEST FRIS®, TEST MINDSONAR®, TEST DISC D3™, MODEL SERCE™ - analiza indywidualna i zespołowa, zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online 

Szczegółowe
informacje

 

Szkolenia w Ars Futura to trzeci z czterech filarów Projektowania Przyszłości w Biznesie i Życiu™.


„Powiedz mi, zapomnę. Pokaż, może zapamiętam. Zaangażuj mnie w to, a zrozumiem.”
Przysłowie chińskie

Jin i Jang

 

 

Chcesz rozwijać swój potencjał i umiejętności, budować spójność i efektywność osobistą, zawodową, liderską i zespołową?

Polecamy skorzystanie z gotowych programów szkoleń otwartych i kursów online.

Zachęcamy również do zaplanowania i wdrożenia programów szkoleniowych w firmie po to, by wzmacniać liderów i ich zespoły, rozwijać naturalny potencjał i talenty oraz kulturę wzajemnego wspierania się.

Zapraszamy do współpracy!

 

SZKOLENIA W ARS FUTURA

  • szkolenia dla firm - zapraszamy do kontaktu
Szczegółowe
informacje

 

PROGRAMY SZKOLENIOWE W ARS FUTURA

Szczegółowe
informacje

 

INNE OPCJE ROZWOJU W ARS FUTURA