Testy

Testy

style myślenia i style działania, strategie działania i motywacje

MindSonar®

MindSonar®

strategie i motywacje

 

Chcesz sprawdzić swoją strategię myślenia w określonej sytuacji, jakie motywacje za tym stoją i odkryć, co Cię wzmacnia a co warto wzmocnić?

Chcesz przeanalizować w jaki sposób style zachowania i motywacje wpływają na podejmowane decyzje, komunikację, pracę zespołową, relacje, osiąganie celów? Wystarczy wybrać sytuację, którą chcesz przeanalizować, odpowiedzieć na pytania i sprawdzić, co policzył komputer…

 
Co to jest MindSonar®

MindSonar® to inaczej Sonar Umysłu, jest narzędziem analizującym w jaki sposób działasz i jaka motywacja za tym stoi. Kwestionariusz wypełnia się w odniesieniu do konkretnej sytuacji i kryteriów działania, które określa Klient.

 
Co to jest strategia myślenia i motywacje w badaniu
MindSonar®?

W zależności od sytuacji podejmujemy różne strategie działania. Stoją za tym wewnętrzne przekonania i doświadczenia stanowiące filtr postrzegania rzeczywistości. W NLP określa się to mianem metaprogramów (inaczej strategie mentalne, scenariusze myślenia, strategie myślenia, style zachowań). Występują one w przeciwstawnych parach (np. proaktywność-reaktywność) lub trójkach (np. ludzie, działanie, informacja). Analiza obrazuje natężenie każdego z obszarów w badanej sytuacji.

 

Model MindSonar®

Przykładowa analiza strategii myślenia (metaprogramów) – Profil MindSonar
®

MidnSonar strategie myślenia, metaprogramy

 

Całość analizy wzbogacona jest o badanie motywacji działania wg koncepcji poziomów wartości Clare W. Graves`a mówiącej o zachowaniach i przekonaniach jakimi kierują się ludzie. Dotyczą one takich obszarów jak: przetrwanie, bezpieczeństwo, władza (rozumiana jako siła, moc), porządek, rywalizacja, wspólnotowość, niezależność, integracja (np. na ostatnim poziomie funkcjonują Turkusowe Organizacje). Nie ma dobrych czy tez złych poziomów – z badań wynika, że człowiek co jakiś czas aktualizuje swój poziom świadomości, przechodząc do kolejnego etapu swojego życia. Wchodząc na wyższy poziom dysponuje zbiorem dotychczasowych doświadczeń, wykazując większe zrozumienie dla nich. Koncepcja Graves`a bada w jakim kierunku podążają jednostki, organizacje a nawet całe społeczeństwa.

 

Przykładowy obraz motywacji wg koncepcji Spiral Dynamics Graves'a - Profil MindSonar®

motywacja wg koncepcji Spiral Dynamic Graves'a

Badanie kwestionariuszem MindSonar stworzył holenderski psycholog i coach metody prowokatywnej Japp Hollander, twórca Instytutu Psychologii Eklektycznej. Jego misją jest wspierania ludzi w rozwijaniu ich wewnętrznych zasobów.

 

W czym wspiera analiza MindSonar®?

Poznanie strategii myślenia i motywacji w określonej sytuacji.
Ustalenie i weryfikacja kryteriów wspierających realizację celu - wsparcie procesu coachingowego.
Planowanie strategii działania i motywacji pozafinansowej.
• Zarządzanie sobą w czasie vs. work-life balance.

Planowanie ścieżki kariery - niezbędne kompetencje vs. stosowane strategie działania i motywacje.
• Motywacja własna i zespołu w określonym kontekście.
• Budowanie zespołów w oparciu o wartości i potencjał.


 Projekty MidnSonar®

 • Analiza Osobista
  Uświadomienie jaką mamy strategię myślenia, wartości i motywacje w kontekście wybranej sytuacji oraz określenie co jest wzmacniające a co chcę wzmocnić.
 • Analiza Partnerska / relacje w biznesie i życiu
  Uświadomienie jakie mamy strategie myślenia, wartości i motywacje w kontekście wybranej sytuacji oraz określenie co jest wzmacniające a co chcę wzmocnić, jaka siła relacji i jaki potencjał tkwi w różnicach, jakim językiem komunikować się.
 • Coaching Zespołowy / Grupowy / Warsztaty
  Uświadomienie jakie mamy strategie myślenia, wartości i motywacje w kontekście wybranej sytuacji oraz określenie co jest wzmacniające a co chcemy wzmocnić, jaka jest siła zespołu / grupy, jaki potencjał tkwi w różnicach oraz jakim językiem komunikować się.

 

Jak pracujemy?

 • Pierwszy krok: sesja kontraktowa on-line lub bezpośrednio:
  Sesja kontraktowa podczas której Uczestnik okresla kontekst badania, potrzebę i cel analizy MindSonar®
 • Drugi krok: analiza on-line:
  Uczestnik wypełnia kwestionariusz on-line na wybrany temat. W przypadku Par / Grupy / Zespołu można ustalić wspólny temat, aby pracować nad procesami, jakie zachodzą w grupie - przy okazji zyskują wszyscy – Uczestnicy mają szansę poznać w jakich stylach myślenia tkwi ich siła, co jest powodem nieporozumień oraz w jaki sposób różnorodność może ich wspierać…

 • Trzeci krok: sesja informacji zwrotnej z coachem / praca warsztatowa - on-line lub bezpośrednio:
  Podczas sesji informacji zwrotnej / warsztatów z coachem, Konsultantem MindSonar®, Uczestnik  poznaje i omawia swoje strategie myślenia i motywacje, jakie stoją za działaniem, analizuje co jest dla niego wspierające, nad czym chciałby pracować. W pracy indywidualnej - całość może zapoczątkować dalszą pracę nad tymi strategiami czy też motywacjami, których odpowiednie wykorzystanie, rozwinięcie będzie dla Uczestnika wspierające w określonym kontekście. Na tej podstawie można określić również potrzeby wzmacniające zmianę w  postaci sesji coachingowych bądź innej formy wsparcia tj. warsztaty.

 

Szczegółowe
informacje

 

 • Czwarty krok: efektywność zespołu, rozwój pracowników, skuteczna rekrutacja - opcja dla projektów biznesowych

  Analiza profilu Zespołu – wykres zbiorczy.
  Uczestnicy, poznając wzajemne profile, mają szansę zrozumieć jak różnie myślą, pracować nad empatią, nad ścieżkami wzajemnego wsparcia oraz zrozumienia. Przełożony natomiast ma szansę wykorzystać każdy potencjał w Zespole. Wszyscy mają szansę dopasować język do siebie nawzajem tak, aby był czytelny i zrozumiały, z uważnością na wartości, jakie dla rozmówcy są kluczowe.

  Analiza profilu Pracownika – wykres zbiorczy.
  Przygotowywana jest na potrzeby rekrutacji wewnętrznej bądź zewnętrznej czy też w ramach rozwoju ścieżki kariery pracownika, planowanego awansu itp. Przełożony zaznacza, jakie strategie myślenia i motywacje będą wspierające a jakie niezbędne podczas analizowania kandydatur na dane stanowisko. Drugi sposób to przeprowadzenie testu z Pracownikiem, którego postawa, a co za tym idzie, strategie myślenia i motywacje, mogą stanowić benchmark w rekrutacji czy też planowanym awansie. Przełożony tym samym ma szansę precyzyjnie opisać oczekiwania wg kluczowego dla Organizacji wzorca.