Testy

Testy

style myślenia i style działania, strategie działania i motywacje

FRIS®

FRIS®

style myślenia i działania

 

Chcesz poznać styl myślenia i styl działania jaki Ci towarzyszy w biznesie i życiu, odkryć swoje zasoby i sposób ich wykorzystania?

Chcesz sprawdzić czym styl myślenia i działania różni się on od stylu Twojego współpracownika, partnera? Jak różne style występują w Zespole, jakie za tym stoją talenty i jak to wpływa na projektowanie i osiąganie celów, komunikację, relacje? A może potrzebujesz wsparcia w rekrutacji?

Co to jest FRIS®

FRIS® to akronim czterech persprektyw poznawczych tj. Fakty, Relacje, Idee, Struktury. Jest narzędziem analizującym styl myślenia czyli siłę umysłu oraz styl działania czyli skuteczność i wynikający z nich potencjał. Kwestionariusz zawiera 76 pytań i część samooceny.

 

Co to jest styl myślenia i działania w badaniu FRIS®

Styl myślenia to nasza naturalna reakcja, szczególnie w nowej sytuacji, kiedy nie mamy wypracowanych metod, które podpowiada doświadczenie - jest to siła naszego umysłu. Według Psychologii Poznawczej, styl myślenia (styl poznawczy) kształtuje się w wieku przedszkolnym czyli do ok. 6 roku życia i jest niezmienny.

Czym innym jest styl działania, który kształtuje się przez szeroko pojęte doświadczenia, zmiany zawodowe i życiowe, szkolenia, warsztaty, coaching itp. - jest to nasza skuteczność.Tym samym mając na uwadze, że style myślenia są niezmienne a style działania mogą się zmieniać pod wpływem istotnych wydarzeń, nie ma potrzeby częstego powtarzania badania, chyba, że zaszły istotne zmiany w życiu zawodowym bądź prywatnym, mogące mieć wpływ na badanego.

Model FRIS®

Model FRS

Opracowano na podstawie metodologii FRIS® (www.fris.pl)

W modelu FRIS® istnieją 4 style myślenia: Zawodnik (dominująca perspektywa faktów), Partner (dominująca perspektywa relacji), Wizjoner (dominująca perspektywa idei) oraz Badacz (dominująca perspektywa struktur).

Perspektywa stylu myślenia w połączeniu z pozostałymi aktywnymi perspektywami buduje styl działania, tworząc 14 kompozycji jednej, dwóch lub trzech aktywnych perspektyw, które tworzą grupy: Specjalistów (dominująca jedna perspektywa), Elastycznych (dominujące dwie perspektywy) oraz Wszechstronnych (dominujące trzy perspektywy). 

Style działania wykazują powiązanie z preferencjami zawodowymi badanych. W modelu FRIS® wyróżnionych zostało 9 profili zawodowych FRIS® skoncentrowanych na: ludziach, przedsiębiorczości, rozwoju, innowacyjności, twórczości, nauce, koordynowaniu, procesach i zabezpieczaniu.

Badanie dotyczące stylów myślenia i działania jest narzędziem polskim. Autorem metodologii jest wykładowca i trener biznesu dr inż. Anna Samborska-Owczarek, specjalizująca się w sztucznej inteligencji, która była przedmiotem jej pracy doktorskiej, oraz pasjonatka psychologii poznawczej - lata badań połączone z pasją zaowocowały stworzeniem narzędzia FRIS®.

 

W czym wspiera analiza FRIS®?

 • Zrozumienie i akceptacja siebie i innych - wsparcie procesu coachingowego.
 • Odczytanie i poznanie stylów myślenia i działania u innych.
 • Budowanie relacji opartej na efektywnej komunikacji.
 • Wzmacnianie liderów i zespołów w oparciu o zasoby i potencjał.
 • Określenie i podział ról zespołowych.
 • Planowanie rozwoju i ścieżki kariery zgodnej z preferencjami zawodowymi. 
 • Rekrutacja zgodnie z ustalonymi kryteriami (benchmarkiem).

 

Projekty FRIS®

 • Analiza Osobista
  Uświadomienie jaki mamy styl myślenia i działania oraz określenie co jest wzmacniające a co chcę wzmocnić.
 • Analiza Partnerska / relacje w biznesie i życiu
  Uświadomienie jaki mamy styl myślenia i działania oraz zrozumienie i określenie co jest wzmacniające a co chcę wzmocnić, jaka siła relacji i jaki potencjał tkwi w różnicach, jakim językiem komunikować się.
 • Analiza Zespołu / Coaching Zespołowy / Grupowy / Warsztaty
  Uświadomienie jaki mamy styl myślenia i działania oraz zrozumienie i określenie co jest wzmacniające a co chcemy wzmocnić, jaka jest siła zespołu / grupy i jaki potencjał tkwi w różnicach  oraz jakim językiem komunikować się.
 • Rekrutacja
  Rozwój zespołu - wsparcie w procesie rekrutacyjnym celem dopasowania pracownika do zespołu, celów i wyzwań.

 

Jak pracujemy?

 • Pierwszy krok – analiza on-line – Raport Indywidualny FRIS®:

  Uczestnik przeprowadza analizę on-line zgodnie z otrzymaną mailem instrukcją. Podsumowaniem jest raport indywidualny zawierający analizę predyspozycji wraz z podpowiedzią w czym czujesz się najlepiej i co jest najmniej zgodne z Twoimi preferencjami. Zrozumiesz siebie i komunikację z osobami o innych stylach myślenia i działania.


 • Drugi krok – sesja informacji zwrotnej z coachem / praca warsztatowa:

  Podczas sesji informacji zwrotnej / warsztatów z coachem, Trenerem FRIS®, Uczestnik poznaje i omawia swoje style myślenia i działania, analizuje co jest dla niego wspierające, nad czym chciałby pracować.

  W pracy indywidualnej - całość może zapoczątkować dalszą pracę nad tymi stylem działania, którego odpowiednie wykorzystanie bądź rozwinięcie będzie dla Uczestnika wspierające. Na tej podstawie można określić również potrzeby wzmacniające zmianę w postaci sesji coachingowych bądź innej formy wsparcia tj. warsztatyW pracy warsztatowej – całość może zapoczątkować dalszą, idnywidalną pracę nad wykorzystaniem czy tez wzmacnianiem  stylu działania.
Szczegółowe
informacje

 

 • Trzeci krok - budowanie relacji, efektywności zespołu  (warte rozważenia w projektach biznesowych)

  Analiza profilu Zespołu – Raport Zespołowy FRIS
  ®.
  Bazując na profilach Uczestników, powstaje raport potencjału Zespołu wpisanego w autorski model Procesu FRIS® - od zainicjowania po finalizację projektu.Zespół ma szansę zrozumieć w jakim jest miejscu i co jest niezbędne do zwiększenia efektywności. Przełożony natomiast ma szansę wykorzystać każdy potencjał w Zespole. Wszyscy mają szansę dopasować język do siebie nawzajem tak, aby był czytelny i zrozumiały, z uważnością na wartości, jakie dla rozmówcy są kluczowe. Raport jest opatrzony komentarzem podsumowującym komunikację i dynamikę w grupie, wraz z wsparciem w zwiększeniu jej efektywności.

  Analiza profilu Pracownika – Rekrutacja z FRIS®
  Przygotowywana jest na potrzeby rekrutacji wewnętrznej bądź zewnętrznej czy też w ramach rozwoju ścieżki kariery pracownika, planowanego awansu itp. Rekrutacja odbywa się w oparciu o diagnozę oczekiwań Przełożonego w zestawieniu z analiza potencjału kandydujących. Drugi sposób to przeprowadzenie testu z Pracownikiem, którego postawa, a co za tym idzie, styl myślenia i działania, mogą stanowić benchmark w rekrutacji czy też planowanym awansie. Przełożony tym samym ma szansę precyzyjnie opisać oczekiwania wg kluczowego dla Organizacji wzorca.