Testy

Testy

badanie FRIS® Style Myślenia, badanie MindSonar®, badanie DISC D3™, Model SERCE™ 

Badanie FRIS®

Badanie FRIS®

Czym jest badanie FRIS®?

Badanie FRIS® służy poznaniu i zrozumieniu różnic indywidualnych w sposobie myślenia oraz działania w życiu zawodowym, osobistym, w roli lidera czy też członka zespołu.

Analiza wyników testu FRIS® wspiera w obszarach, tj.: styl podejmowania decyzji i działanie w sytuacjach trudnych, komunikacja, współpraca i budowanie relacji, poznanie i korzystanie z naturalnego potencjału.

FRIS® to akronim czterech persprektyw poznawczych: Fakty, Relacje, Idee, StrukturyKwestionariusz testu FRIS® wypełnia się online odpowiadając na 76 pytań i część samooceny.

Wynik badania testem FRIS® jest wstępem do konsultacji i omówienia:

 • stylu myślenia - czyli naturalnej, mocnej strony umysłu, która jest najbardziej widoczna w nowych sytuacjach
 • stylu działania - czyli skuteczności funckjonowania i potencjału, który wynika z rozwoju i doświadczeń

Styl myślenia i działania odzwierciedla sposób funkcjonowania w obszarach, tj.:

 • realizacja celów
 • komunikacja
 • podejście do działania
 • podejmowanie decyzji
 • współpraca zespołowa
 • trudna sytuacja
 • trudna rozmowa

Badanie dotyczące stylów myślenia i działania jest narzędziem polskim, które funkcjonuje na rynku od 2015 roku. Autorką metodologii jest dr inż. Anna Samborska-Owczarek, specjalizująca się w sztucznej inteligencji oraz pasjonatka psychologii poznawczej - lata badań połączone z pasją zaowocowały stworzeniem narzędzia FRIS®

 

Co to jest Styl Myślenia FRIS®?

Styl myślenia, to siła naszego umysłu! Jest naturalną reakcją, szczególnie w nowej sytuacji, kiedy nie mamy wypracowanych metod, które podpowiada doświadczenie. 

Według psychologii poznawczej, styl myślenia (inaczej styl poznawczy) kształtuje się w wieku przedszkolnym czyli do ok. 6 roku życia i jest niezmienny.

W modelu FRIS® występują 4 style myślenia: Zawodnik, Partner, Wizjoner i Badacz. 

 

Model FRIS®. Opracowano na podstawie metodologii FRIS® (www.fris.pl)

 
Co to jest Styl Działania FRIS®?

Styl Działania, to nasza skuteczność! Na to, w jaki sposób działamy i podejmujemy decyzję wpływają zarówno doświadczenia życiowe, zawodowe jak i inwestowanie w rozwój poprzez naukę, szkolenia, warsztaty, coaching, itd. Tym samym sposób funkcjonowania możemy rozwijać przez całe życie.

Styl Działania w modelu FRIS®, to połączenie dominującej perspektywy (stylu myślenia) z natężeniem pozostałych perspektyw.

W modelu występuje 14 Stylów Działania FRIS®. które tworzą grupy:

 • Specjalistów - dominuje jedna perspektywa poznawcza
 • Elastycznych - dominują dwie perspektywy poznawcze
 • Wszechstronnych - dominują trzy perspektywy poznawcze

Style Działania FRIS® wykazują powiązanie z preferencjami zawodowymi badanych.

W modelu wyróżnionych zostało 9 profili zawodowych FRIS® skoncentrowanych na: ludziach, przedsiębiorczości, rozwoju, innowacyjności, twórczości, nauce, koordynowaniu, procesach i zabezpieczaniu.

 

W czym wspiera badanie FRIS®?

ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY

 • zrozumienie siebie i innych w obszarze myślenia, działania i komunikowania się (z pracownikami, klientami, itd.)
 • docenienie siebie i swojego naturalnego potencjału
 • wykorzstanie naturalnego potencjału w życiu osobistym i zawodowym

ROZWÓJ MENEDŻERÓW

 • poznanie mocnych stron i wyzwań w sposobie myślenia, działania, podejmowania decyzji i komunikowania się
 • docenienie i korzystanie z naturalnego potencjału menedżera
 • efektywność stylu zarządzania 

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

 • poznanie mocnych stron i wyzwań w sposobie myślenia, działania, podejmowania decyzji i komunikowania się
 • docenienie i wykorzystanie naturalnego potencjału
 • planowanie rozwoju zawodowego 

ROZWÓJ ZESPOŁÓW

 • mapa zespołu i opis aktywności jego członków wg Stylu Myślenia i Działania FRIS® 
 • komunikacja i współpraca zespołowa pomiędzy różnymi stylami myślenia i działania
 • funkcjonowanie zespołu wraz z analizą potencjału zespołu

WSPARCIE W REKRUTACJI

 • wsparcie w procesie podejmowania decyzji w oparciu o ustalone kryteria (benchmark)

 

Jak pracujemy?

PAKIET PODSTAWOWY FRIS® ONLINE - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

 • indywidualny dostęp do badania FRIS® online (Raport Indywidualny)
 • osobista sesja konsultacji i informacji zwrotnej FRIS® online po wypełnieniu testu

 

PAKIET ROZSZERZONY FRIS® ONLINE - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

 • indywidualny dostęp do badania FRIS® online (Raport Indywidualny)
 • osobista sesja konsultacji i informacji zwrotnej FRIS® online
 • FRIS® coaching, FRIS® mentoring - proces coachingowy lub mentoringowy w obszarze rozwoju zawodowego, komunikacji oraz wyzwań w zarządzaniu - budowanie świadomości zaczynając od analizy testu FRIS® Style Myślenia
Szczegółowe
informacje

 

PAKIETY ROZWOJOWE DLA FIRM - program i wycenia indywidualna

 • pakiet podstawowy FRIS® z dostępem do badania FRIS® online oraz sesją informacji zwrotnej FRIS® online po wypełnieniu testu (Raport Indywidualny)
 • pakiet rozszerzony FRIS® o proces mentoringowy lub coachingowy dla kluczowych pracowników i zarządzających
 • pakiet rozszerzony FRIS® o warsztaty dla liderów z komunikacji i współpracy, stylów zarządzania, budowania efektywności zespołowej, korzystania z potencjału, doceniania siebie i innych
 • pakiet rozszerzony FRIS® o warsztaty dla zespołów z komunikacji i współpracy, budowania efektywności zespołowej, korzystania z naturalnego potencjału, doceniania siebie i innych (Raporty Indywidualne plus Raport Zespołowy) 
Szczegółowe
informacje

 

Trenerka FRIS®

Małgorzata Omilian - Professional Certified Coach (PCC ICF), trenerka FRIS®, konsultantka MindSonar®, autorka idei i modelu SERCE™ w biznesie, trenerka kompetencji przywódczych, zespołowych i zawodowych, praktyk zarządzania sprzedażą.