Badania i modele rozwojowe

Badania i modele rozwojowe

komunikacja, działanie, role zespołowe, podejmowanie decyzji, motywacja, efektywność, satysfakcja

FRIS®

FRIS®

zachowania i potencjał
programy dedykowane
programy online

 

 

 

Chcesz rozwijać swój potencjał i wzmacniać efektywność osobistą, zawodową bądź zespołową? Jesteś liderem bądź członkiem zespołu i chcesz poznać mechanizm motywacji własnej jak i innych szczególnie, gdy przyjmujecie różne strategie dążenia do celu, rozwiązywania problemów? Zależy Ci na zrozumieniu różnorodnych reakcji na konflikt, lepszej komunikacji i budowaniu relacji?

 

  

Zamów test FRIS® a dowiesz się:

 • W jaki sposób myślisz w nowej sytuacji oraz jaki masz styl działania wypracowany przez doświadczenia i jak to się przekłada na Twoje decyzje
 • Jaki potencjał jest w Tobie i jak go wykorzystać zawodowo
 • Jaki potencjał jest w Waszym zespole i tym samym jak zorganizować pracę, by zwiększyć efektywność
 • Co sprawia, że z niektórymi rozumiesz się bez słów a z innymi rozmawiasz jak przez ocean oraz w jaki sposób poprawić komunikację i wzmocnić relacje

 

Co to jest FRIS®

FRIS® to akronim czterech persprektyw poznawczych tj. Fakty, Relacje, Idee, Struktury. Jest narzędziem analizującym styl myślenia czyli siłę umysłu oraz styl działania czyli skuteczność i wynikający z nich potencjał. Kwestionariusz zawiera 76 pytań i część samooceny.

 

Co to jest Styl Myślenia FRIS®

To siła naszego umysłu! To naturalna reakcja, szczególnie w nowej sytuacji, kiedy nie mamy wypracowanych metod, które podpowiada doświadczenie. 

Według Psychologii Poznawczej, styl myślenia (styl poznawczy) kształtuje się w wieku przedszkolnym czyli do ok. 6 roku życia i jest niezmienny.

W modelu FRIS® występują 4 style myśleniaZawodnik (dominująca perspektywa Faktów), Partner (dominująca perspektywa Relacji), Wizjoner (dominująca perspektywa Idei) oraz Badacz (dominująca perspektywa Struktur).

 

Model FRIS®

Opracowano na podstawie metodologii FRIS® (www.fris.pl)


Model FRSCo to jest Styl Działania FRIS®

To nasza skuteczność, którą kształtujemy przez szeroko pojęte doświadczeniazmiany zawodowe i życiowe, szkolenia, warsztaty, coaching itp

Styl Działania w modelu FRIS® to połączenie dominującej perspektywy (stylu myślenia) z natężeniem pozostałych aktywnych perspektyw.

W modelu występuje 14 Stylów Działania FRIS®. które tworzą grupy: Specjalistów (dominująca jedna perspektywa), Elastycznych (dominujące dwie perspektywy) oraz Wszechstronnych (dominujące trzy perspektywy). 

Style Działania FRIS® wykazują powiązanie z preferencjami zawodowymi badanych. W modelu wyróżnionych zostało 9 profili zawodowych FRIS® skoncentrowanych na: ludziach, przedsiębiorczości, rozwoju, innowacyjności, twórczości, nauce, koordynowaniu, procesach i zabezpieczaniu.

 

Badanie dotyczące stylów myślenia i działania jest narzędziem polskim, które funkcjonuje na rynku od 2015 roku. Autorem metodologii jest wykładowca i trener biznesu dr inż. Anna Samborska-Owczarek, specjalizująca się w sztucznej inteligencji oraz pasjonatka psychologii poznawczej - lata badań połączone z pasją zaowocowały stworzeniem narzędzia FRIS®.

 

W czym wspiera analiza FRIS®?

 • Poznanie i zrozumienie stylu myślenia i działania - odkrycie swojego stylu jako klucz do odkrywania innych
 • Docenenienie siebie i innych - uznanie różnorodności, wsparcie procesu coachingowego, budowania zespołu
 • Budowanie relacji - usprawnienie komunikacji na przykładzie różnic i podobieństw stylów myślenia
 • Wzmacnianie liderów i zespołów - korzystanie z róznorodnych zasobów
 • Skuteczność zespołowa - podział ról zespołowych w oparciu o naturalny potencjał
 • Planowanie rozwoju zawodowego - zgodnie z preferencjami zawodowymi
 • Wsparcie w rekrutacji - w oparciu o ustalone kryteria (benchmark)

 

Obszary zastosowania FRIS®

 • Analiza Osobista - sesja indywidualna
 • Analiza Partnerska - współpraca biznesowa wspólników, partnerów biznesowych, współpracowników
 • Analiza Zespołu - coaching zespołowy, coaching grupowy, szkolenia i warsztaty
 • Rekrutacja - wsparcie w procesie podejmowania decyzji

 

Trener FRIS®

Sesje prowadzi Małgorzata Omilian coach PCC ICF, trener FRIS®, konsultat MindSonar®, trener efektywności i spójności osobistej, zawodowej i zespołowej, praktyk zarządzania sprzedażą.

 

Jak pracujemy?

Opcja 1) Gotowe Pakiety FRIS®  - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

 

Opcja 2) Projekt dedykowany dla firm - program i wycena indywidualna

 • Pierwszy krok: sesja kontraktowa online lub bezpośrednio:
  Sesja kontraktowa podczas której Uczestnik okresla potrzebę i cel analizy FRIS®

 • Drugi krok: analiza online – Raport Indywidualny FRIS®:
  Uczestnik wypełnia kwestionariusz on-line zgodnie z otrzymaną mailem instrukcją. Podsumowaniem jest raport indywidualny zawierający opis stylu myślenia i działania w kontekście mocnych stron, wyzwań, komunikacji z osobami o róznych stylach myślenia i skuteczności działania w zespole.

 • Trzeci krok: sesja informacji zwrotnej z coachem / trenerem praca warsztatowa - online lub bezpośrednio:
  Podczas sesji informacji zwrotnej / warsztatów z coachem, Trenerem FRIS®, Uczestnik poznaje i omawia swoje style myślenia i działania, analizuje co jest dla niego wspierające, nad czym chciałby pracować w wybranym obszarze.


Dodatkowe rozwiązania wspierające rozwój

Szczegółowe
informacje

 

 • Czwarty krok: budowanie relacji, efektywności zespołu, rozwój pracownika, skuteczna rekrutacja - opcja dla projektów biznesowych

  Analiza profilu Zespołu – Raport Zespołowy FRIS
  ®.
  Raport składa się z profili indywidalnych uczestników badania. Celem raportu jest analiza potencjału zespołu oraz efektywności współpracy - od etapu tworzenia i inicjowania projektu przez planowanie i określanie priorytetów aż po wyznaczenie i realizację określonych celów. Zespół ma szansę zrozumieć w jakim jest miejscu i co jest niezbędne do zwiększenia efektywności. Lider zespołu ma szansę wykorzystać każdy potencjał w Zespole. Wszyscy mają szansę dopasować język komunikacji do siebie nawzajem tak, aby był czytelny i zrozumiały, z uważnością na wartości, jakie dla rozmówcy są kluczowe. Raport jest opatrzony komentarzem podsumowującym działanie, komunikację i postawy w grupie.

  Analiza profilu Pracownika – Rekrutacja z FRIS®
  Przygotowywana jest na potrzeby rekrutacji wewnętrznej bądź zewnętrznej czy też w ramach rozwoju ścieżki kariery pracownika, planowanego awansu itp. Zazwyczaj do testów zaprasza się 2-3 kandydatów najbardziej dopasowanych do oczekiwań i potrzeb stanowiska. Rekrutacja odbywa się w oparciu o diagnozę potrzeb Lidera w odniesieniu do poszukiwanego potencjału w zespole. Drugi sposób to przeprowadzenie testu z Pracownikiem, którego postawa, a co za tym idzie, styl myślenia i działania, mogą stanowić benchmark w rekrutacji czy też planowanym awansie. Przełożony tym samym ma szansę opisać oczekiwania wg kluczowego dla danego stanowiska wzorca postawy.