Badania i modele rozwojowe

Badania i modele rozwojowe

potencjał, efektywność i spójność w rozwoju osobistym i zawodowym, liderskim i zespołowym

MindSonar®

MindSonar®

strategie i motywacje
programy online

 

 

 

Chcesz sprawdzić, jaką przyjmujesz strategię myślenia w określonej sytuacji? 

Jesteś liderem, członkiem zespołu i chcesz dowiedzieć się, jaka motywacja stoi za przyjętą strategią? 

Chcesz zaplanować, co należy wzmocnić, by osiągnąć określony cel?

 

Jeśli tak, zamów badanie MindSonar® online!

  

Co to jest MindSonar®


MindSonar® to inaczej Sonar Umysłu.
Jest narzędziem analizującym w jaki sposób myślisz i jaka motywacja za tym stoi. Kwestionariusz wypełnia się w odniesieniu do konkretnej sytuacji i kryteriów działania, które określa Klient.

Badanie kwestionariuszem MindSonar® stworzył holenderski psycholog i coach metody prowokatywnej Japp Hollander, twórca Instytutu Psychologii Eklektycznej. Narzędzie służy wspieraniu ludzi w rozwijaniu ich wewnętrznych zasobów.

 


Co to jest strategia myślenia w badaniu
MindSonar®?


W zależności od sytuacji podejmujemy różne strategie działania. Stoją za tym wewnętrzne przekonania i doświadczenia stanowiące filtr postrzegania rzeczywistości.

W NLP (neuro-linguistic programming) określa się to mianem metaprogramów (inaczej strategie mentalne, scenariusze myślenia, strategie myślenia, style zachowań). W badaniu MindSonar® występują one w przeciwstawnych parach (np. proaktywność-reaktywność) lub trójkach (np. ludzie, działanie, informacja).

Analiza strategii myślenia w odniesieniu do przyjętego kontekstu jest punktem wyjścia do rozmowy, co warto zmienić, aby osągnąć określony cel.

 
Przykładowa analiza strategii myślenia (metaprogramów) – Profil MindSonar
®

MidnSonar strategie myślenia, metaprogramy

 

 

Co to jest analiza motywacji w badaniu MindSonar®?

Całość analizy wzbogacona jest o badanie motywacji działania wg koncepcji poziomów wartości Clare W. Graves`a mówiącej o zachowaniach i przekonaniach jakimi kierują się ludzie. Dotyczą one takich obszarów jak: przetrwanie, bezpieczeństwo, władza (rozumiana jako siła, moc), porządek, rywalizacja, wspólnotowość, niezależność, integracja.

Nie ma dobrych czy też złych poziomów – z badań wynika, że człowiek co jakiś czas aktualizuje swój poziom świadomości, przechodząc do kolejnego etapu swojego życia. Wchodząc na wyższy poziom dysponuje zbiorem dotychczasowych doświadczeń, wykazując większe zrozumienie dla nich.

Koncepcja Graves`a bada w jakim kierunku podążają nie tylko jednostki, lecz równiez organizacje a nawet całe społeczeństwa.

 

Przykładowy obraz motywacji wg koncepcji Spiral Dynamics - Profil MindSonar®

motywacja wg koncepcji Spiral Dynamic Graves'a

 

 W czym wspiera analiza MindSonar®?

 • Poznanie strategii myślenia i motywacji w określonej sytuacji

 • Ustalenie i weryfikacja kryteriów wspierających realizację celu - wsparcie procesu coachingowego, szkoleniowego

 • Planowanie strategii działania i motywacji pozafinansowej

 • Zarządzanie sobą w czasie vs. work-life balance

 • Planowanie ścieżki kariery - niezbędne kompetencje vs. stosowane strategie działania i motywacje

 • Motywacja własna i zespołu w określonym kontekście

 • Budowanie zespołów w oparciu o wartości i potencjał

 • Ścieżka rozwoju Lidera i jego zespołu

 

 

Obszary zastosowania MidnSonar®

 • Analiza Osobista - sesja indywidualna

 • Analiza Partnerska - współpraca biznesowa wspólników, partnerów biznesowych, współpracowników

 • Analiza Zespołu - coaching zespołowy, coaching grupowy, szkolenia i warsztaty

 • Rekrutacja - wsparcie w procesie podejmowania decyzji

 

 

Konsultant MindSonar®

 

Sesje prowadzi Małgorzata Omilian coach PCC ICF, trener FRIS®, konsultat MindSonar®, trener spójności i efektywności osobistej i zawodowej, liderskiej i zespołowej, praktyk zarządzania sprzedażą.

 

 

Jak pracujemy?


Opcje wspołpracy:

 • indywidualny dostęp do badania online (indywidualny raport)

 • osobista sesja konsultacji i informacji zwrotnej

 • proces mentoringowy lub coachingowy dla kluczowych pracowników

 • warsztaty dla liderów i menedżerów

 • warsztaty dla zespołów


Gotowe Pakiety MindSonar® - zakup z dostępem do platformy szkoleniowej online

Szczegółowe
informacje

 

Projekt dedykowany dla firm - program i wycena indywidualna

Szczegółowe
informacje