Badania i modele rozwojowe

Badania i modele rozwojowe

komunikacja, działanie, role zespołowe, podejmowanie decyzji, motywacja, efektywność, satysfakcja

MindSonar®

MindSonar®

strategie i motywacje
programy dedykowane
programy online

 

 

 

Chcesz sprawdzić, jaką przyjmujesz strategię działania w określonej sytuacji? chcesz dowiedzieć się, jaka motywacja stoi za strategią działania? co należy wzmocnić, by osiągnąć określony cel?

 

Zamów test MindSonar® a dowiesz się:

 • W jaki sposób style zachowania i motywacje wpływają na podejmowane decyzje w określonej sytuacji (celu, kontekście badania)
 • Co jest mocną stroną strategii działania oraz co należy wzmocnić, by zrealizować okreslony cel
 • Co jest mocną strona zespołu oraz co należy wzmocnić, by zrealizować określony cel
 • W jaki sposób motywacje własne, lidera, zespołu współgrają z wartościami indywidualnymi, zespołu, firmy

 
Co to jest MindSonar®

MindSonar® to inaczej Sonar Umysłu.
Jest narzędziem analizującym w jaki sposób działasz i jaka motywacja za tym stoi. Kwestionariusz wypełnia się w odniesieniu do konkretnej sytuacji i kryteriów działania, które określa Klient.

 
Co to jest strategia myślenia i motywacje w badaniu
MindSonar®?

W zależności od sytuacji podejmujemy różne strategie działania. Stoją za tym wewnętrzne przekonania i doświadczenia stanowiące filtr postrzegania rzeczywistości.

W NLP (neuro-linguistic programming) określa się to mianem metaprogramów (inaczej strategie mentalne, scenariusze myślenia, strategie myślenia, style zachowań). W badaniu MindSonar® występują one w przeciwstawnych parach (np. proaktywność-reaktywność) lub trójkach (np. ludzie, działanie, informacja). Analiza obrazuje natężenie każdego z obszarów w badanej sytuacji.

 

Model MindSonar®

Przykładowa analiza strategii myślenia (metaprogramów) – Profil MindSonar
®

MidnSonar strategie myślenia, metaprogramy

 

Całość analizy wzbogacona jest o badanie motywacji działania wg koncepcji poziomów wartości Clare W. Graves`a mówiącej o zachowaniach i przekonaniach jakimi kierują się ludzie. Dotyczą one takich obszarów jak: przetrwanie, bezpieczeństwo, władza (rozumiana jako siła, moc), porządek, rywalizacja, wspólnotowość, niezależność, integracja (np. na ostatnim poziomie funkcjonują Turkusowe Organizacje).

Nie ma dobrych czy tez złych poziomów – z badań wynika, że człowiek co jakiś czas aktualizuje swój poziom świadomości, przechodząc do kolejnego etapu swojego życia. Wchodząc na wyższy poziom dysponuje zbiorem dotychczasowych doświadczeń, wykazując większe zrozumienie dla nich. Koncepcja Graves`a bada w jakim kierunku podążają jednostki, organizacje a nawet całe społeczeństwa.

 

Przykładowy obraz motywacji wg koncepcji Spiral Dynamics Graves'a - Profil MindSonar®

motywacja wg koncepcji Spiral Dynamic Graves'a

Badanie kwestionariuszem MindSonar stworzył holenderski psycholog i coach metody prowokatywnej Japp Hollander, twórca Instytutu Psychologii Eklektycznej. Jego misją jest wspierania ludzi w rozwijaniu ich wewnętrznych zasobów.

 

W czym wspiera analiza MindSonar®?

 • Poznanie strategii myślenia i motywacji w określonej sytuacji
 • Ustalenie i weryfikacja kryteriów wspierających realizację celu - wsparcie procesu coachingowego, szkoleniowego
 • Planowanie strategii działania i motywacji pozafinansowej
 • Zarządzanie sobą w czasie vs. work-life balance
 • Planowanie ścieżki kariery - niezbędne kompetencje vs. stosowane strategie działania i motywacje
 • Motywacja własna i zespołu w określonym kontekście
 • Budowanie zespołów w oparciu o wartości i potencjał
 • Ścieżka rozwoju Lidera i jego zespołu

 

Obszary zastosowania MidnSonar®

 • Analiza Osobista - sesja indywidualna
 • Analiza Partnerska - współpraca biznesowa wspólników, partnerów biznesowych, współpracowników
 • Analiza Zespołu - coaching zespołowy, coaching grupowy, szkolenia i warsztaty
 • Rekrutacja - wsparcie w procesie podejmowania decyzji

 

Konsultant MindSonar®

Sesje prowadzi Małgorzata Omilian coach PCC ICF, trener FRIS®, konsultat MindSonar®, trener efektywności i spójności osobistej, zawodowej i zespołowej, praktyk zarządzania sprzedażą.

 

Jak pracujemy?


Opcja 1) Gotowe Pakiety MindSonar® -
zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Szczegółowe
informacje
 • Już wkrótce :-)

 

Opcja 2) Projekt dedykowany dla firm - program i wycena indywidualna

 • Pierwszy krok: sesja kontraktowa on-line lub bezpośrednio:
  Sesja kontraktowa podczas której Uczestnik okresla kontekst badania, potrzebę i cel analizy MindSonar®
 • Drugi krok: analiza on-line:
  Uczestnik wypełnia kwestionariusz on-line na wybrany temat. W przypadku Par / Grupy / Zespołu można ustalić wspólny temat, aby pracować nad procesami, jakie zachodzą w grupie - przy okazji zyskują wszyscy – Uczestnicy mają szansę poznać w jakich stylach myślenia tkwi ich siła, co jest powodem nieporozumień oraz w jaki sposób różnorodność może ich wspierać…

 • Trzeci krok: sesja informacji zwrotnej z coachem / praca warsztatowa - on-line lub bezpośrednio:
  Podczas sesji informacji zwrotnej / warsztatów z coachem, Konsultantem MindSonar®, Uczestnik  poznaje i omawia swoje strategie myślenia i motywacje, jakie stoją za działaniem, analizuje co jest dla niego wspierające, nad czym chciałby pracować. W pracy indywidualnej - całość może zapoczątkować dalszą pracę nad tymi strategiami czy też motywacjami, których odpowiednie wykorzystanie, rozwinięcie będzie dla Uczestnika wspierające w określonym kontekście. Na tej podstawie można określić również potrzeby wzmacniające zmianę w  postaci sesji coachingowych bądź innej formy wsparcia tj. warsztaty.

 

Dodatkowe rozwiązania wspierające rozwój

Szczegółowe
informacje

 

 • Czwarty krok: efektywność zespołu, rozwój pracowników, skuteczna rekrutacja - opcja dla projektów biznesowych

  Analiza profilu Zespołu – wykres zbiorczy
  Raport składa się z profili indywidalnych uczestników badaniaUczestnicy, poznając wzajemne profile, mają szansę zrozumieć jak różnie myślą, pracować nad empatią, nad ścieżkami wzajemnego wsparcia oraz zrozumienia w określonej wspólnym celem (kontekstem) sytuacji. Lider ma szansę wykorzystać każdy potencjał w Zespole. Wszyscy mają szansę dopasować język komunikacji tak, aby był czytelny i zrozumiały, z uważnością na wartości, jakie dla rozmówcy są kluczowe.

  Analiza profilu Pracownika – wykres zbiorczy.
  Przygotowywana jest na potrzeby rekrutacji wewnętrznej bądź zewnętrznej czy też w ramach rozwoju ścieżki kariery pracownika, planowanego awansu itp. Zazwyczaj do testów zaprasza się 2-3 kandydatów najbardziej dopasowanych do oczekiwań i potrzeb stanowiska. Rekrutacja odbywa się w oparciu o diagnozę potrzeb Lidera w odniesieniu do poszukiwanego potencjału w zespole - Lider określa, jakie strategie myślenia i motywacje będą wspierające a jakie niezbędne podczas analizowania kandydatur na dane stanowisko. Drugi sposób to przeprowadzenie testu z Pracownikiem, którego postawa, a co za tym idzie, strategie myślenia i motywacje, mogą stanowić benchmark w rekrutacji czy też planowanym awansie. Lider tym samym ma szansę opisać oczekiwania wg kluczowego dla danego stanowiska wzorca.