Badania i modele rozwojowe

Badania i modele rozwojowe

potencjał, efektywność i spójność w rozwoju osobistym i zawodowym, liderskim i zespołowym

FRIS®

FRIS®

zachowania i potencjał
programy online

 

 

Chcesz wiedzieć, jak Twój styl myślenia wpływa na decyzje, komunikację i realizację celów?
 
Chcesz korzystać ze swojego naturalnego potencjału, wzmacniać swoją skuteczność?
 
Jesteś liderem, członkiem zespołu i chcesz usprawnić komunikację, motywację i efektywność?
 
 
 
 

Co to jest FRIS®?

FRIS® to akronim czterech persprektyw poznawczych tj. Fakty, Relacje, Idee, Struktury

Jest narzędziem analizującym styl myślenia czyli siłę umysłu oraz styl działania czyli skuteczność i wynikający z nich sposób funkcjonowania oraz potencjał. Kwestionariusz zawiera 76 pytań i część samooceny.

Badanie dotyczące stylów myślenia i działania jest narzędziem polskim, które funkcjonuje na rynku od 2015 roku.

Autorem metodologii jest wykładowca i trener biznesu dr inż. Anna Samborska-Owczarek, specjalizująca się w sztucznej inteligencji oraz pasjonatka psychologii poznawczej - lata badań połączone z pasją zaowocowały stworzeniem narzędzia FRIS®

 

Co to jest Styl Myślenia FRIS®?

Styl myślenia, to siła naszego umysłu! Jest naturalną reakcją, szczególnie w nowej sytuacji, kiedy nie mamy wypracowanych metod, które podpowiada doświadczenie. 

Według Psychologii Poznawczej, styl myślenia (styl poznawczy) kształtuje się w wieku przedszkolnym czyli do ok. 6 roku życia i jest niezmienny.

 

W modelu FRIS® występują 4 style myślenia: Zawodnik, Partner, Wizjoner i Badacz. 

 

Model FRIS®. Opracowano na podstawie metodologii FRIS® (www.fris.pl)

 

Co to jest Styl Działania FRIS®?

Styl Działania, to nasza skuteczność, którą kształtujemy przez szeroko pojęte doświadczeniazmiany zawodowe i życiowe, szkolenia, warsztaty, coaching itp

Styl Działania w modelu FRIS®, to połączenie dominującej perspektywy (stylu myślenia) z natężeniem pozostałych aktywnych perspektyw.

W modelu występuje 14 Stylów Działania FRIS®. które tworzą grupy: Specjalistów (dominująca jedna perspektywa), Elastycznych (dominujące dwie perspektywy) oraz Wszechstronnych (dominujące trzy perspektywy). 

Style Działania FRIS® wykazują powiązanie z preferencjami zawodowymi badanych.

W modelu wyróżnionych zostało 9 profili zawodowych FRIS® skoncentrowanych na: ludziach, przedsiębiorczości, rozwoju, innowacyjności, twórczości, nauce, koordynowaniu, procesach i zabezpieczaniu.

 

W czym wspiera analiza FRIS®?

 • Poznanie i zrozumienie stylu myślenia i działania - odkrycie swojego stylu jako klucz do odkrywania innych

 • Docenenienie siebie i innych - uznanie różnorodności, wsparcie procesu coachingowego, budowania zespołu

 • Budowanie relacji - usprawnienie komunikacji na przykładzie różnic i podobieństw stylów myślenia

 • Wzmacnianie liderów i zespołów - korzystanie z róznorodnych zasobów

 • Skuteczność zespołowa - podział ról zespołowych w oparciu o naturalny potencjał

 • Planowanie rozwoju zawodowego - zgodnie z preferencjami zawodowymi

 • Wsparcie w rekrutacji - w oparciu o ustalone kryteria (benchmark)

 

Obszary zastosowania FRIS®

 • Analiza Osobista - sesja indywidualna

 • Analiza Partnerska - współpraca biznesowa wspólników, partnerów biznesowych, współpracowników

 • Analiza Zespołu - coaching zespołowy, szkolenia i warsztaty

 • Rekrutacja - wsparcie w procesie podejmowania decyzji

 

Trener FRIS®

Sesje prowadzi Małgorzata Omilian coach PCC ICF, trener FRIS®, konsultat MindSonar®, trener spójności i efektywności osobistej i zawodowej, liderskiej i zespołowej, praktyk zarządzania sprzedażą.

 

Jak pracujemy?


Opcje wspołpracy:

 • indywidualny dostęp do badania online (indywidualny raport)

 • osobista sesja konsultacji i informacji zwrotnej

 • proces mentoringowy lub coachingowy dla kluczowych pracowników

 • warsztaty dla liderów i menedżerów

 • warsztaty dla zespołów


 Gotowe Pakiety FRIS®  - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

 

Projekt dedykowany dla firm - program i wycena indywidualna

Szczegółowe
informacje