Szkolenia

Szkolenia

szkolenia dla liderów, szkolenia dla zespołów, szkolenia z komunikacji interpersonalnej, szkolenia rozwoju osobistego, szkolenia online, szkolenia w firmie, szkolenia Warszawa

Pracownia Budowania Przywództwa

Pracownia Budowania Przywództwa

Szkolenia dla liderów

Czym jest budowanie przywództwa?

Budowanie przywódzwa to droga odkrywania, rozwijania i wzmacniania świadomości, spójności i efektywności kierowników, menedżerów i liderów.

Program szkoleniowy dla liderów składa się z trzech modułów szkoleń i modułu finałowego. Uczestnicy programu szkoleniowego odkrywają siebie, style komunikacji i zarządzania. Wzmacniają kompetencje przywódcze w oparciu o autentyczność, spójność i naturalny potencjał oraz sens służenia innym.

 

Jakie są założenia programowe szkolenia liderów w Pracowni Budowania Przywództwa?

Do wyboru są dwie formy spotkań – na sali szkoleniowej lub online.

 • Szkolenie na sali: 1 moduł to 3 spotkania po 6 godzin
 • Szkolenia online: 1 moduł to 6 spotkań po 3 godziny
 • Sesja coachingowo-mentoringowa podsumowująca: 3 godziny online / na sali

Szkolenia dla liderów prowadzone są metodą warsztatową, łączącą edukację z praktyką, aktywizując uczestników do działania, doświadczania i wspierania się.


Moduł 1. Od menedżera do lidera, czyli budowanie świadomości

Dzień 1 i 2) Ja menedżer

 • Mój styl myślenia i funkcjonowania
 • Korzystanie z naturalnego potencjału
 • Różne style komunikacji
 • Narzędzia komunikacji interpersonalnej

Dzień 3) Ja lider

 • Autorytet wewnętrzny i zewnętrzny lidera
 • Kluczowe wartości lidera
 • Portret lidera


Moduł 2. Lider w relacji z zespołem, czyli efektywna współpraca

Dzień 1 i 2) Style zarządzania i wzmacniania pracowników

 • Budowanie zaangażowania w zespole
 • Relacja z zespołem a style zarządzania
 • Style zarządzania a rozwój pracowników
 • Coachingowy styl zarządzania
 • Mentoring w zarządzaniu

Dzień 3) Style komunikacji i zarządzanie konfliktem

 • Komunikacja a fazy rozwoju zespołu
 • Zarządzanie konfliktem w zespole
 • Docenianie różnorodności w zespole


Moduł 3. Od lidera do przywódcy, czyli podróż do przyszłości

Dzień 1 i 2) Przywództwo z wizją, czyli strategie myślenia

 • Strategie myślenia przywódcy
 • Motywacja przez wartości
 • Budowanie marki przywódcy
 • Misja i wizja przywództwa

Dzień 3) Przywództwo poziom wyżej, czyli służenie innym

 • Spójność w przywództwie
 • Służebność w przywództwie
 • Portret Przywódcy

 

Moduł 4. Finał

Sesja coachingowo-mentoringowa z grupą liderów, podsumowująca proces budowania przywództwa.

 

Z jakich badań i analiz korzystamy w Pracowni Budowania Przywództwa?

 • Badanie stylu myślenia, dzialania oraz potencjału wg FRIS®, badanie zachowań, wartości i motywacji wg DISC D3™, strategie dzałania i wartości wg metodologii MindSonar® 
 • Analiza spójności wg Modelu SERCE™
Szczegółowe
informacje

 

Jakie korzyści płyną ze szkolenia liderów w Pracowni Budowania Przywództwa?

 • Samoświadomość swoich mocnych stron i wyzwań
 • Zrozumienie i docenienie różnorodności
 • Poznanie technik komunikacji interpersonalnej oraz roli feedbacku
 • Wzmocnienie kompetencji w obszarze sytuacyjnego zarządzania zespołem
 • Zastosowanie coachingu i mentoringu jako narzędzi otwierających i wspierających ludzi
 • Odkrycie wartości jako pomostu w budowaniu komunikacji, motywacji i przywództwa w zespole
 • Budowanie naturalnej marki osobistej
 • Stworzenie własnego portretu – od lidera do przywódcy

 

Dla kogo jest program Pracowni Budowania Przywództwa?

 • Dla kierowników
 • Dla menedżerów
 • Dla dyrektorów
 • Dla właścicieli firm
 • Dla firm rodzinnych w procesie sukcesji

 

Jak pracujemy w programie budowania przywództwa?

 • Szkolenia grupowe zamknięte - online lub na sali szkoleniowej
 • Szkolenia indywidualne - online

 Więcej o organizacji szkoleń dla firm i klientów indywidualnych w Ars Futura:

Szczegółowe
informacje

 

Jak zamówić program budowania przywództwa?

Zapraszamy do kontaktu, by porozmawiać o wyzwaniach i ustalić jak dopasować program do indywidualnych potrzeb liderów czy też specyfiki firmy.

Szczegółowe
informacje

 

Trenerzy Pracowni Budowania Przywództwa

 • Małgorzata Omilian - Professional Certified Coach (PCC ICF), trenerka FRIS®, konsultantka MindSonar®, autorka idei i modelu SERCE™ w biznesie, trenerka kompetencji przywódczych, zespołowych i zawodowych, praktyk zarządzania sprzedażą.
 • Zuzanna Mazurek - Professional Certified Coach (PCC ICF), trenerka DISC D3™, trenerka biznesu, ekspertka w dziedzinie komunikacji i PR oraz budowania marki lidera.
Szczegółowe
informacje